Bugün : 24 Şubat 2017, Cuma

Favorilere Ekle!

palate nedir?

palate : n. Damak, palatum.

Cleft palate : Doğuştan damağı yarık;


Hard palate : Sert damak, palatum durum;


Soft palate : Damağın geri kısmı, yumuşak damak.


 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

diastolization : n. 1. Genişleme, açılma; 2. Hipertrofik rinit'te burun yollarını uygun bujilerle genişletme suretiyle yapılan tedavi.


drainage : n. Patolojik sııların bir lastik boru konarak akıtılması, drenaj (fitil veya tüple cerahat çekme).


feebleminded : a. Geri zekalı, budala.


fetishism : n. Karşı cinse ait bir eşyaya karşı gösterilen cinsel istek.


fetometry : n. Fetus veya fetus başının ölçülmesi.


lagophthalmus : n. Gözkapaklarındaki bir arıza dolayısile gözün tamamen kapanmaması, lagoftalmi.


hysteroid : a. Histeriye benzer.


innervation : n. 1. İnervasyon: Bir vücut bölümünün (asaplanması) sinirlenmesi; 2. Santral sinir sisteminden gelen normal uyartıların bu sinirlerle ait olduğu organa gitmesi.


ischio- : pref. İschium anlamına önek.


mastoidalgia : n. Mastoid bölge ağrısı.


milk : n. Süt.


odontoceramotechny : n. Porselen diş yapma sanatı.


operative : a. 1. Operatif: Ameliyata ait; 2. Ameliyatın sebep olduğu; 3. Tesirli, etkili, faal hareketli, operativus.


phobism : n. Herhangi bir şeye karşı korku gösterme hali, fobizm.


phonetic : a. Ses veya seslerle ilgili ses tellerinin titreşimi sonucu oluşan seslere ait.


photolyte : n. Işık tesiriyle ayrışan cisim.


proctoptosis : n. Rektum düşmesi.


restitution : n. 1. Aktif tamir olayı, restitutio; 2. Normal duruma dönme, tekrar normal halini alma; 3. Fetüs başının vulvadan doğuşunu takiben annenin sağ ve sol kalçasına doğru 45°'lik dönüş yapmak suretiyle, iç rotasyon esnasında bükülmüş olan boyunun tekrar normal durumunu alması.


rouget du porc : n. Domuzlarda yılancık (eripizel) hastalığı.


sensitiveness, sensivity : n. Duyarlık, hassasiyet, hassaslık.