Bugün : 15 Aralık 2017, Cuma

Favorilere Ekle!

New Year Istanbul

palatography nedir?

palatography : n. Konuşma esnasında yumuşak admağın gösterdiği hareketlerin, palatograf aracılığıyla çizelge halinde kaydedilmesi.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

choledochostomy : n. Taş araştırıldıktan sonra koledok kanalına drenaj uygulanması.


cytodiagnosis : n. Hücrelerin mikroskopik olarak incelenmesi ile konulan teşhis.


diphenylhydantoin sodium : n. biochem. Konvülsüyonları önleyen beyaz acı toz (C15H11N2NaO2).


force : n. 1. Kuvvet, enerji; 2.Enerji sarfetme (harcama) yeteneği.


lactalbumin : n. Süt albümini.


heterophonia : n. Herhangi bir ses anomalisi, heterofoni.


intertubular : a. Tübler veya tübül'ler arası, tübler veya tübüller arasında.


limp : a. 1. Gevşek, yumuşak; 2. Topallama.


mutualism : n. Farklı iki canlının birbirinden, karşılıklı faydalandığı müşterek yaşama şekli, mutualizm.


neurodynamic : a. sinir enerjisine ait.


ochsner-sherran treatment : n. Akut apandisitli hastalarda bazen uygulanan bazı koruyucu önleler.


odontalysis : n. Diş muayenesi.


overdosage : n. Herhangi bir ilacın verilişinde normal dozun üstüne çıkılması, ilaçla aşırı yükleme.


painter's colic : n. Kurşun zehirlenmesine bağlı kolik şeklinde ağrılar.


pathema : n. Herhangi bir patolojik durum, bozukluk, hastalık.


pelycalgia : n. Pelvis'te hissedilen ağrı, pelvis ağrısı.


penicillinase : n. biochem. Penisilinin tesirini yokeden bakteri kaynaklı bir enzim.


permanganate : n. biochem. Permanganik asidin tuzu, permanganat.


polyscelia : n. Bacak adedinin normal (iki) den fazla oluşu.


proteinuria : n. İdrarda protein bulunması.