Bugün : 29 Mart 2017, Çarşamba

Favorilere Ekle!

palatopharyngeal nedir?

palatopharyngeal : a. Damak ve yutak'la ilgili.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

calomel : n. biochem. Bir değerli cıva klorür (eskiden frengi tedavisinde kullanılmıştır).


bridle : n. Küçük bağ, bir organ veya oluşumu tesbit eden veya hareketini sınırlayan bağ, frenulum.


chloruria : n. İdrarda kloridlerin çoğalması.


core : n. Merkezi bölüm, özellikle çıbanın orta kısmındaik ölü dokuya kasten kullanılan bir deim.


cystocolostomy : n. 1. Safra kesesi ile kolon arasında ameliyatla geçit oluşturma; 2. Mesane ile kolon arasında ameliyatla geçit oluşturma.


enarthrosis : n. Yuvarlak oynak (eklem) enartroz.


extremital : a. 1. Kol veya bacakla ilgili, organ veya kemiğin uç kısmına ait; 2. Kol veya bacakta yerleşmiş, uzun şekil gösteren organ veya kemiğin uç kısmında bulunan.


glandulous : a. Bez yapısı gösteren çok sayıda küçük bezlerden oluşmuş.


homeopathy : n. Benzeri ile tedavi usulü veya nazariyesi, homeopati.


interofective : a. Organizmanın iç fonksiyonlarını ilgilendiren (otonom sinir sistemine ait bir terim(.


isoprenaline : n. Bronşiyal astım'da bronş genişletici olarak kullanılan sentetik bir adrenalin türevi, izoprenalin sülfat.


leiomyosarcoma : n. Çizgisiz kas hücreleri ihtiva eden habis tüömr.


membrane : n. Zar, mambran, membrana.


ophthalmic : a. Göze ait, oftalmik, ophthalmicus.


palatonasal : a. Damak ve burun'la ilgili.


pedodontics : n. Çocukların diş ve ağız durumları ile uğraşan dişçilik şubesi, pedodonti.


perimetrium : n. Perimetr (iyum).


pneumomassage : n. Eskiden sağırlık tedavisinde uygulanan bir yöntem, orta kulak kemiklerini harekete yöneltme amacıyla kulak zarı üzerine hava sevketme, hava sevki ile kulak zarı masajı, pnömomasaj.


posterior : a.&n. 1.Arka, arkada, geride; 2. (pl.) İlyeler, kabaet.


retraction : n. büzülme, çekilme bir organın evvelce bulunduğu alandan daha ufak bir yer işgal etmesi, retraksiyon.