Bugün : 28 Nisan 2017, Cuma

Favorilere Ekle!

palatoplegia nedir?

palatoplegia : n. Yumuşak damakm kaslarının felci, yumuşak damak felci, palatopleji.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

carboxylase : n. biochem. Karbon dioksidi karboksil grubundan ayıran bir enzim, karboksilaz.


deoxygate : v. Oksijen kaybetmek.


empyema : n. Kapalı bir boşlukta cerahat toplanması, ampiyem.


explore : v. İnceden inceye muayene etmek.


fluctuant : a. 1. Zaman zaman değişen, bir kararda kalmayan; 2. El ile muayene (palpasyon) de dalgalanma yapan, d alga şeklinde hareket gösteren (Boşlukta toplanan sıvı sebebiyle).


intelligence : n. Doğuştanmevcut olan akıl yeteneği.


lacrimase : n. Gözyaşı salgısından elde edilen bir enzim.


homunculus : n. Asimetri veya şekil bozklu olmayan cüce.


lobectomy : n. Akciğer, beyin veya karaciğer lopunun ameliyatla çıkarılması, lobektomi.


liniment : n. Romatizma v.s için vücudu oğmakta kullanılan yağlı sıvı (ilaç).


lymphocyte : n. Lökositlerin bir cinsi, lenfosit (Lenfositler koyu boyanan bir çekirdeğe ahip olup sitoplazmalarda granül ihtiva etmezler. Lenf dokusundan oluşan organlar ve lenf düğümlerinde bol miktarda bulunurlar. Sayıları kanın milimetreküpünde takriben 2000 kadardır ve dolaşımdaki lökositlerin %20'sini teşkil ederler).


meatotome : n. Uretra dış deliğini genişletme amacıyla kesit yapmada kullanılan özel bistüri, meatotom.


methylparaben : n. biochem. Antiseptik olarak kullanılan kokusuz beyaz bülliri toz (C6H8O3).


ophthalmodonesis : n. Gözlerin titreme hareketi.


orthodontic : a. Dişlerin normal duruş ve münasebetleriyle ilgili.


otography : n. 1. Kulağın anatomi ve fizyolojisini belrileme, kulağı tanımlama; 2. Kulak üzerine yazılmış bilimsel eser.


papillo-adenocystoma : n. Papilom, adenom ve sistom elementelri ihtiva eden tümör.


perithelial : a. Peritelyum'la ilgili.


polyesthesia : n. Bir tek temasın birkaç yerde birden hissedilmesi, poliyestezi.


rale : n. Normal solunumla beraber duyulan ve hastalık belirtisi olan sesler, ral.