Bugün : 29 Haziran 2017, Perşembe

Favorilere Ekle!

palatomaxillary nedir?

palatomaxillary : a. Damak ve üst çene kemiği (maxilla) ile ilgili.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cri du chat : n. Bebeğin kedi yavrusunun acıklı miyavlamasına benzer şekilde ağlaması ile belirgin, kromozom anomalisine bağlı olarak gelişen kalıtsal durum (Bebekte ayrıca mikrosefali mevcut olup, ileride fiziksel ve mental gerilik sözkonusudur).


crystalbumin : n. biochem. Göz merceğinde bulunan bir albümin.


dorsum : n. (p. dorsa). Sırt.


extrovert : n. Bazen extravert olarak kullanılır, davranışlarını diğer insanların kendine karşı olan tutumlarına göre düzenleyen kimse.


interarticular : a. Eklemlerarası.


hydrate : n. v. biochem. 1. Su ile başka bir maddenin karışmasından vücuda gelen bileşim, hidrat; 2. su ile karışıp terkip yapmak.


hygro : pref. Nem, rutubet anlamına önek.


icteroanemia : n. Anemi ile beraber seyreden sarılık (Bazı hemolitik anemilerde olduğu gibi).


indican : n.biochem. a) Çivit bitkisinden elde edilen bir glikozid (C26H3). b) İdrar ve terde bulunan bir madde (C6H7NSO4).


ischium : n. Kalça kemiğinin bir kısmı, iskiyum, oturga kemiği.


iso-immunization : n. Rh pozitif bir fetusu taşımakta olan annede veya kendisi Rh negatif olduğu halde, Rh pozitif kan transfüzyonu yapılan kimselerde anti-Rh, aglutinlerinin oluşması.


nerathrosis : n. Sun'i eklem.


occipitobasilar : a. Artkafa ve kafa(tası) kaidesine ait.


periosteum : n. kemik dışzarı, periyost.


pneumoperitoneum : n. Periton (karın) boşluğunda hava bulunması, karın içi havası, pnömopeirton.


proctoclysis : n. Rektumun içine yavaş srette su zerkedilmesi.


prosop : pref. Yüz anlamına önek.


retrodisplacement : n. Arkaya doğru yer değiştirme.


scoliosiometry : n. Belkemiği kıvrımlarının ölçülmesi.


smell : n. 1. Koku alma, koklama; 2. Koku.