Bugün : 24 Mayıs 2017, Çarşamba

Favorilere Ekle!

palat(o)- nedir?

palat(o)- : pref. Damak, damakla ilgili.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

calcinosis : n. Vücudun yumuşak dokularında kalsiyum veya kalsiyum tuzlarının toplanması ile belirgin durum.


decomposition : n. biochem. Ayrışma, ayrışım.


disarticulation : n. El veya ayağı eklemeden kesme ameliyesi.


flexion : n. Fleksiyon: 1. Eklemin yaptığı içeriye doğru bükülme hareketi, bükülme; 2. Bükme, flexio.


fomite : n.Enfeksiyonla teması olan ve enfeksiyon nakletme özelliği gösteren herhangi bir cisim.


homozygous : a. Kromozom aynı yerde benzer genler taşıyan.


hydrorrhea : n. Sulu ifrazat.


lens : n. 1. Mercek; 2. Mercimek, lentil; 3. lens crystallina.


lycopodium : n.Açık renk, kuru bir toz pudra olarak veya tabletlerin kaplanmasından katkı maddesi olarak kullanılabilen emici bir madde.


macrobacterium : n. Normale oranla iri hacım gösteren bakteri, iri bakteri.


menacme : n. Bir kadın hayatının menstrüasyon (adet görme) devri.


meningocerebritis : n. Beyin ve omurilik zarı iltihabı


moria : n. 1. Marazi şakalaşma temayülü; 2. Gevezelik ve budalalıkla vasıflı bunama.


mosquitocide : a.&n. Sivrisinekleri yokeden (ilaç), moskitosid.


myxovirus : n. Influenza grubuna dahil viruslara verilen ad.


official : a. Tıp heyeti tarafından tasdik ve kabul olunmuş (ilaç), officialis.


rachiochysis : n. Omurga kanalı içinde sıvı toplanması.


respirometer : n. Solunum niteliğini ölçme aleti, respirometre.


sabulous : a. Kumlu.


senescent : a. Yaşlanan, ihtiyarlamakta olan.