Bugün : 28 Mart 2017, Salı

Favorilere Ekle!

palatograph nedir?

palatograph : n. Konuşma esnasında yumuşak admağın gösterdiği hareketleri çizelge halinde kaydeden alet, palatograf.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

blepharelosis : n. Kirpik uçlarının içeriye dönük oluşu, kirpiklerin içeriye doğru bükülmesi.


chlorodyne : n. Meyan kökü, şeker pekmezi ve sirop simple içinde karıştırılmış durumda olan morfin, eter ve kloroform çözeltisi.


condroid : a. Kıkırdak gibi, kıkırdaksı.


chondroma : n. Kıkırdaktan başlangcını alan ur, kondrom.


corticoid : a. Böbreküstü bezi korteksinden salgılanan steroid yapıda hormonlara benzer etkiye sahip herhangi bir madde (ilaç), kortikoid


crural : a. Bacağa ait, cruralis.


ectocardia : n. Kalbin yer değiştirmesi, kalp durumu anomalisi, ektokardi.


fasciculus : n (pl. fasciculi). Demet, fasikül.


febrile : a. 1. Hummalı, ateşli; 2. Ateşe ait, febril.


glucide : n. biochem. basit indirgeyici şeker, glüsit.


hominal : a. İnsanla ilgili, insan cinsi ile ilgili.


immunoglobulins : n. Serumda bulunan antikor özelliğine sahip proteinler (Beş ayrı cins ayırt edilmiştir: IgA, IgG, IgM, IgD, IgE).


inhalation : n. Buğu, gaz veya ufak damlacıklar haline getirilmiş sıvıların solukla alınması, inhalasyon.


lanugo : n. 1. tüy (ayva tüyü); 2. Küçük kıl, ince kıl.


luminous : a. Kendi ışığı ile parlayan, ışıldayan, parlak.


miller-abbot tube : n. Barsakların aspirasyonu için kulanılan ve içinde çift boşluk (lumen) bulunan kauçuk tüp.


notanencephalia : n. Beyinciğin doğuştan yokluğu, notanensefali.


osmyl : n. Koku.


osteopedion : n. Uzun süre uterus içinde kalarak kalsifikasyona uğramış ölü fetüs, taş bebek.


pilose, pilous : a. Kıllı, tüylü.