Bugün : 18 Ocak 2017, Çarşamba

Favorilere Ekle!

palatopharyngeal nedir?

palatopharyngeal : a. Damak ve yutak'la ilgili.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

electrolyte : n. Elektrikle tahlil olunabilen madde, elektrolit.


enterostomy : n. Barsağın fistülizasyonu, enterostomi.


epiplorrhaphy : n. Omentum'un dikilmesi.


excretion : n. Dışartı, çıkartım, ifrazat, excretis.


gonocide : n. Gonokokları öldürücü.


hepatography : n. 1. Karaciğer radyografisi; 2. Karaciğer hakkında yazılmış eser, hepatografi.


physiatrics : n. Hastalığı tabiat kuvvetleriyle (fiziki metodlarla) teşhis ve tedavi etme, fizyatri.


katabolic : a. See:Catabolic.


kinesis : n. Vücut hareketi.


lipometabolism : n. Yağ metabolizması.


marrow : n. İlik, medulla.


mnemic : a. Hafıza (bellek) ile ilgili.


morphologic : a. 1. Organizmanın ş ekil ve yapısıyla ilgili; 2. Morfoloji ile ilgili.


occupational : a. Meslekle ilgili, mesleğe bağlı.


optomeninx : n. Retina.


papain : n. Fibrin ve diğer bazı proteinleri parçalayan papain maddesi.


periorbit : n. See: periobita.


pharyngo-epiglottic : a. Yutak ve epiglota ait.


polycystic : a. İçinde birçok kist veya boşlukları olan, çok keseli veya çok boşluklu, polikistik.


precuneus : n. (pl. precunei). Beynin dörtgen lopçuğu.