Bugün : 23 Nisan 2018, Pazartesi

Favorilere Ekle!

Bağış Bitcoin:1CcfTTwmUtTcDLxR3mkWRrsxFyGQUj59C4

palatograph nedir?

BINANCE.COM Kripto Para Al - SatDünyanın en büyük kripto para borsasında işlem yapın, kazanmaya başlayın.

palatograph : n. Konuşma esnasında yumuşak admağın gösterdiği hareketleri çizelge halinde kaydeden alet, palatograf.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

clinomania : n. Marazi yatma eğilimi, yataktan çıkmak istememe hastalığı.


clitoridectomy : n. Klitorisin ameliyatla çıkarılması.


colporrhexis : n. Vaginanın yırtılması, vajen yırtığı.


embolism : n. Bir kan pıhtısının (thrombus) kan damarını tıkaması, ambolizm.


evacuation : n. Bir boşluğun tahliye edilmesi işlemi, özellikle gaitanın rektumdan dışarıya boşaltılmasını belirtmek için kullanılır.


homotype : n. Şekil ve görevleri aynı olan iki simetrik organdan her biri (el gibi) veya şekil ve görev bakımından birbirine benzeyen iki parçadan her biri (humerus ve femur gibi), homotip.


hyperglandular : a. Aşırı salgılama gösteren, bol salgı oluşması ile belirgin.


hypoergia : n. Uyarılara karşı duyarlılığın azalması, allerjenlere karşı duyarlılığın ileri derecede düşük oluşu.


hypothetical : a. Varsayıma dayanan, nazari, teorik.


hypnosia : n. Uyku basması ve uyuşuklukla belirgin durum.


kinaesthesia : n. Yapılan hareketin derecesini, etkisini veya yönünü idrak yeteneğinin bulunmayışı.


kink : n. 1. kanal veya kordon şeklindeki organın herhangi bir yerinde meydana gelen anormal bükülme, kıvrılma veya dirseklenme; 2. Genellikle boyun veya sırt kaslarında görülen ağrılı kasılma hali, tutulma.


mucosa : n. (pl. mucosae). Mukoza. Bazı organların iç taraflarını kaplayan ve ifrazatı olan zar.


odontoplerosis : n. Diş dolgusu yapma, diş çukurlarını doldurma ameliyesi, odontopleroz.


parathyroprivia : n. Paratiroidlerin çıkarılmasından ileri gelen durum.


perhexiline : n. Anjin tedavisinde kullanılan bi rilaç.


philtrum : n. anat. Burunaltı oluğu, filtrum.


pollenogenic : a. Çiçek tozundan ileri gelmiş.


pseudoanemia : n. 1. Kan bulguları normal olmasına rağmen derinin anemiyi andıracak şekilde soluk renk gösterişi hali; 2. Kanın sıvı kısmının artışı (hemodilüsyon) nedeniyle kan değerlerinin, normal olmasına rağmen sayımda düşük görünmesi hali, fizyolojik anemi, psödoanemi (Gebelikte görüldüğü gibi).


pulmoflator : n. Akciğerlerin şişirilmesinde kullanılan bir cihaz.