Bugün : 27 Haziran 2017, Salı

Favorilere Ekle!

palatoplasty nedir?

palatoplasty : n. Damak üzerinde yapılan herhangi bir estetik ameliyat, özellikle yarık damağı düzeltme amacıyla yapılan ameliyat, palatoplasti.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

bulbus : n. Soğan, bulbus.


cauliflower growth : Karnabahar tarzı büyüme.


endotoxoid : n. biochem. Endotoksinden hazırlanan bir toksoid.


erect : v. 1. Yükseltmek, kaldırmak, dikleştirmek, dik hale getirmek; 2. Dik vaziyet almış, dikleşmiş, dik.


fervescence : n. Vücut hararetinin artması, ateşin çoğalması.


fortuitous : a. Tesadüfi.


gingivalgia : n. Dişetlerinin nevraljisi.


glycosialia : n. See: glycoptyalism.


hyperparasite : n. Diğer bir parazit içinde veya üzerinde yaşayan parazit, hiperparazit.


ileocecostmy : n. İleum ile çekum arasında anastomoz yapılması, ileoçekostomi.


imperceptible : a. Bellisiz, duyulmaz, sezilmez.


intervaginal : a. İki tabaka arasında bulunan.


isoserotherapy : n. Aynı hastalığı geçirmiş diğer bir kimseden alınan serum ile hastalığn tedavisi, izoserum'la tedavi.


metacarpophalangeal : a. Metakarpusa ve parmaklara ait olan her iki oluşum çeşidini de ilgilendiren.


naphthalen (e) : n. biochem. Kömür katrnı yağından çıkarılan bir hidrokarbon olup, antiseptik olarak kullanılır, naftalin.


nuclein : n. biochem. Hücre nüvelerinde bulunan protein.


paraspadias : n. See: Paraspadia.


perimetritis : n. Uterus'u saran peritonin iltihabı, perimetrit.


phobic : a. 1. Aşırı korku (fobi) ile ilgili; 2. Aşırı korku (fobi)'nun sebep olduğu, aşırı korkuya bağlı.


pustulosis : n. Püstüllü cilt hastalıı.