Bugün : 24 Ocak 2017, Salı

Favorilere Ekle!

palatognatus nedir?

palatognatus : n. Yumuşak ve sert damağın konjenital olarak yarık bulunması.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cephalotomy : n. Kafatasını açma ameliyeis, sefalotomi.


chlorine : n. biochem. Cl işaretiyle bilinen atom no:1 ve atom ağırlığı:35.457 olan kimyasal element, klor.


colonalgia : n. Kolon'da hissedilen ağrı, kolonl ağrısı.


concussion : n. 1. Şiddetli sarsıntı; 2. Şiddetli sarsıntının meydana getirdiği şok hali, şiddetli sarsıntının yumuşak dokuda sebep olduğu zedelenme veya harabiyet.


coxalgia : n. Kalça eklemi tüberkülozu, koksalji.


girdle : n. Kuşak kemer.


hepatosplenitis : n. Karaciğer ve dalağın beraber iltihabı.


intelligible : a. Anlaşılır, idrak edilebilir, seilebilir.


histas : n. Dokuyu eritici enzim.


hyaline : a. 1. biochem. Cam gibi, şeffaf, saydam, camsı; 2. nitrojenli bir bileşim, hiyalin.


inframammary : a. Meme altında.


laparomyositis : n. Karın kaslarının iltihabı.


mechlorethamine : n. Sitotoksik bir madde.


nas : pref. Burun anlamına önek.


omarthritis : n. Omuz eklemi iltihabı, omartrit.


parotiditis : n. Parotid bezi'nin iltihabı.


pretracheal : a. Trakea önünde.


psychrophilic : a. Soğuktan hoşlanan, düşük ısıyı seven (15-20° santigrat ısıda üreyen bakteriler için denir).


pyrophobia : n. Marazi ateş korkusu, pirofobi.


rodenticide : n. Kemirici (kemirgen) hayvanları yokeden ilaç, rodentisid.