Bugün : 21 Kasım 2017, Salı

Favorilere Ekle!

New Year Istanbul

palatognathous nedir?

palatognathous : a. Damağı doğuştan yarık olan, yarık damaklı.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

celectome : n. Histolojik muayene için tümöral doku'dan parça almada kullanılan alet.


deferent : a. & n. 1. Ersuyu (sperma) kanalına ait; 2. Aşağıya iletme, götürme, deferens.


dermatorrhagia : n. Cilt (deri) kanaması, dermatoraji.


hydruria : n. Diabetes insipidus.


ionic : a. İyona ait, iyonik.


ischidrosis : n. Terin durdurulması.


legal : a. Kanun gereği, kanuna uygun, kanuni, meşru.


linkage : n. 1. Halkalar şeklinde birbirine bağlı olma hali; 2. halka dizisi, zincir.


magnesian : a. biochem. Magnezyuma ait.


misogynist : n. Kadından nefret eden kimse, kadın düşmanı, mizojenist.


neurogenous : n. Sinir sisteminden doğan, nötrojen.


pericardiotomy : n. perikard ameliyatı.


pilary : a. 1. Saç (kıl) lara ait; 2. Kıllı, tüyül.


polyhydruria : n. İdrarın anormal sulu olması, polidrüri.


self-production : n. Kendi kendine oluşma, kendi kendine canlılık kazanma.


sinuitis : n. See: Sinusitis.


sphygm : pref. Nabız anlamına önek.


sporicide : n. Sporları öldüren ilaç, sporisid.


staniable : a. Boyanabilir, boya alır.


sulcated : n. See: sulcate.