Bugün : 21 Ağustos 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

palatoplegia nedir?

palatoplegia : n. Yumuşak damakm kaslarının felci, yumuşak damak felci, palatopleji.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

bronchiole : n. Nefes yollarının akciğer lobülleri içindeki parçası, bronşiyol.


glasses. : n. Gözlük.


lactotoxin : n. Sütte bulunan bir toksin.


phymatosis : n. Cilt tümörleriyle vasıflı bir hastalık, fimatoz.


submarginal : a. Hudut veya kenara yakın.


hemiazygos : n. Küçük azigos,vena hemiazygos.


hemigastrectomy : n. Midenin yarısının ameliyatla çıkarılması.


homodromous : a. Aynı veya mutat yönde bulunan veya hareket eden.


hyperthymism : n. timus bezinin aşırı çalışması, timüs bezindeki aşırı faaliyet sonucu meydana gelen patolojik durum.


interorbital : a.Orbitalararası.


macrobiote : n. Uzun ömürlü hayvan veya bitki.


mesentery : n. Mezenter(yum), mesarika, incebarsak askısı, mesenterium.


metabolism : n. Canlı maddelerde daimi olarak vukua gelen kimyasal değişiklik, metabolizma.


metratonia : n. Rahim atonisi, metratoni.


osseo-aponeurotic : a. Kemik ve kas aponevrozuna ait.


papuloid : a. Papül'e benzeyen.


parareflexia : n. Refleks bozukluğu.


peptogenic : a. pepsin veya pepton yapan, peptojen.


perioophoritis : n. Yumurtalığı saran dokuların iltihabı.


phosphate : n. biochem. Asid fosforik tuzu, fosfat.