Bugün : 14 Aralık 2017, Perşembe

Favorilere Ekle!

New Year Istanbul

palatorrhaphy nedir?

palatorrhaphy : n. Yarık damağın dikilmesi, yarık adamğı birleştirme amacıyla yapılan ameliyat, palatorai.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

chilly : a. Üşütücü, osğuk.


chloroprivic : a. Klorid eksikliği ile ilgili, klorid kaybına bağlı.


contralateral : a. 1. Karşı tarafla ilgili; Karşı taraf üzerine paralizi v.s. gösteren vücut kısmının karşı tarafında görülen.


croup : n. Boğmaca, krup.


diapnoic : a. Solunumu azaltan (hafifleten).


effectiveness : n. Etkililik, müessiriyet.


exclave : n. Anaorgana tutunmuş organla aynı yapıyı gösteren parça (Özellikle pankreas, tiroid v.s. bezler üzerinde görülür).


gelmesine : n. biochem. Gelsemum'dan çıkarılan bir alkaloid (C2OH22N2O2).


uteroscopy : n. Rahim boşluğunun uteroskop aracılığıyla muayenesi, histeroskopi, uteroskopi.


hitch : n. Düğüm, bağ.


intractable : a. İnatçı, tedaviye kolay cevap vermeyen, teadviye direnç gösteren.


intraretinal : a. Retina içinde.


lyssophobia : n. Marazi kuduz korkusu, lizofobi.


mammitis : n. See: Mastitis.


megalomella : n. Kol ve bacakların anormal büyüklüğü, megalomeli.


neoplasm : n. 1. Yeni tümör; 2. Yeni oluşan doku kitlesi, neoplazma.


parotitis : n. Parotis iltihabı (kabakulak), parotit.


pectoriloquy : n. Ağızdan çıkan sözlerin göğüs duvarı tarafından nakledilmesiyle bunların oskültasyon ile duyulması, pektoriloki (göğüs hırıltısı).


podiatrist : n. Podiyatri uzmanı.


reagent : n. Başka bir maddeyi meydana çıkarmak veya teftiş etmek için kullanılan ecza, miyar, ayıraç.