Bugün : 27 Nisan 2017, Perşembe

Favorilere Ekle!

palatal nedir?

palatal : a. Damağa ait.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cryogenic : n. Işı düşüklüğü sebebiyle meydana gelnen, aynı zamanda düşük ısı elde etmekte yararlanılan aygıtların nitelendirilmesinde de bu deyim kullanılır.


cynophobia : n. See: Kynophobia.


diaphane : n. Hücreyi dıştan saran saydam zar, hücre zarı.


enteroantigen : n. biochem. Dışkı (feçes)'den çıkarılan bir antijen.


faculty : n. 1. Hassa, meleke, iktidar, yetenek, kuvvet; 2. Üniversite şubesi, fakülte.


glycolipid : n. Karbonhidrat ve yağ asitlerinden oluşan bileşik.


goecherman regime : n. Psoriasis tedavisind uygulanan bir yöntem.


helcosis : n. Yara açılma


impassable : a. Geçit vermez, sonu kapalı, tıkanık.


laryngoscope : n. Boğaz muayenesine mahsus aynalı alet.


mood : n. 1. Haletiruhiye, ruh haleti, hal; 2. Huy, mizaç, meşrep; 3. (pl.) Hiddet, terslik, huysuzluk.


mulatto : n. Biri beyaz diğeri siyah ırka mensup anne babadan meydana gelen melez kişi.


myosin : n. biochem. kas globülünün suda eriyen kısmı, miyozin.


neuropathology : n. Sinir (sistemi) hastalıkları patolojisi, nevropatoloji.


nuclease : n. biochem. Nükleik asidi mononükleoditlere ve diğer mahsullere parçalayan enzim veya enzimler grubu, nükleaz.


operative : a. 1. Operatif: Ameliyata ait; 2. Ameliyatın sebep olduğu; 3. Tesirli, etkili, faal hareketli, operativus.


otosalpinx : n. Eustachi borusu.


papulation : n. Deri üzerinde çoksayıda papül oluşması.


radioneuritis : n. Işınıma maruz kalan sinirin iltihabı, radyonevrit.


registration : n. 1. Kaydetme, kayıt, hasta künyesinin hastane defterine geçirilmesi; 2. Protez yapımı için iki çene arasındaki ilişkilerin kaydedilmesi.