Bugün : 21 Ağustos 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

palatography nedir?

palatography : n. Konuşma esnasında yumuşak admağın gösterdiği hareketlerin, palatograf aracılığıyla çizelge halinde kaydedilmesi.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

centriciput : n. Alın (sinciput) ile baş arka kemiği (occiput) arasında kalan baş kısmı, başın orta kısmı.


charta : n. İlaçlı eriyikte emdirilerek korutulmuş veya üzerine ilaç sürülmüş kağıt, ilaçlı kağıt.


cholesteatoma : n. Kese içinde bulunan ve kolesterol ihtiva eden selim bir tümör.


dentate : a. Dişsel, diş şeklinde.


disability : n. Herhangi bir işi yapmada yetersizlik, güçsüzlük, kuvvetsizilk.


galenics : n. Nebati ilaçlar.


homograft : n. Aynı türün bir ferdinden diğer bir ferdine nakledilen doku veya organ.


hypomyxia : n. Mukoza salgısının azalması.


intraperitoneal : a. Periton kesesi içinde bulunan.


neuramebimeter : n. Uyarılan sinirde uyarı ile cevap arasında geçen süreyi ölçen alet.


nycterohemeral : a. Gece ve gündüzle ilgili.


onomatology : n. İsim ve terimler ilmi, onomatoloji.


per anum : Anus (makat) yolu ile.


periganglionic : a. Ganglion çevresinde, ganglionu çevreleyen.


pethidine : n. biochem. Morfine nazaran daha az ağrı dindirici olan bir madde, petidin.


prussiate : n. biochem. Asit prusik tuzu.


sarcomatosis : n. Birçok sarkomların gelişimi ile vasıflı hal.


scalp : n. Başın saçlı yerinin derisi, saçlı deri.


scapula : n. (pl. scapulae). Kürekkemik (kemiği), skapula, omoplata.


splanchnolith : n. Barsak taşı.