Bugün : 20 Haziran 2018, Çarşamba

Favorilere Ekle!

Bağış Bitcoin:1CcfTTwmUtTcDLxR3mkWRrsxFyGQUj59C4

palatoschisis nedir?

BINANCE.COM Kripto Para Al - SatDünyanın en büyük kripto para borsasında işlem yapın, kazanmaya başlayın.

palatoschisis : n. Damak yarığı, yarık damak.

palatoschisis durum : anat. Kemikten oluşansert damak.


palatoschisis molle : anat.Arkada bulunansert damak.


palatoschisis osseum : anat. Damağın kemkibölümü.


 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

chronological : a. Oluş sırasına göre dizilmiş, tarih sırası takip eden.


cincophen : n.biochem. Damla (gut) hastalığı ve romatizmada kullanılan küçük, beyaz billurlar (C16H11NO2).


cyprıdophobia : n. Cinsel temasla geçebilen herhangi bir hastalıktan aşırı korkma, zührevi hastalık korkusu.


erythematous : a. Eritemli.


excavation : n. Çukur, boşluk, excavatio.


holism : n. İnsanı ruh ve beden olarak bölünmez bir bütün kabul eden felsefe görüşü, holizm.


imitation : n. 1. Taklit etme, benzetme, benzeme, hastalık belirtilerinin diğer bir hastalık belirtilerini taklit etmesi; 2. Herhangi bir şeyin sahtesi, taklidi.


karyosome : n. Çekirdeğin kromatin ağı içinde yer yer daha koyu görülen kromatin kümelerinden her biri.


merotomy : n. 1. Parçalama; 2. Parçalara ayırma.


mineral : a.Än. 1. Madeni, mineral; 2. Madenli; 3. Maden, mineral; 4. Maden filizi; 5. Madeni cisimler.


multilobular : a. Çok sayıda lobül'den oluşmuş, çok lobüllü.


musculomembranosus : a. Kas ve zara ait.


neocytosis : n. Kanda neositlerin bulunması, neositoz.


nymphomaniacal : a. 1. Nemfomani ile ilgili; 2. Neformani gösteren, nemfomani ile belirgin.


ovariorrhexis : n. Yumurtalık yırtılması.


pediculus : n. Bit.


phlyctenule : n. 1. Çok küçük kabarcık; 2. Korena veya konjonktiv düğümcüğünün ülserli hali.


plasmacytosis : n. Kanda plazmosit sayısının aşırı artışı.


polygenesis : n. Bir doğumda çok sayıda yavru meydana getirme.


pyelitic : a. 1. Piyelit ile ilgili, 2. Pelvis renalis iltihabı gösteren, piyelit'li