Bugün : 19 Eylül 2017, Salı

Favorilere Ekle!

palatognathous nedir?

palatognathous : a. Damağı doğuştan yarık olan, yarık damaklı.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

bromomania : n. Brom bileşiklerinin devamlı kullanımı sonucu gelişen mani hali.


calcaneodynia : n. Topukta hissedilen ağrı, topuk ağrısı.


cavamesenteric shunt : n. v.cava inferior üst ucu ile V. messenterica superior arasında gerçekleştirilen anastomoz.


cholecyanin : n. biochem. See: Bilicyanine.


decompensation : n. Yetmezlik, kifayetsizlik, telafi edememe.


dentin(e) : n. Dişin oluştuğu asıl madde.


dynamograph : n. Kas gücünü, çizelge halinde kaydeden alet.


epiconyle : a. Lokmaüstü, epikondil, epicondylus: Bir toparlak eklem çıkıntısı üzerindeki daha küçük bir çıkıntı.


epiphylaxis : n. Normal filaksinin çoğalması, epifilaksi.


fascicular : a. 1. Demete ait, 2. Demetsi, 3. Demet halinde.


galactic : a. Süte ait, galaktik.


gastronomist : n. Midesine düşkün, yemek meraklısı, gastronom.


lactosum : n. see: lactose.


teratological : a. Teratolojiye ait, teratolojik


halazone : n. biochem. İçme suyunda dezenfektan olarak kullanılan beyaz billüri toz.


homophil : a. biochem. Sadece spesifik bir antijenle tesir eden, homofil.


hysteroneurosis : n. Uterus lezyonuna bağlı sinir hastalığı, histeronevroz.


irreversible : Geriye döndürülemez, tersine çevrilemez, değiştirilemez.


mastatrophy : n. Memenin küçülmesi, meme atrofisi, mastatrofi.


myc(o) : pref. Mantar.