Bugün : 23 Şubat 2017, Perşembe

Favorilere Ekle!

palatognathous nedir?

palatognathous : a. Damağı doğuştan yarık olan, yarık damaklı.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

calamus : n. 1. "Acorus calamus" adlı kamışın kurutulmuş kökleri (Barsak şişkinliğini giderici etkiye sahiptir); 2. Kamış şeklinde oluşum.


copper : n. biochem. Bakır, Cu sembolü ile bilinen, atom no:29 ve atom ağırlığı: 63.54 olan kimyasal element.


ethanolamine oleate : n. Varislerin tedavisinde kullanılan büzücü bir madde.


hepatopathy : n. Karaciğer hastalığı.


subendocardial : a. Endokardaltı, endokard altında ublunan.


hemolith : n. Kan damarları duvarlarında meydana gelen taş.


hyposthenuria : n. Böbreğin idrarı teksif etme yeteneğinin bozulmasından ileri gelen yoğunluğu az idrar çıkarma, hipostenüri.


inosculate : v. Anastomoz yapmak.


interspinous : a. Processus spinosuslar arasında yer alan, özellikle omurlardaki bu ismi taşıyan çıkıntıların arasında bulunan.


lobectomy : n. Akciğer, beyin veya karaciğer lopunun ameliyatla çıkarılması, lobektomi.


lineament : n. 1. Yüzün ana çizgileri, çehreyi belirleyen ana hatlar; 2. Embriyo'nun ana çizgileri, embriyonun dış görünümünü belirleyen hatlar.


membranous, membranoid : a. Zarsı, zar biçim, membranaceus (membranosus).


micropus : n. Ayakları çok küçük kişi.


nosology : n. Hastalık tasnifinin bilimsel incelenmesi, nozoloji.


pharyngotonsillitis : n. Yutak ve bademciğin iltihabı.


phrenicoexeresis : n. Frenik sinirin kesilmesi.


pleurorrhea : n. Plevra boşluğunda seröz sıvı toplanması.


pterygoid : a. Kanat şeklinde, kanatsı, pterygoides.


shift to the right : Sağa sapma (elektrokardiogramda veya lökosit formülünde).


stenopeic : a. Dar delikli veya yarıklı.