Bugün : 19 Şubat 2017, Pazar

Favorilere Ekle!

palat(o)- nedir?

palat(o)- : pref. Damak, damakla ilgili.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

dermatoma : n. Sınırlı bir deri bölgesinin, tümörü andıracak şekilde kalınlaşması, sınırlı deri hipertrofisi.


embologenic : a. Emboli meydana getirme özelliği olan, emboli yapabilen.


grimace : n. Yüz ekşitme, surat buruşturma.


inflammatory : a. 1. İltihapla ilgili, iltihaba bağlı; 2. İltihap gösteren, iltihaplı.


intratympanic : a. Timpan boşluğunun içinde bulunan.


jejunitis : n.Jejunum iltihabı, jejunit.


lecithinase : n. Lesitin'i parçalayan enzim, lesitinaz.


leptochymia : n. Vücut sıvılarının anormal şekilde azalması hali.


microbial : a. See: microbic.


monogenesis : n. 1.Monojenez: Bütün varlıkların tek bir hücreden meydana geldiği nazariyesi; 2. Metamorfoz olmadan büyüme.


myeloradiculodysplasia : n. Omurilik ve belkemiği sinir köklerinin anormal gelişimi.


notencephalocele : n. Kafatası arka bölümündeki bir açıklıktan bir kısım beyin dokusunun, fıtık şeklinde dışarı taşması ile belirgin anomali, notensefalosel.


parthogenesis : n. See: Parthenogenesis.


pentaquine : n. biochem. Sıtmaya karşı kullanılan müessir bir madde, kinolin.


perioophorsalpingitis : n. Yumurtalığı ve salpenksi saran dokuların iltihabı.


pharyngosalpingitis : n. Yutak ve Eustachi borusu iltihabı.


phosgenic : a. Işık oluşturan, ışık veren.


reality : n. Gerçek.


scrofulous : a. 1. Sıracalı; 2. Sıracaya ait.


spermatocidal : a. Spermatozoidleri yokeden.