Bugün : 12 Aralık 2017, Salı

Favorilere Ekle!

New Year Istanbul

palatoglossal nedir?

palatoglossal : a. Damak ve dil'leilgili.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

carbide : n. biochem. Bir karbon maden bileşimi, karbid.


conchal : a. Konkaya ait, conchalis.


coryza : n. Burun nezlesi, koriza.


dipipanone : n. Hem sedatif, hem de ağrı kesici özelliği olan ve morfin yerine kullanılabilen sentetik bir madde.


gliocyte : n. Sinir sistemi destek dokusu hücresi, nöroglia hücresi.


gristly : a. Kıkırdaktan oluşan, kırkırdak yapısında.


histaminase : n. biochem. Histamini inaktive eden bir enzim.


hydroxychloroquine : n. Sıtma ilacı.


indentation : n. 1. Çentikleşme, çukurlaşma, çukur meydana getirme; 2. Çentik çukur, çukurluk.


influenzal : a. 1. İnfluenza (grip) ile ilgili; 2. İnfluenza'ya bağlı, influenza'nın sebep olduğu.


macrocyst : n. Büyük hacım gösteren kist, iri kist, makrokist.


megalgia : n. Çok şiddetli ağrı, sancı, megalji.


myelo-encephalitis : n. Beyin ve omurilik iltihabı, miyeloensefalit.


nostalgia : n. Vatan (ev) hasreti, nostalji (home-sickness).


palography : n. Arterdeki nabız atımlarının meydana getiridği titreşimlerin, palograf aracılığıyla çizelge halinde kaydedilmesi.


paramastoid : a. Temporal kemiğin mastoid çıkıntısı yakınında, mastoid çıkıntıya bitişik.


pempidine : n. Hipertansiyon tedavisinde kullanılan bir bloker.


primidone : n. Grand mal vebazen de petit mal (epilepsi-sara) tedavisinde kullanılan antikonvülsan ibr ilaç.


soleus : n. Nalınsı kas, soleus, musculus soleus


splitting : n. 1. Yarılma, parçalara ayrılma; 2. Bir bileşiğin kendisini oluşturan daha basit maddelere ayrılması.