Bugün : 14 Aralık 2017, Perşembe

Favorilere Ekle!

New Year Istanbul

palatitis nedir?

palatitis : n. Damak iltihabı, palatit.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

bloodshot : n. Kanlanmış, kızarmış.


bromatotoxin : n. Bozulmuş gıda maddelerinde oluşan herhangi bir toksik madde.


desmorrhexis : n. Bağ rüptürü.


endobronchitis : n. Bronşları örten zarın iltihabı.


exaggerate : v. Büyültmek, bir şeyi olduğundan büyük veya fazla göstermek, abartmak, mübalağa etmek.


febrile : a. 1. Hummalı, ateşli; 2. Ateşe ait, febril.


gaze : v. & n. 1. Gözü belli bir noktadan ayırmaksızın bakmak; 2. Gözü belli bir noktadan ayırmaksızın bakış, dik bakış.


germicidal : a. Mikropları öldürücü


phrenoplegia : n. Ani akıl bozukluğu, frenopleji.


granuloplastic : a. Granül oluşan.


hyperdiastole : n. Kalp diyastolünün uzaması.


hypermobility : n. Hareket yeteneğinin çok fazla oluşu.


Leniceps : n. Bebeği doğuştmakta kullanılan kısa saplı forseps.


liothyronine : n. Tiroid guddesinin salgısı.


microzyme : n. Havadaki mikrop.


myosinose : n. biochem. Miyosinin sindirilmesinden meydana gelen bir albümoz.


myotonic : a. 1. Miyotoni ile ilgili; 2. Miyotoni gösteren, miyotoni ile belirgin.


omo- : prof. Omuzla ilgili.


oschitis : n. Skrotum iltihabı.


outpatient : n. Ayakta tedavi edilen hasta.