Bugün : 13 Aralık 2017, Çarşamba

Favorilere Ekle!

New Year Istanbul

palatoplasty nedir?

palatoplasty : n. Damak üzerinde yapılan herhangi bir estetik ameliyat, özellikle yarık damağı düzeltme amacıyla yapılan ameliyat, palatoplasti.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

crown : n. 1. Dişin gözle görünen kısmı; 2. Diş kronu veya kapağı.


cryoprecipitate therapy : n. Hemofilide kanamaları durdurmak veya meydana gelmelerini önlemek amacıyla sekizinci faktörden yararlanılması.


cryosurgery : n. Hastalıklı dokuların tedavisinde veya yerinden çıkarılmasında şiddetli ve kontrollü soğuktan yararlanılması.


endostitis : n. Kemik boşluğunu saran zarın iltilaphanması, endosteum iltihabı.


francium : n. biochem. Fr sembolü ile bilinen, atom no: 87 ve atom ağırlığı: 223 olan kimyasal element, fransiyum.


frontotemporal : a.Frontal ve temporal kemiklerle ilgili.


hematospermia : n. Semende kan bulunması, hematospermi.


hircismus : n. Koltuk altlarından gelen tiksindirici koku.


hominal : a. İnsanla ilgili, insan cinsi ile ilgili.


inoculable : a. Aşılanabilir.


larvivorous : a: See: Larviphagic.


laryngocentesis : n. Larenksin delinmesi, larengosentez.


morphology : n. Canlılarda dışşekillerden bahseden bilgi, organ oluşumundan bahseden ilim, morfoloji.


nanocephalous : a. Çok küçük kafalı, kafası çok ufak olan.


naso-oesophageal : n. Buruna ve yemek borusuna ait olan, bu iki oluşumu beraberce ilgilendiren.


pachyhematosus : a. 1. Koyukanlı; 2. Koyu kanal ilgili.


parahepatic : a. Karaciğer'e yakın, karaciğer'e komşu, karaciğer'e bitişik.


pleo : pref. Daha fazla, daha çok anlamına sonek.


prolan : n. biochem. Gebe kadınların idrarında bulunan bir hormon.


significant : a. Mühim, önemli.