Bugün : 28 Nisan 2017, Cuma

Favorilere Ekle!

palatoschisis nedir?

palatoschisis : n. Damak yarığı, yarık damak.

palatoschisis durum : anat. Kemikten oluşansert damak.


palatoschisis molle : anat.Arkada bulunansert damak.


palatoschisis osseum : anat. Damağın kemkibölümü.


 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

botfly : n. Larvaları insan ve bazı memeli hayvanlar üzerinde parazit olarak yaşayan atsineği v.b. türlere ait herhangi bir sinek.


cohabitation : n. Cinsel birleşim, kadın ve erkek arasındaki cinsi münasebet.


dextrogastria : n. Midenin sağa doğru yer değiştirmesi (sağa kayması).


effluvium : n. 1. Fena kokan nefes; 2. Çürüyen cisimlerden çıkan kötü koku.


epilatory : n. Kılların dökülmesine sebep olan madde.


hafnium : n. biochem. Hf sembolü ile bilinen atom no:72, atom ağırlığı; 178, olan kimyasal element.


halo : n. Hale, nur dairesi.


hemianesthesia : n. Yarım anestezi (vücudun yarısını).


hemometer : n. See: Hemoglobinometer.


ketoplastic : a. Keton cisimciklerinin oluşmasına sebep olan.


kink : n. 1. kanal veya kordon şeklindeki organın herhangi bir yerinde meydana gelen anormal bükülme, kıvrılma veya dirseklenme; 2. Genellikle boyun veya sırt kaslarında görülen ağrılı kasılma hali, tutulma.


lipomicron : n. Yağ taneciği.


microbiota : n. Bir bölgeye ait ancak mikroskopla görülebilen hayvan ve bitkilerin tümü.


Naphazoline hydrochrolide : n. biochem. Damarları büzücü bir bileşim.


organoma : n. Organlardan oluşmuş tümör.


passivism : n. 1. Boyun eğme, itaat etme hali; 2. Eşlik eden kimsenin her türlü anormal arzusuna boyun eğmekle belirgin cinsel sapıklık.


polycholia : n. Aşırı safra salgısı, polikoli.


remove : v. 1. Dışarı atmak, dışarı çıkarmak; 2. Herhagni bir organ veya oluşumu kesip çıkarmak.


retrognatism : n. Altçenenin arkaya kaçışı.


serpasil : n. Kan basıncını düşürmede kullanılan reserpine adlı maddenin müstahzar adı.