Bugün : 23 Mart 2017, Perşembe

Favorilere Ekle!

palatography nedir?

palatography : n. Konuşma esnasında yumuşak admağın gösterdiği hareketlerin, palatograf aracılığıyla çizelge halinde kaydedilmesi.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

circumbullar : a. Göz küresi çevresinde, göz küresini saran.


colliquative : a. Bol, aşırı derecede olan, çok miktarda.


deicduation : n. Adet esnasında, kalınlaşmış endometrium'un adet kanalıyla dışarı atılması.


dichiria : n. Elin çift oluşu ile belirgin doğuştan anomali.


dissimilation : n. 1. Kompleks bir maddenin vücutta daha basit bileşiklere yıkılması; 2.Farklı olma, birbirine benzememe hali.


endophytic : a. 1. İçeriye doğru gelişen, organın içine doğru gelişme gösteren (Bu nitelikteki lezyon tümör v.s. hakkında); 2. İÇ parazit (endofit) ile ilgili.


erosive : a. Aşındırıcı: Erosyon meydana getiren.


erythroplasia : n. Mukoza üzerinde kırmızımtırak leke tarzında lezyonların oluşmasıyla belirgin durum, eritroplazi (Özellikle deri ile mukozanın birleşme yerlerinde görülür ve prekanseröz kabul edilir).


foramen : n. (pl. foramina). Delik: Bri boşluğu başka bir boşluğa birleştiren delik veya bir kanalın ağzı.


hemase : n. Kanda bulunan bir enzim.


ileoc(a) ecal : a. İlyum ve çekuma ait.


lipohagic : a. 1. Yağı emerek içine çeken, yağı kendi yapısına alan; 2. Yağı eriten, yağı parçalayan.


litter : n. Sedye


mesocolon : n. Kolon mezosu.


metaphysial : a. Metafiz'le ilgili.


myelodysplasia : n. Omuriliğin kusurlu gelişimi, mileyodisplazi.


myelogonic : a. Miyelogona ait.


parastruma : n. Paratiroid bezi'nin büyümesi, paratiroid'de hipertorfi sonucu meydana gelen şişkinlik.


pelopathy : n. See: pelotherapy


peristole : n. 1. İçinde boşluk bulunan bir organın tam kontraksiyonu, peristol; 2. See: Peristalsis.