Bugün : 28 Nisan 2017, Cuma

Favorilere Ekle!

palatorrhaphy nedir?

palatorrhaphy : n. Yarık damağın dikilmesi, yarık adamğı birleştirme amacıyla yapılan ameliyat, palatorai.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

chromoptometry : n. Renkleri algılama derecesinin ölçülmesi.


condyloid : a. Lokmamsı, lokmaya ait, kondiloid condyloides.


cysteine : n. biochem. Sistein, proteinlerin hidrolizinden meydana gelen amino-asit.


demyelination : n. sinir liflerinin etrafını saran miyelin tabakasının ortadan kalkması, sinir liflerinde miyelin kaybı.


depilation : n. Kıl dökme (düşürme).


dyschroa : n. Sarılıkta olduğu gibi cilt renginin değişmesi.


erythematous : a. Eritemli.


E.S.R. : n. "erytrocyt sedimentation rate, alyuvar sedimentasyon değeri" deyim için kullanılan kısaltma.


extramastoiditis : n. mastoid çıkıntısına bitişik dokuların iltihabı.


fecal : a. 1. Feçese ait; 2. Feçesli.


hemorrhagic : a. Kanamaya ait.


hypotelorism : n. İki organ arasındaki normal aralığın daralması, aradaki mesafenin ileri derecede azalması.


idiocrasy : n. Belli bir şey (ilaç, gıda maddesi v.s)'e karı, diğer kimselere oranla aşırı duyarlık gösterme hali, idyokrazi.


iridoplegia : n. Gözün iris tabakasının felci, iridopleji.


megaloglassia : n. See: macroglossia.


metagranulocyte : n. See: Metamyelocyte.


ophthalmodonesis : n. Gözlerin titreme hareketi.


orbitotemporal : a. Gözçukuru ve şakak bölgelerine ait.


pancreatotomy : n. See: Pancreatomy.


parapleuritis : n. Göğüs duvarının iltihabı.