Bugün : 27 Şubat 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

palatopharyngeal nedir?

palatopharyngeal : a. Damak ve yutak'la ilgili.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

bruxism : n. Diş gıcırdaması, alt ve üst çene dişlerinin birbirine sürtünmesi sonucu meydana gelen gıcırdama.


buggery : n. Anüs yoluyla yapılan cinsel birleşim, sodomi.


cacidrosis : n. See: Kakidrosis.


corectasia : n. Hastalık sonucu olarak gözbebeğinin genişlemesi.


degustation : n. Tatma


fragility : n. Kolay kırılma, frajilite.


healthy : a. 1. Zinde, sıhhatli; 2. Sıhhi.


jurisprudence : n. Hukuk bilimi.


lance : v. Neşter ile yarıp açmak, deşmek.


lymphatogenous : a. Lenf kanalları veya lenf vasıtasiyle taşınan, lenfatojen.


musculomembranosus : a. Kas ve zara ait.


myelogone : n. Miyeloid seriden ilkel hücre, miyelogon.


myolysis : n. Kas dokusu dejenerasyonu, miyoliz.


odogenesis : n. See: Neurocladism.


pedatrophia, pedatrophy : n. Çocuklarda mesarika içindeki lenf düğümlerinin tüberkülozu olup sindirim bozukluğu yapar, pedatrofi.


perimetric : a. 1. Uterus çevresinde, uterus'u çevreleyen; 2. Görüş alanının sınırlarını belirleme ile ilgili.


perineovulvar : a. Perine ve vulva ile ilgili.


plasome : n. Canlı protoplazma birimi.


polysomia : n. Birden fazla gövde veya vücuda sahip ucube.


regular : a. Normal, muntazam, nizamlı, usule uygun.