Bugün : 18 Ekim 2017, Çarşamba

Favorilere Ekle!

pale(o)- nedir?

pale(o)- : pref. Eski zaman.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

broncholith : n. Bronş taşı.


cryptogenic : a. Bilinmeyen bir sebepten dolayı meydana gelen.


emetophobia : n. Kusmaktan aşırı korkma, kusma korkusu.


endorrhinitis : n. Burun mukozasının, saglı artışı ile müterafık iltihabı, akut burun nezlesi.


esthetic(al) : a. Bedii, estetik.


eutectic : a. biochem. Azami erime kabiliyeti olan ötektik.


excreta : n. See: excretion.


gastroepiploic : a. Mide ve epiplona ait.


hexasaccaride : n. biochem. Hidrolize olduğunda 6 molekül şeker açığa çıkaran madde.


hydroxylysine : n. biochem. tabii bir aminoasit.


hypospadia : n. Erkeklerde uretranın, penis alt yüzeyine açılması şeklinde kendini gösteren konjenital bir anomali, hipospadya.


impressio : n .See impression.


improvement : n. İyiye doğru gitme, düzelme.


index : n. (pl. indicis). 1. İşaret (şahadet) parmağı; 2. Herhangi bir parçanın standard bir büyüklüğe oranını veren rakam; 3.İşaret.


keratectomy : n. Korneanın bir parçasının ameliyatla çıkarılması, keratektomi.


masculinize : v. Erkekleştirmek, kadınlarda erkek vasıfları meydana getirmek.


methylampretamine hydrochloride : n. Ampetamine benzer etkisi olan bir merkez sinir sistem uyarıcısı.


monoplasmatic : a. Belli bir madde veya dokudan oluşmuş.


nabothian pollicles : n. Servikal uterus bölgesinde bulunan ve kronik iltihap geçirmekte olan guddelerin kistik genişlemesi.


paralysis : n. Genel felç, paralizi.