Bugün : 22 Ekim 2017, Pazar

Favorilere Ekle!

palatoschisis nedir?

palatoschisis : n. Damak yarığı, yarık damak.

palatoschisis durum : anat. Kemikten oluşansert damak.


palatoschisis molle : anat.Arkada bulunansert damak.


palatoschisis osseum : anat. Damağın kemkibölümü.


 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cacation : n. Aptes etme, barsakları boşaltma.


cardiotonic : a. Kalb üzerine uyarıcı etki gösteren, kalbi kuvvetlendirici.


cerebrovascular : n. Beyin kan damarlarına ait olan, beyin kan damarları ile ilgili.


cysterethism : n. Sık idrar etme hissi ile belirgin mesanede aşırı duyarlık hali.


dipterous : a. 1. İki kanatlı; 2. Diptera takımına ait emici böceklerle ilgili.


empathic : a. 1. Empati ile ilgili; 2. Empati gösteren.


enterobacteriotherapy : n. Barsak bakterilerinin tedavi amacıyla aşı şeklinde uygulanması.


fleece : n. Koyun postu, yapağı, muflon.


gender : n. Cins, cinsiyet.


hermaphrodism, hermaphroditism : n. Hem erkek hem de dişi organalra sahip olma, hem erkek hem dişilik (15-20 milyon insanda bir görülür), Hermafrodizm, hünsalık, erselik.


hazardous : a. Tehlikeli zararlı.


hemopoietin : n. See: Erythropoietin.


hepato- : pref. See: Hepatic.


hindbrain : n. See: Rlombencephalon.


hypocinesia : n. see: Hypokinesia.


hypoventilation : n. Akciğerlerdeki havanın normalden az olması.


macrosomatia : n. See:Macrosomia.


mania : n. Patolojik neşe ş eklinde beliren psişik hastalık, mani.


mark : n.İşaret, nişan, leke, yara yeri, iz, kusur, sakatlık, bozukluk.


micropsia : n. Eşyayı ufacık görme hastalığı, mikropsi.