Bugün : 24 Ocak 2017, Salı

Favorilere Ekle!

palatine nedir?

palatine : a. Damağa ait, palatinus.

Silit palatine : Kurt ağzı, embriyonda üst çeneyi yapan burjonların tamamen gelişememesi sonucu damağın aralık kalması.


palatine apoplexy : Damak felci.


 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

calx : n. biochem. Kireç.


biose : n. biochem. See: Sacchapose.


demoniac : a. 1. Çılgın deli, akıl hastası; 2. Kötü ruhların etkilediği kimse, cin çarpmış kimse.


dermosyphilopathy : n. Frengili bir cilt hastalığı, dermosifilopati.


efflorescence : n. 1. Derinin kızarması; 2. Tozlanma, toz halineg elme.


geophagy : n. Toprak yeme itiyadı, jeofaji.


gigantic : a. Deve benzer, dev gibi.


suboccipital : a. Başın arka kısmı (artkafa) altınad olan (bulunan).


immunosensitivity : n. Bağışıklık ile ilgili hastalıklarda ortaya çıkan durum.


intrathecal : a. Beyin zarlarının içinde.


mitosis : n. Mitoz: Hücrenin indirekt olarak bölünmesi (bunun dört devresi vardır: 1- Profaz, 2- Metafaz, 3- Anafaz, 4- Telofaz).


myeloblastosis : n. Kanda fazla miktard miyeloblast bulunuşu, miyeloblastoz.


odontodynia : n. See: Odontalgia.


onychosis : n. Tırnakların hastalık veya malformasyonu, onikoz.


personality : n. 1. Kişilik, şahsieyt; 2. Kişi, şahıs.


phimosis : n. Sünnet derisinin doğuştan veya hastalık sonucu anormal şekilde dar olması dolayısiyle penis başının dışarı çıkamaması, fimozis.


phleb(o)- : pref. Toplardamar (vena) larla ilgili.


polyatomic : n. Birçok atomlardan oluşmuş.


presternum : n. See:Manubrium.


reserve : n. Yedek, ihtiyat (ciğerde bulunan hava artığı gibi).