Bugün : 14 Aralık 2017, Perşembe

Favorilere Ekle!

New Year Istanbul

palate nedir?

palate : n. Damak, palatum.

Cleft palate : Doğuştan damağı yarık;


Hard palate : Sert damak, palatum durum;


Soft palate : Damağın geri kısmı, yumuşak damak.


 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

biped : a. 1. İki yaağı bulunan, iki ayaklı; 2. İki ayaklı herhangi bir hayvan.


cephalotribe : n. Fetüs başını ezmeye ve çekmeye mahsus özel doğum aleti.


cleft palate : n. Sağ ve sol damak bölümlerinin birleşmemesi nedeniyle meydana gelen konjenital damak yarığı.


epilose : n. Saçları dökük, saçsız, dazlak.


febris : n. See: Fever.


gonorrhea : n. Belsoğuklğu, gonokokların yaptığı jenital hasatlık, gonore.


lagophthalmia : n. Gözlerin uykuda açık kalması hail.


uva : n. (pl. Uvae). Kuru üzüm.


hidropoiesis : a. 1. Ter oluşmasıyla ilgili; 2. Ter oluşmasını hızlandırıcı, terletici.


isotonia : n. 1. Farklı iki eriyiğin ozmotik basınçlarının birbirinin aynı oluşu; 2. Aynı tonüs'e sahip olma hali, iki şeyin tonüslerinin eşit oluşu.


leukocytoma : n. Tümörsü lökosit kitlesi


merogony : n. Yumurtanın sadece bir kısmının gelişmesi.


metreurysis : n. Servikal kanalı su veya hava ile şişirilen torba aracılığıyla genişletme.


myelinopathy : n. Beynin ak maddesinin veya omuriliğin dejenerasyonu, miyelopati.


ortho- : pref. Benzen halkasının bazı türevlerine ait.


pachymeninx : n. (pl. pachymeninges). Pakimeninks (Pakimeneni), kranial dura mater, dura mater encephali.


papulosquamous : a. Üzeri pullanma gösteren papüllerden oluşan.


permeation : n. Yayılma, ilerleme, özellikle enfekisyon veya tümörün, herhangi bir yolla bulunduğu bölgeyi aşarak diğer organ ve dokulara yayılması.


pressure : n. Tazzyik, basınç.


scapulovertebral : a. Kürek kemiği ve omurga ile ilgili.