Bugün : 14 Aralık 2017, Perşembe

Favorilere Ekle!

New Year Istanbul

palatoschisis nedir?

palatoschisis : n. Damak yarığı, yarık damak.

palatoschisis durum : anat. Kemikten oluşansert damak.


palatoschisis molle : anat.Arkada bulunansert damak.


palatoschisis osseum : anat. Damağın kemkibölümü.


 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

blepharelosis : n. Kirpik uçlarının içeriye dönük oluşu, kirpiklerin içeriye doğru bükülmesi.


buthalitone : n. Etki süresi çok kısa olan intravenöz bir barbitürat.


dystrophy : n. Beslenmede bozukluk, distrofi, distrophia.


ethyl : n. biochem. Etil (C2H5).


eustachium : n. Östaki borusu. See: eustachian tube.


excochleation : n. Bir boşluğun kazınması.


floccillation : n. Çok şiddetli nöbet.


horizocardia : n. Kalbin yatay duruşu.


iodine : n. biochem. I sembolü ile bilien, atom no: 53 ve atom ağırlığı: 126.92 olan kimyasal element, iyot.


kyliosis : n. See: Cyllosis.


metachromasia : n. Metokromazi.


oxidation : n. Oksitlenme, paslanma, oksijen ile terkip, oksidasyon.


parabiosis : n. 1. İki fetüs'ün tek organizma oluşturacak şekilde doğuştan birleşik oluşu, parabiyoz (Bazı yapışık ikizlerde olduğu gibi); 2. Sinirin gerek uyarılma gerekse uyarıyı iletme yeteneğinin geçici olarak ortadan kaldırılması.


parumbilical : a. Göbekaltı.


phenformin : n. Antidiabetik.


phlebophlogosis : n. Ven iltihabı.


planoconvex : n. Bir yüzü düz, diğer yüzü dışbükey (mercek hakkında).


platycephalous : a. Geniş ve yassı kafalı, platisefal.


protanopia : n. Kırmızı renk körlüğü, kırmızıyı görememe.


ptysis : n. Tükürme.