Bugün : 24 Nisan 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

palatonasal nedir?

palatonasal : a. Damak ve burun'la ilgili.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

brachiogram : n. Kol arteri (A. brachialis) üzerindeki nabız atımlarını göseren çizelge.


bursopathy : n. Burs hastalıkları.


centiliter : n. Litre'nin yüzde biri, santilitre.


cinchocaine : n. Yüzeysel (%12) anestezi ve infiltrasyon (%0,05-0,2) anestezisi için kullanılan güçlü yerel bir anestezik madde.


crossed : a. 1. Haç şeklinde çaprazlayan; 2. vücudun karşıt taraflarını tutan.


enterococcus : n. Küçük zincirler şeklinde gruplanan ve ışığa karşı nisbeten dayanıklı olan, gram pozitif bir bakteri.


gartner's Bacillus : n. Hareketli, gram negatif bir basil.


phrenograph : n. Diafragma hareketlerini çizelge halinde kaydeden alet, frenograf.


heteroxanthine : n. biochem. İdrarda bulunan lökomain (metilksantin).


hypotension : n. Tansiyon düşüklüğü, hipotansiyon.


hysterometer : n. Uterusu ölçme aleti, histerometre.


marriageableness : n. Cinsel gelişimini tamamlayıp evlenecek yaşa erişmiş olma, evlilik çağında bulunma, yetişkinlik.


monoiliasis : n. Monoilia (Candida) türüne mensup mikro-organizmaların meydana getirdiği hastalık.


otoplasty : n. Kulağın plastik tamiri, otoplasti.


petrosquamosal : a. Temporal kemiğin petrous ve squamous kısımları ile ilgili.


pneumoencephalography : n. Karıncıklara havay veya gaz zerkettikten sora yapılan beyin radyografisi, pnömoensefalografi.


poikilocytosis : n. Kanda şekil bozukluğu gösteren eritrosit (poikilosit)lerin bulunuşu.


posthyoid : a. Hyoid kemiği arkasında.


preretinal : a. Retina önünde.


primitive : a. 1.Gelişecek olan bir şeyin ilk şekli, embriyo'da herhangi bir organ veya oluşumun başlangıçtaki taslak şekli; 2. Gelişmemiş, ilkel, basit, iptidai (toplum v.s.); 3. Ham, kaba, işlenmemiş.