Bugün : 28 Şubat 2017, Salı

Favorilere Ekle!

palatorrhaphy nedir?

palatorrhaphy : n. Yarık damağın dikilmesi, yarık adamğı birleştirme amacıyla yapılan ameliyat, palatorai.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

blushing : n. Kızarma, kan hücumu nedeniyle yüz kızarması.


bronchium : n. (pl. bronchia). Nefes borusunun iki kısmı ve akciğerlerdeki kısımları, bronşcuk, borucuk.


cardiorator : n. Kalb seslerine ait gözle görülebilen kayıtların elde edilmesinde kullanılan aygıt.


chemiotaxis : n. Canlı hücrelerin kimyasal uyarıya karşı gösterdiği yaklaşma veya uzaklaşma hareketi.


chemistry : n. biochem Kimya


chiropractic : n. Subluksasyona uğramış processus transversus'ların sinir kökleri üzeirndeki baskısını azaltmak için vertebralara elle yapılan müdahale.


cystitis : n. Mesane iltihabı, sistit.


dicoria : n. Gözbebeği'nin çift oluşu.


endamoeba : n. Vücutta parazit olarak yaşayan amipler.


entopic : a. Normal yerinde bulunan.


helminthiasis : n. barsaklarda parazit bulunması.


ischiohebotomy : n. See: ischiopubiotomy.


ketosis : n. Vücutta kolon cisimlerinin çoğalması hali.


mucosocutaneous : a. See: Mucocutaneous.


multilobate : a. See: Multilobar.


nasopalatine : a. Burun-damak, burun ve damağa ait.


naupathia : n. Deniz tutması, nausea navalis


ovulen : n. Gebeliği önleme amacıyla kadın tarafından tablet şeklinde kullanılan östrojen-progesteron karışımı ilaç.


paleontology : n. Fosiller ilmi, paleontoloji.


perithelium : n. Kılcal damarları saran lifli tabaka.