Bugün : 28 Nisan 2017, Cuma

Favorilere Ekle!

pale nedir?

pale : a. Renksiz, soluk, pallidus.

pale eyed : Donuk gözlü.


pale faced : Uçuk benizli.


 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

canthitis : n. Canthus iltihabı.


cranioclast : n. Ölü fetüs başını ezip dışarı çekmede kullanılan özel alet, kranioklast.


equilibration : n. İki şey arasında denge sağlama, dengeleme.


globus : n. (pl. globi). See: globe.


glycohemia : n. Kanda şeker miktarı, glikohemi.


Graefe's Knife. : n. Gözdeki katarakt amemliyatlarında kullanılan bir cins. bisturi.


lacunule : n. Lakunacık.


hallucinosis : n. Hastanın devamlı olarak hayal kurduğu bir çeşit psikoz.


ideoplastia : n. Hipnotize edilen hastada meydana gelen hipnotist'in telkinlerine müsait sakin durum.


lypothymia : n. See: Melancholia.


lysogenesis : n. Lizin oluşumu, liozjenez.


mendacity : n. Yalan söyleme eğilimi, yalancılık.


periureteral : a. Ureteri saran.


pinocyte : n. Doku sıvılarını emen ve hazmeden bir hücre, pinosit.


polycyesis : n. Mültipl gebelik.


post partum : adv. Doğumdan sonra, meydana gelen (daha çok odğuran üzerindeki olaylar içindir).


postscapular : a. Kürek kemiği (skapula) arkası, skapula arkasında.


pregnene : n. biochem. Progesteron'un kimyasal iskeletini oluşturan bileşik cisim.


proband : n. Jenetik bir hastalıkta, bu hastalıkla malul bir ailenin veya neslin incelenmesine yol açan kişi (herediter bir hastalık serisinde rastlanılan ilk hasta).


psychalgia : n. 1. Sinir sisteminde patlojik bir değişiklik olmadan duyulan ağrı, psikalji; 2.