Bugün : 22 Kasım 2017, Çarşamba

Favorilere Ekle!

New Year Istanbul

palatognatus nedir?

palatognatus : n. Yumuşak ve sert damağın konjenital olarak yarık bulunması.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

carboxypolypeptidase : n. biochem. Bir polipeptidden serbest karboksil gruplarını açığa çıkaran enzim.


cavernoscopy : n. Kavernoskop aracılığıyla herhangi bir boşluğu muayene etme.


dentate : a. Dişsel, diş şeklinde.


determination : n. Kan v.s.'nin muayyen noktaya akışı veya hücumu.


diaphragmalgia : n. Diyafram ağrısı.


E.C.G. : n. Elektrokardiogram kelimesi için kullanılan kısaltma.


encellialgia : n. Bir karın organında duyulan ağrı.


gastrophore : n. Ameliyat esnasında mide kenarlarını tutmağa mahsus cerrahi alet.


hemiazygos : n. Küçük azigos,vena hemiazygos.


hospitalization : n. 1. Hastayı tedavi için hastaneye kaldırma (yatırma); 2. Hastanede loğusalık müddeti.


hyperacidity : n. hiperaksidite, aşırı asitlilik.


ileoileostomy : n. İleumun iki parçası arasında anastomoz yapılması.


incus : n. Örs (kemik).


interspinal : a. İki dikensi çıkıntı arası, iki dikensi çıkıntı arasında (özellikle omurların dikensi çıkıntıları veya ischium kemiklerindeki spina ischiadica'lar arası).


mastology : n. Meme anatomisinden ve hastalıklarından bahseden ilim, memebilim, mastoloji (meme bilgisi).


metrofibroma : n. Uterus fibromu.


monatomic : a. Tek atomlu.


obliquity : n. Eğiklik, meyil.


ophthalmomyositis : n. Göz kası iltihabı, oftalmomiyozit.


poisonous : a. Zehirli, toksik.