Bugün : 29 Mayıs 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

palatopharyngeal nedir?

palatopharyngeal : a. Damak ve yutak'la ilgili.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cellulosity : n. Hücre kümesi halinde bulunma, hücrelerden oluşma hali.


emission : n. l. Fışkırtma veya ileriye doğru sevketme, istemsiz olarak meni fışkırması.


endospore : n. Yalnızca beslenme fonksiyonuna sahip olan bakteri sporu.


enervation : n. 1. Sinir gücünün kaybı; 2. Bir doku veya organa giden sinirin kesilmesi.


excremental : a. 1. Vücuttan dışarı atılan yıkım ürünü ile ilgili, özellikle dışkı ile ilgili; 2. Dışkı tabiatında, dışkıya benzeyen.


intercrural : n.Bacaklar arasında.


hemogram : n. Kanı oluşturan maddeleri gösteren cetvel, hemogram.


hydrolytic : a. 1. Hidroliz'le ilgili, 2. Hidroliz'e sebep olucu, hidroliz yapıcı.


hyperphasia : n. Dil tutukluğu.


hypertelorism : n. İki organ arasında anormal genişlik.


jalap : n.Çalepa, kökü müshil bir bitki veya bu bitkiden çıkarılan ilaç.


liver : n. Karaciğer.


melagra : n. Kol veya bacak kaslarında hissedilen ağrı.


morbid : a. 1. Hastalıklı, bozuk, mariz; 2. Hastalığa ait, marazi.


muliebrity : n. Kadına has tavır ve özellikler, kadınlık niteliği.


omotocia : n. Erken doğum, vakitsiz doğum, omotopsi.


pancreaticojejunostomy : n. Pankreas ile jejunum arasında anastomoz yapılması.


pederast : n. Pederasti'ye müptela kişi.


peduncular : a. Sap (pedünkül) ile ilgili.


peridiverticulitis : n. Barsak divertikülü çevresinin iltihabı.