Bugün : 22 Kasım 2017, Çarşamba

Favorilere Ekle!

New Year Istanbul

palatopharyngeal nedir?

palatopharyngeal : a. Damak ve yutak'la ilgili.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

clinic : n. 1. Tıbbi veya cerrahi tedavi; 2. Muayenehane, klinik.


diaplexal : a. Diyaplekse ait.


endoneurial : a. Endonöriyum'la ilgili.


extinct : a. Soyu tükenmiş, ortadan kalkmış.


gametocide : n. Sıtma parazitlerini öldüren ilaç.


hemafecia : n. Kanlı dışkı, feçeste kan bulunması.


hemoglobinopathy : n. Hemoglobin ile alakalı anormal durumlar.


hyperphalangism : n. El veya ayak parmağında normal sayıdan fazla parmak kemiği bulunuşu hali, hiperfalanjizm.


iodism : n. İyodin veya iyotlu müstahzarın çok kullanılmasında marazi tesir, iyotla zehirlenme.


kyphosis : n. 1. Kambur, kifoz; 2. Kamburluk.


lenticular : a. Merceğe ait, merceksi, lenticularis.


micronize : v. Çok küçük parçalara bölmek.


oothecopathy : n. Herhangi bir yumurtalık hastalığı.


orthograde : a. Yürürken vücudunu dik tutan.


overstrain : n. Aşırı gerginlik veya yorgunluk.


polycystic : a. İçinde birçok kist veya boşlukları olan, çok keseli veya çok boşluklu, polikistik.


pseudocroup : n. Ekseriya birden bire ve gece vakti gelen, krup belirtileri veren hastalık, psödo-krup (çocuklarda akut larenjit sonucu meydana gelen krupa benzer hastalık.)


psychokinesis : n. Zihnin arada fiziki kuvvet olmadan maddeye tesirler.


radiogenic : a. 1. Kimyasal etkiye sahip ışın meydana getiren; 2. Işın tedavisinin sebep olduğu.


sabin vaccine : n. Sabin aşısı, ağız yoluyla verilebilen ve çocuk felcine karşı hazırlanmış olan bir aşı.