Bugün : 24 Mayıs 2017, Çarşamba

Favorilere Ekle!

palatomaxillary nedir?

palatomaxillary : a. Damak ve üst çene kemiği (maxilla) ile ilgili.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

bradypeptic : a. Ağır hazmolan.


bubukle : n. Kara kabarcık.


caelotherapy : n. Dini inanış ve telkinlerin tedavide kullanılması, bazı hastalıkları dini telkinle tedavi metodu.


colectomy : n. Kolonun ameliyatla çıkarılması.


costotransverse : a. Kaburgalar ile vertebraların transvers çıkıntılarına ait, kaburgalar ile vertebraların transvers çıkıntıları arasında yeralan.


dartoid : n. Skrotum derisi altındaki kas tabakası gibi istemdışı kasılma gösterebilen, işlev bakımından tunica dartos'a benzeyen.


endodascope : n. Endodiyaskopi'de vücut boşluğuna yerleştirilen röntgen tüpü.


epiphylaxis : n. Normal filaksinin çoğalması, epifilaksi.


flocks : n. biochem. Pamuğa benzer parçalar.


physiognomist : n. Fizyonomi mütehassısı, fizyonom.


gutta : n. (pl. guttae) 1. Benek; 2. Damla.


hyperphagia : n. Aşırı yeme, doymak bilmez şekilde yeme, oburluk.


hyps(o) : pref. Yükseklik, irtifa, boy.


hypnogenetic : a. Uyutucu.


lymphomatosis : n. Vücudda mültipl lenfomların oluşumu, lenfmatoz.


orf : n. Bulaşıcı ecthyma, koyunlardan insanlara geçebilen ve ülserasyonlara sebep olan bir hastalık.


overdetermination : n. Lüzumundan fazla önem verme.


pericardiosymphysis : n. Perikardın iki yaprağının birbirine yapışması.


periprostatic : n. Prostatı saran, prostat etrafında.


phytopathogenic : a. Bitkinin yapı ve işlevini bozan, bitkilerde hastalık meydana getiren.