Bugün : 17 Ocak 2017, Salı

Favorilere Ekle!

palatography nedir?

palatography : n. Konuşma esnasında yumuşak admağın gösterdiği hareketlerin, palatograf aracılığıyla çizelge halinde kaydedilmesi.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

bromoderma : n. Brom bileşikleri ile zehirlenmede oluşan deri lezyonu.


cebocephalia : n. Maymun yüzünü andıracak şekilde burunun basık, gözlerin birbirine çok yakın oluşu ile belirgin yüzde şekil bozukluğu, sebosefali.


chloral : n. biochem. Klordan yapılmış bir katışık, kloral


deterioration : n. 1. Bozulma, kötüleşme; 2. Bozukluk hali, kötüleşme hali.


fermium : n. biochem. Fm sembolü ile bilinen, atom no:100 ve ato mağırlığı: 252 olan kimyasal element, fermiyum.


frog plaster : n. D oğuştan kalça çıkığı vakalarının konservatif tedavisinde kullanılan bir yöntem.


phrenospasm : n. 1. Diafragma kaslarının aniden kasılması, diafragma spazmı; 2. Mide'de kardiak sfinkterin, geçitin kapanmasına sebep olmak üzere ağrılı kasılması, kardia spazmı.


gynecologic (al) : a. Jinekolojiye ait.


hematopneic : a. Kanın oksijenleşmesine ait.


indole : n. biochem. Proteinlerin kokuşmasından açığa çıkan fena kokulu bir madde.


isodynamic : a. Aynı miktarda enerjiye sahip, vücutta yandığı zaman eşit miktarda enerji veren (gıda maddesi hakkınad).


lochia : n. Doğumdan evvel rahimden gelen su, -lohusalardan gelen akıntı, loşi.


martial : a. Demirli, demir ihtiva eden.


mesial : a. Orta, ortada bulunan merkezde, ortaya ait.


neurose : a. Sinir bozukluğuna ait.


otiatrics : n. Kulak hastalıkları ilmi ve tedavisi, otiyatri.


pest : n. Veba.


phosphorism : n. Fosforla zehirlenme.


phytobezoar : n. biochem. Nebati liflerden oluşmuş bir bezoar.


polyphalangism : n. El veya ayak parmak kemkilerinin normalden fazla olması.