Bugün : 23 Şubat 2017, Perşembe

Favorilere Ekle!

palatognatus nedir?

palatognatus : n. Yumuşak ve sert damağın konjenital olarak yarık bulunması.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

convex : a. Dışbükey konveks, convexus.


dialyzable : a. Diyaliz'e müsait, zardan geçebilen.


electro-oculogram : n. Orbita yakınında cilt üzerine yerleştirilen elektrodlar aracılığı ile, göz kürenin ön veya arka kısımları arasındaki potansiyel farkının, ayrıca gözün pozisyon ve hareketlerinin yazılı olarak kaydedilmesi.


frottage : n.1. Masajda oğma hareketi, oğma, masaj yapma; 2. Bir şeye devamlısürtünmekle cinsel haz duyma, özellikle, kalabalıktan istifade ederek kadına sürtünme ile cinsel hazza erişme, kertme (Bir cins cinsel sapıklık).


gargoylism : n. Mukopolisakkarid metabolizmasındaki mbozukluk sonucu mukopolisakkarid'lerin vücutta toplanması, cücelik ve çeşitli iskelet sistemi anomalileri zeka geriliği, kornea'da lekeler, başın iri ve yüzün çirkin görünüm göstermesiyle belirgin kalıtsal hastalık, Hurler hastalığı.


physics : n. Fizik.


subfamily : n. Hayvan ve bitkierin sınıflandırılmasında aile ile cins arasında yer alan grup, alt-familla, alt-aile.


guanoxan sulphate : n. Antihipertansif, tansiyon düürücü.


hematospectroscope : n. Kan muayenesinde kullanılan spektroskop.


lienculus : n. Küçük, aksesuvar dalak.


loxophthalmus : n. Şaşılık. See:Strabismus.


metagaster : n. Embriyonun temeli barsak kanalı, metagastr.


metalloid : a. & n. biochem. a) Madene benzer, madenimsi. b) Maden olmayan fakat madene benzer basit cisim, metaloid.


multiple : a. Müteaddit, muhtelif (vücutta birden fazla yerde olan), mültipl.


paleness : n. Renk solukluğu, palor. (Derideki damarların konstriksiyonundanileri gelir).


pathomimia : n. Yalandan hasta görünme, temaruz.


polyarthralgia : n. Birden çok eklemde ağrı mevcut olması.


protozoology : n. Protozoer bilgisi, tek hücreli hayvanları inceleyen zooloji dalı.


pternalgia : n. Topukta hissedilen ağrı, topuk ağrısı.


sanguification : n. Kan meydana gelmesi, kan oluşumu.