Bugün : 23 Ağustos 2017, Çarşamba

Favorilere Ekle!

palat(o)- nedir?

palat(o)- : pref. Damak, damakla ilgili.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

deamination : n. biochem. Bir cisimden amino grubu (-NH2) ayırma, deaminasyon.


dejecta : n. Dışkı, feçes.


desmitis : n. Bağ (ligaman) iltihabı.


eccrinology : n. Salgı ve salgı bezleri bilgisi, ekrinoloji.


encephalatrophy : n. Beyin atrofisi


epitympanic : a. Timpanüstü, epitimpan, epitympanicus.


fugitive : a. 1. Gezgin; 2. Süreksiz, geçici; 3. Solar (renk).


gastroepiploic : a. Mide ve epiplona ait.


lagophthalmia : n. Gözlerin uykuda açık kalması hail.


heterozygote : n. Gen çiftinde birbirinden farklı genler taşıyan kişi, heterozigoz gösteren kimse.


holism : n. İnsanı ruh ve beden olarak bölünmez bir bütün kabul eden felsefe görüşü, holizm.


ignipedites : n. Ayak tabanlarında duyulan yanma hissi (Genellikle thiamin eksikliğine bağlı olarak gelişen polinevrit'te görülür).


intoxication : n. 1. Toksik maddenin vücutta meydana getirdiği patolojik durum, zehirlenem; 2. Aşırı alkol alımının sebep olduğu bazı zihni ve psişik bozukluklar, istemli kaslar arasındaki düzenli çalışmanınbozulması ile belirgin geçici durum, akut alkol zehrilenmesi.


kaposi's varicelliform eruption : n.Ekzemalı çocuklarda meydana gelir.


melanemia : n. Kan kararması hastalığı, melanemi.


odontotherapy : n. Diş tedavisi, odontoterapi.


perphenzine : n. Antiemetik ve trankilizan bir ilaç.


phose : n. Sübjektif ışık duygusu.


roentgenology : n. Radyoloji, radyo (röntgen) ışınları ile aypılan teşhis ve tedaviyi inceleyem bilim.


sulfide : n. biochem. Kükürtle bir esasın bileşimi, sülfid.