Bugün : 22 Ekim 2017, Pazar

Favorilere Ekle!

palatine nedir?

palatine : a. Damağa ait, palatinus.

Silit palatine : Kurt ağzı, embriyonda üst çeneyi yapan burjonların tamamen gelişememesi sonucu damağın aralık kalması.


palatine apoplexy : Damak felci.


 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

brachyesophagus : n. Yemek borusunun normale oranla çok kısa oluşu.


calcipexis : n. Vücut dokularında fazla miktarda kalsiyum tutulması.


colloidoclasis : n. Kan kolloidlerinin stabilitesinin bozulamsı.


crusted : a. Kabuk bağlanmış.


dispersate : n. Herhangi bir maddenin çözülmesi sonucu taneciklerin oluştuğu süspansiyon.


dysphoria : n. Huzursuzluk hali.


entochorodiea : n. Koroidin iç tabakası.


episternal : a. Sternum üstü.


forcipate : a. Pensbiçim, forseps şeklinde.


garrotting : n. Boğazını sıkarak öldürme.


inflammable : a. 1. Kolay yanar, kolayca tutuşur; 2. Kolay tahrik olunur, kolay sinirlenir.


iodimetry : n. Herhangi bir bileşik veya karışımdaki iyot miktarının ölçülmesi.


layer : n. Aynı nitelikte hücrelerin oluşturduğu her tarafnıda aynı kalınlığı gösteren hücre veya doku kitlesi, tabaka, kat;


lymphocytopoiesis : n. Lenfosit oluşumu.


metastasize : v. Vücudun bir organ veya kısmından diğerine geçmek.


necromania : n. Ölüm veya ölülere karşı duyulan marazi ilgi, nekromani.


nystagmoid : a. See: Nystagmiform.


oligoptyalism : n. Salya salgısının azalması.


pestilence : n. Salgın ve çok tehlikeli hastalık, veba, taun.


polyparesis : n. Genel felç, poliparezi.