Bugün : 25 Temmuz 2017, Salı

Favorilere Ekle!

palatograph nedir?

palatograph : n. Konuşma esnasında yumuşak admağın gösterdiği hareketleri çizelge halinde kaydeden alet, palatograf.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

brilliant green : n. Antiseptik anilin boyası.


chloroprivic : a. Klorid eksikliği ile ilgili, klorid kaybına bağlı.


colitoxin : n. biochem. Escherichia coli'den çıkarılan bir toksin, kolitoksin.


dextrocardia : n. Kalbin, thorax boşluğunda, sağ tarafta bulunması.


diarticular : a. 1. İki eklemle ilgili; 2. İki eklemi tutan.


disaggregation : n. Eczasını tefrik etme, cüzlerini ayırıp dağıtma.


dysphylaxia : n. Uykudan erken uyanma, uykunun erken kesilmesi ile belirgin bir çeşit uyku bozukluğu.


enteroplasty : n. Barsak üzerinde yapılan estetik amemliyat.


epithelioma : n. Bir deri kanseri tipi, epitelden başlangıcını alan ur, epitelyom.


eupnea : n. Normal solunum.


homogenize : v. Homojenleştirmek.


leiomyosarcoma : n. Çizgisiz kas hücreleri ihtiva eden habis tüömr.


madescent : a. Hafif nemli.


oleomargarine : n. Hayvan yağı ile sütten yapılmış sun'i tereyağı, margarin.


oniomania : n. Aşırı alışveriş yapma arzusu, marazi eşya satın alma arzusu, her şeye sahip olmak isteme deliliği, onyomani.


osmatic : a. 1. Kokuya ait, koklama duyusuna ait; 2. Normal koklama duyusuna sahip.


parauterine : a. Uterus yakınında, uterus'a komşu, uterus'a bitişik.


perifocal : a. Bir enfeksiyon mihrakının (odağının) üevresinde, perifokal.


psychometric : a. Ruhsal olayların süresini ve gücünü ölçen.


quadrigemina : n. Ortabeyin arka yüzü ve dördüz cisimleri, corpora quadrigemina.