Bugün : 25 Şubat 2017, Cumartesi

Favorilere Ekle!

palatitis nedir?

palatitis : n. Damak iltihabı, palatit.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

bronchitic : a. 1. Bronşit'le ilgili; 2. Bronşit'e benzeyen; 3. Bronşit gösteren bronşit'le belirgin.


cheilognathus : n. Üst dudak ve üst çenesi dişeti bölgesinde doğşutan yarıklık gösteren kişi.


colohepatopexy : n. Kolon'un ameliyatla karaciğer'e tesbit edilmesi.


colpohysterectomy : n. Uterus'un vagina yoluyla çıkarılması, vaginal histerektomi.


erethin : n. biochem. Zehirli tüberkülin cevheri.


gauze : n. Gaz bezi.


hemicrania : n. 1. Başın bir yarısını tutan ağrı, ayrımbaş ağrısı, migren; 2. Fetüs'te kafatasının sadece bir yarısının oluşmasıyla belirgin kafa anomalisi.


hyperasthenia : n. Aşırı zaafiyet.


kanamycin : n. Neomisine benzeyen bir antibiotik.


meatotomy : n. Mea (kanal) ameliyatı.


myohemoglobin : n. kas dokusu hemoglobini.


nonstriated : a. Çizgisiz, düz.


nystatin : n. Candidiasis tedavisinde etkili olan antifungal bir antibiotik.


optics : n. Görme ve ışıkbilimi, optik.


otacoustic : a. İşitmeye yardımcı olan.


pharmacomania : n. Anormal şekilde ilaç düşkünlüğü.


polymenia : n. See: Polymenorrhea.


polymicrogyria : n. Beyin korteksinin, yeterince gelişmemiş çok sayıda küçük kıvrım (girus)'lar gösterişi hali, polimikrogiri.


protocooperation : n. İki ayrı türe ait canlıların bir arada yaşamalarından doğan münasebetler.


revive : v. Canlandırmak, canlanmak.