Bugün : 26 Haziran 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

palate nedir?

palate : n. Damak, palatum.

Cleft palate : Doğuştan damağı yarık;


Hard palate : Sert damak, palatum durum;


Soft palate : Damağın geri kısmı, yumuşak damak.


 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

brachycephaly, brachycephalism : n. Kısa kafalılık.


ceruminous : a. Dış kulak yolundaki bezlerin salgısı (cerumen) ile ilgi.i


copper : n. biochem. Bakır, Cu sembolü ile bilinen, atom no:29 ve atom ağırlığı: 63.54 olan kimyasal element.


cystoscopy : n. Mesane içinin gözle muayenesi, sistoskopi.


dilute : v. Sulandırmak, eriyiğin yoğunluğunu azaltmak.


enlargement : n. Büyüme, artma.


glycogen : n. biochem. Nişasta gibi beyaz ve erimez bir maded (karaciğer ve diğer dokulardan çıkarılır), glikojen (C6H10O5).


hydrallazine : n. basit hipertansiyonda ve gebeliğe bağlı tansiyon yükselmelerinde kullanılan bir ilaç.


hyposulfite : n. biochem. Hiposülfüröz asidin herhangi bir tuzu, hiposülfit.


hysterorrhaphy : n. 1. Rahim üzerindeki bir kesiği veya yırtığı dikme, rahime dikiş koyma; 2. Rahimi dikişle tesbit etme.


identification : n. Psikolojide, kişiliğin başka bir kimseye ait kişilik örnek alarak geliştirilmesi.


invasive : a. İlerleme gösteren, özellikle komşu dokulara doğru yayılma gösteren.


ischiopubic : a. İskiyum ve çatılara ait.


mteromalacoma : n. Uterusun marazi yumuşaklığı, rahim yumuşaması.


myometer : n. Kas büzülmesini ölçme cihazı, miyometre.


pneumonic : a. Akciğerlere veya pnömoniye ait.


preparation : n. 1. Hazırlama, hazır hale getirme; 2. Hazırlanmış ilaç, belli bir formüle göre yapılmış ilaç; 3. Mikroskopik muayene için hazırlanmış oduk örneği, fiksatif eriyik içinde muhafaza edilen organ veya doku, preparat.


pseudopregnancy : n. Yalancı gebelik.


side effect : n. yan etki ilaçların uygulanması sırasında elde edilmesi istenilen sonuçlar dışında meydana gelen fizyolojik değişiklik.


staphylotome : n. Küçük dil (uvula)'e kesit yapma veya keserek çıkarmada kullanılan özel bistüri, stafilotom.