Bugün : 21 Haziran 2018, Perşembe

Favorilere Ekle!

Bağış Bitcoin:1CcfTTwmUtTcDLxR3mkWRrsxFyGQUj59C4

palatography nedir?

BINANCE.COM Kripto Para Al - SatDünyanın en büyük kripto para borsasında işlem yapın, kazanmaya başlayın.

palatography : n. Konuşma esnasında yumuşak admağın gösterdiği hareketlerin, palatograf aracılığıyla çizelge halinde kaydedilmesi.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

biuret : n. biochem. Üre ve protein analizlerinde kullanılan billuri bir üre türevidir (C2O2N3H5).


chyliferous : a. 1. Kiluslu; 2. Kilus taşıyan, kilifer, chylifer.


crural : a. Bacağa ait, cruralis.


diapedetic : a. 1. Diyapedez'le ilgili; 2. Diyapedez gösteren.


dichotomy : n. Çatallı olma, iki kısma bölünmüş olma.


effluxion : n. 1. Dışarı akma, dışarı dökülme; 2. Dışarı akan sıvı madde, akıntı.


exfoliatie : a. 1. Pul pul veya ince tabakalar halinde dökülme gösteren, dökülücü; 2. dükölmeye sebep olan.


gramicidin : n. biochem. a) Tyrothricin. b) Tyrothrix'den meydana gelen geniş spektrumlu antibiyotik.


hypercythemia : n. kanın alyuvarlarının çoğalması.


kinesalgia : n. Ka kasılmasından dolayı hasıl olan mevzii ağrı.


menadione : n. biochem. K vitamini benzeri olan sarı billüri toz (C11H8O2).


neurogenesis : n. Embriyon gelişiminde sinir sistemi oluşumu, nörojenez.


neuroglyopaenia : n. Sinir hücrelerindeki glikoz miktarının azalması.


periurethritis : n. Uretra çevresindeki dokunun iltihabı, periuretrit.


photodermatitis : n. Işığa, özellikle ültraviyole ışınlarına uzun süre maruz kalışın sebep olduğu deri lezyonları ile belirgin durum, ışık dermatiti, fotodermatit.


plasmatic : a. Plazmaya ait.


pneumonopexy : n. Akciğerin göğüs duvarına tesbiti.


pneumotoxin : n. Pnömoni bakterilerinden meydana gelen toksin.


potter's rot : n. Çanak-çömlek sanayisinde çalışan işçilerde görülen bir çeşit pneumoconiosis.


repair : n. 1. İyileştirme, şia verme; 2. Tamir (etme).