Bugün : 24 Şubat 2017, Cuma

Favorilere Ekle!

palatoschisis nedir?

palatoschisis : n. Damak yarığı, yarık damak.

palatoschisis durum : anat. Kemikten oluşansert damak.


palatoschisis molle : anat.Arkada bulunansert damak.


palatoschisis osseum : anat. Damağın kemkibölümü.


 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cementogenesis : n. Diş kökü çevresinde sement tabakasının oluşması.


encephalomalacia : n. Beyin yumuşaması.


endotoxoid : n. biochem. Endotoksinden hazırlanan bir toksoid.


geriatrician : n. Geriatri konusunda uzman olan kimse.


submaxillary : a. Çenealtı, maksilla altında bulunan.


tenorrhaphy : n. Bir kirişin dikilmesi.


hemidysergia : n. Vücudunbir yarısında, istemli hareketler esnasında kasların birbiriyle ilişkili çalışma düzeninin kayboluşu.


hemodynamics : n. Kan dolaşımı bilgisi.


hydroxyurea : n. Ağız yoluyla kullanılan bir ilaç.


intussuscipiens : n. Kendi içine diğer bir barsak bölümünün geçtiği barsak kısmı.


leproma : n. Cüzzamlı tümör veya şiş.


meatotomy : n. Mea (kanal) ameliyatı.


morsus : n. 1. Isırık; 2. Diş yarası.


musca : n. n(pl. musmcae). Sinek.


orrhotherapy : n. Serum tedavisi, seroterapi.


photalgia : n. Işık sebebiyle meydana gelen göz ağrısı, gözün ışıktan ğarıması, fotalji.


phrenicotripsy : n. Frenik sinirin cerrahi ezilmesi.


pneumoresection : n. Akciğerin kısmen çıkarılması.


preclinical : a. 1. Hastalık görünüş veya gelişiminden önce; 2. Klinik öncesi (tıp öğretiminde).


radiobiology : n. Radyobiyoloji.