Bugün : 23 Ağustos 2017, Çarşamba

Favorilere Ekle!

pale nedir?

pale : a. Renksiz, soluk, pallidus.

pale eyed : Donuk gözlü.


pale faced : Uçuk benizli.


 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

bulbitis : n. Üretra soğanı iltihabı, bülbit.


choledocholithotomy : n. Koledok kanalında bulunan bir taşın cerrahi olarak çıkarılması.


coleotomy : n. Vaginayı kesme ameliyesi.


dermatome : n. Gref olarak hazırlanmak üzere çeşitli kalınlıklarda deri plakaları kesebileln aygıt, dermatom.


differential blood count : n. Lökosit formülü, kanda mevcut lökosit cinslerinin hangi oranda olduğunun saptanması.


entamoeba : n. Bazı türleri insan barsaklarında parazit olarak yaşayan bir amip cinsi.


fructus : n. See:fruit.


galactotoxin : n. biochem. Sütte bakteri üremesi sonucu meydana gelen zehirli madde.


hematherapy : n. Kanla karışık ter salgılanması, terin kanlı oluşu.


hemoglobinemia : n. Kan plazmasında anormal hemoglobin bulunması.


homokeratoplasty : n. Aynı türe mensup hayvandan alınan kornea grefinin havyanın hasta korneasına yerleştirilmesi, diğer bir kimse korneasından alınan gref'in hasta insan korneasına uygulanması, homokeratoplasti.


hypo-orchidism : n. Testislerin salgı yapamaması.


intratubal : a. Tüp içi, kanal şeklindeki organ veya oluşumun boşluğu içinde.


kysthoptosis : n. Vagina duvarlarının aşağıya doğru sarkması, vagina prolapsusu.


laryngotracheotomy : n. Gırtlak ve trakeayı kesme ameliyesi, larengotrakyotomi.


leukolysin : n. Lökositleri yokeden bir lisin.


monophobia : n. Yalnızlıktan korkma, yalnızlık korkusu, monofobi.


neurad : a. Sinir ekseni tarafına doğru.


onchocerca : n. Filaria türü asalakların kurtçuk şekli.


polypectomy : n. Bir polipin cerrahi olarak çıkarılması.