Bugün : 28 Mart 2017, Salı

Favorilere Ekle!

palatognathous nedir?

palatognathous : a. Damağı doğuştan yarık olan, yarık damaklı.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

catastalsis : n. Yukardan aşağıya doğru, dalga şeklinde ilerleyen kontraksiyon hareketi, bu tarz kontraksiyon dalgası ile belirgin peristaltik hareket şekli.


dichotomy : n. Çatallı olma, iki kısma bölünmüş olma.


enucleation : n. Bir organın tam olarak vücuddan dışarı çıkarılması.


falx : n. (pl. Falces). Orak.


ganglionectomy : n. Gangliyonu kesip çıkarma ameliyatı.


hamaxophobia : n. Taşıt (otomobil, otobüs v.s)'a binmekten veya taşıtla karşılaşmaktan aşırı ürkme, taşıt korkusu.


hema, hemato : pref. Kan.


intrathecal : a. Beyin zarlarının içinde.


litms : n. Br çeşit ciğer otundan çıkarılıp asit etkisi ile rengi kırmızılaşan ve alkali etkisi ile tabii rengini alan mavi boya, turnusol.


macropenis : n. Penis'in normale oranal büyük oluşu.


mechanology : n. Makina ilmi, mekanikbilim, mekanoloji.


metacoele : n. Beyinde dördüncü karıncık, metasel.


morbific : a. Hastalık getiren.


nervule : n. 1. İnce damar; 2. İnce sinir.


neurofibromatosis : n. Sinirlerin mültipl fibromu, nörofibromatoz (Recklingausen hastalığı).


osphretic : a. Koklama duyusuna ait.


pasta : n. See: Paste.


phobia- : suff. Marazi korku, nefret.


pincement : n. Masajda yapılan çimdikleme hareketi, çimdikleme ile yaılan masaj.


postmenstrual : a. Adet sonu, adet sonrası.