Bugün : 28 Şubat 2017, Salı

Favorilere Ekle!

palatolabial nedir?

palatolabial : a. Damak ve dudaklarla ilgili.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

caseous : a. Peynir gibi, peynirsi.


cheiragra : n. Eli tutan gut hastalığı.


deionization : ş. biochem. Bir bileşimden iyonların çıkarılması.


dogmatist : n. 1. Araştırmadan ziyade itiraz edilmeksizin kabul edilen katı prensiplere dayalı eski tıp öğretilerinden biri (Hipokrat'tan sonra kurulan tıp ekollerinden biridir).


Edward's Syndrome : n. Mental anomalilerle birlikte görülen otozomal trizomi.


egest : v. Sindirilemeyen gıda artıklarını barsaklar yoluyla dışarı atmak.


fibulocalcaneal : a. Fibula ve topuk kemiğine ait.


helminthoma : n. Barsak parazitlerinin sebep olduğu tümör.


homogeneity : n. Bütünüyle aynı yapı ve özellikleri gösterme hali.


homokeratoplasty : n. Aynı türe mensup hayvandan alınan kornea grefinin havyanın hasta korneasına yerleştirilmesi, diğer bir kimse korneasından alınan gref'in hasta insan korneasına uygulanması, homokeratoplasti.


hypermetropic : a. 1. Hipermetropi ile iligili; 2. Hipermetropi gösteren.


hypnagogue : n. 1. Uyku getirici, uyutucu; 2. Uyutucu faktör.


inoculate : v.&a. 1. Aşılamak; 2. Aşılanmış, aşılı.


instinct : n.&a. 1. İçgüdü, sevki tabii, insiyak; 2. Dolu (can, his, kuvvet, v.s. ile).


methylphenobarbitone : n. Phenobarbitone'a oranla antikonvulsif etkisi daha güçlü olan bir madde.


monitor : n. 1. Bir olayı veya durumu devamlı izlemek, devamlı kontrol altına almak; 2. Bir olayı veya durumu devamlı olarak izlemede kullanılan alet, izleme aracı, monitör.


myodemia : n. Kasların yağlı dejenerasyonu, miyodeim.


osteo-epiphysis : n. Kemiksi epifiz.


polyperiostitis : n. Çeşitli kemik periyost (dışzar) larının iltihabı, poliperiyostit.


potatorium : n. Ayyaşlık, alkolizm, potatoryum.