Bugün : 23 Şubat 2017, Perşembe

Favorilere Ekle!

palatograph nedir?

palatograph : n. Konuşma esnasında yumuşak admağın gösterdiği hareketleri çizelge halinde kaydeden alet, palatograf.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

calorimeter : n. biochem. Isı miktarını ölçme cihazı, ısı ölçer, kalorimetre.


cerato : n. Boynuz.


entity : n. 1. Belli özelliklere sahip bağımsız herhangi bir şey, varlık, mevcudiyet; 2. kendine has belirtilerle karakterize hastalık veya patolojik durum.


ependymoblast : n. Ependisit'i oluşturan öncü hücre, embriyonik ependim hücresi.


epiblepharon : n. Üst veya alt göz kapağı kenarlarının içe kıvrılmasıyla belirgin doğuştan anomali.


febrifuge : a. 1. Ateş düşüren; 2. Ateş düşürücü ilaç.


ganglioglioma : n. Gangliyon hücreleri ihtiva eden gliyom.


genitocrural : a. Genital bölgeye ve bacaklara ait olan, bu oluşumları ilgilendiren.


in-patient : n. Hastanede yatarak tedavi gören hasta, hastanede yatan hasta.


kinesiotherapy : n. kasları harekete sevkederek tedavi, hareket sistemini ilgilendiren bir hastalık veya bozukluğ düzeltme amacyla kişiye aktif ve pasif hareketler yaptırma, kinezyoterapi.


malacotomy : n. Karın duvarı ameliyatı, malakotomi.


osteogeny : n. See: Osteogenesis.


parathyrotoxicosis : n. Paratiroid bezlerinin aşırı hormon salgılamasına bağlı olarak gelişen patolojik durum, hiperparatiroidizm, paratirotoksikoz.


paretic : a. 1. Hafif felç ile ilgili; 2. Hafif felç gösteren, hafif felçli; 3. Dementia paralytica ile ilgili; 4. Dementia paralytic gösteren.


pericaditic : a. Perikardite ait.


phacoiditis : n. Göz merceği iltihabı.


planoconvex : n. Bir yüzü düz, diğer yüzü dışbükey (mercek hakkında).


psychoanalytic : a. Psikoanaliz'le ilgili, psikoanaliz'e dayanan.


pulmo : n. Akciğer.


retinitis : n. Retina iltihabı, retinit.