Bugün : 22 Şubat 2018, Perşembe

Favorilere Ekle!

Bağış Bitcoin:1CcfTTwmUtTcDLxR3mkWRrsxFyGQUj59C4

palatoschisis nedir?

BINANCE.COM Kripto Para Al - SatDünyanın en büyük kripto para borsasında işlem yapın, kazanmaya başlayın.

palatoschisis : n. Damak yarığı, yarık damak.

palatoschisis durum : anat. Kemikten oluşansert damak.


palatoschisis molle : anat.Arkada bulunansert damak.


palatoschisis osseum : anat. Damağın kemkibölümü.


 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

chondrophyte : n. Kemiğin eklem yüzleri üzerinde patolojik bir nedenle gelişen kıkırdak yapıda fazlalık.


cleidocostal : a. Köprücük kemiği (clavicula) ve kaburgalarla ilgili.


colonization : n. 1. Aynı hastalığı gösteren kimselerin gruplar halinde bakım ve tedavisi; 2. Aynı tür mikropların, üreme ortamında yer yer kümeler oluşturması; 3. Kan veya lenf yoluyla sürüklenen hücrelerin ana hastalık odağı dışında herhangi bir yerde çoğalıp gelişmesi.


epithelization : n. 1. Epitel dokusunun rejenerasyonu; 2. Epitel dokusunun bir yeri örtmesi.


germination : n. Filizlenme.


hypoglossal : a. Dil altında bulunan, dil altı.


hysterotraumatic : a. Travma sonucu gelişen histeri ile ilgili.


intertrigo : n. Nemli deri katları arasında meydana gelen yüzeysel iltihap.


lymphangitis : n. Lenf damarı iltihabı, lenfanjit.


methane : n. biochem. Metan gazı (CH4).


neurophonia : n. Konuşmayı idare eden kaslardaki ani kasılma sonucu istemdışı, havlamaya benzer ses çıkış hali.


nosotrophy : n. Hastaların bakımı, nozotrofi.


nystagmography : n. Nistagmus gösteren gözde oluşan hareketlerin nistagmograf aracılığıyla çizelge halinde kaydedilmesi, nistagmografi.


omphalelcosis : n. Göbeğin ülserli hali.


opsomenorrhea : n. Adet (menstruasyon) gecikmesi.


orexia : n. İştah, orexis.


pancreatropic : a. Pankreas üzerine etki yapan, pankreas'ı uyaran.


petrosquamosal : a. Temporal kemiğin petrous ve squamous kısımları ile ilgili.


poples : n. Dizardı.


pressure : n. Tazzyik, basınç.