Bugün : 18 Ağustos 2017, Cuma

Favorilere Ekle!

palatoschisis nedir?

palatoschisis : n. Damak yarığı, yarık damak.

palatoschisis durum : anat. Kemikten oluşansert damak.


palatoschisis molle : anat.Arkada bulunansert damak.


palatoschisis osseum : anat. Damağın kemkibölümü.


 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cardol : n. biochem. Maun kozalağından çıkarılan tahriş edici yağ.


chemobiotic : n. biochem. Bir antibiyotik ile kemoterapötik bir maddenin birleşmesinden meydana gelen cisim.


cor pulmonale : n. Bir akciğer hastalığına (anfizem, silikoz) bağlı olarak gelişen kalp hastalığı.


frenectomy : n. Gmin ameliyatla çıkarılması, frenektomi.


furfuraceous : a. 1.Kepekli; 2. Kepeğe benzer.


intercostal : a. Kaburga kemikleri arasında olan, kaburgalararası, intercostalis.


physiotherapy : n. Işık hava, su, hararet, elektrik gibi fiziki araçlarla yapılan tedavi, fizik tedavisi, fizikoterapi, fizyoterapi.


hyperpepsia : n. Mide salgısındaki hidroklorik asit fazlalığı nedeniyle gelişen hazımsızlık hali, hidroklorik asit fazlalığına abğlı sindirim bozukluğu.


hypnotist : n. Telkinle uyutan kişi, hipnotizma uzmanı.


ischioanal : a. İschium ve anüs ile ilgili.


jejunocecostomy : n. Jejunumu çekumla ameliyatla birleştirme, jejunum ile çekum arasında anastomoz yapılması.


maneuver : n. El aracılığıyla yapılan belli bir amaca yönelik özel hareket, herhangi bir olayı kolaylaştırmak amacıyla el ile yapılan, belli bir usule dayalı girişim, manevra.


microphthalmos : n. Gözlerin narmalden küçük olması, küçük gözlülük.


nearsightedness : n. See. Myopia.


ovariotubal : a. Yumurtalık ve tubalara ait.


phagedenic : a. 1. Süratle yayılan; 2. Dokuları kemiren, fajedenik.


pleochroic : a. Değişik yönlerden bakıldığında farklı renkler gösteren.


pleonasm : n. 1. Sayı bakımından fazlalık gösterme, vücutta bazı organ veya oluşumların sayı bakımından fazla oluşu; 2. Bir şeyi ifade ederken gerektiğinden fazla kelime kullanma, kelime fazlalığı.


pneumatics : n. Hava v.s. gazların mihaniki özelliklerinden bahseden ilim.


potamophobia : n. Marazi deniz veya nehir korkusu, potamofobi.