Bugün : 28 Mayıs 2017, Pazar

Favorilere Ekle!

palatognathous nedir?

palatognathous : a. Damağı doğuştan yarık olan, yarık damaklı.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cantharidism : n. Kurutulmuş ispanyol sineklerinden hazırlanmış yakıların aşırı kullanımı sonucu oluşan ağır deri iriasyonu.


catagmatic : a. Kırık kemik uçlarını birbirine kaynaştırma yeteneği gösteren, bu güce sahip.


dextrosinistral : a. Sağdan sola doğru giden (uzanan).


dietetics : n. Diyet ihtisası.


dysmasesis : n.Çiğneme güçlüğü.


enarthroidal : a. Enartrozla ilgili.


enterostomy : n. Barsağın fistülizasyonu, enterostomi.


esogastritis : n. Mide mukozasının iltihabı, ezogastrit.


flocculation : n. Bir solüsyonda dispersiyon halinde bulunan kolloidal maddelerin bir araya toplanıp kitle yapması olayı ki bazı özel testlerni esasını oluşturur.


heterozygosis : n. Zigot'ta gen çiftini oluşturan iki gen (allele)'in birbirinden farklı oluşu, heterozigoz.


hydrothorax : n. Göğüs boşluğuna sıvı toplanması, hidrotoraks.


ichthyotoxin : n. biochem. Balıklardan çıkarılan bir toksin olup, hem ichthyoacanthotoxin hem de ichthosarcotoxin ihtiva eder.


leukopenia : n. Kanda lökosit sayısının azalması, lökopeni.


manganate : n. biochem. Manganit, manganik asidin tuzu.


nutgall : n. Meşe mazısı, meşe gövdesinde oluşan tannin (tanik asit)'den zengin yumru şeklinde fazlalık. Nutmeg, n. See: Myristica.


optometrist : n. Optometri uzmanı.


peripancreatitis : n. Pankreası saran dokuların iltihabı.


pharyngoscope : n. Yutak muayenesine mahsus alet, farengoskop.


pituitous : a. Yumurta akı kıvamında yapışkan mukus (pituita) ile ilgili; 2. Yumurta akı kıvamınad yapışkan mukus gösteren, bu nitelikte salgı ile belirgin.


plexus : n. (pl. plexuses). Örgü, ağ, şebeke (Damar veya sinir), pleksus.