Bugün : 22 Ekim 2017, Pazar

Favorilere Ekle!

palat(o)- nedir?

palat(o)- : pref. Damak, damakla ilgili.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

bronchodilatator : n. 1. Bronş ve bronşiyolleri genişletici; 2. Bronş ve bronşiyolleri genişletici ilaç.


cholerophobia : n. Marazi kolera korkusu.


clonus : n. Kasılma, kramp, ispazmoz.


conus : n. (pl. coni): See: Cone.


cytomegaloviruria : n. İdrar'da cytomegalovirus'ların bulunuşu.


epidemic, epidermal : a. Deriye ait derisel, cildi.


extinction : n. 1. Ortadan kaldırma, yok etme, imha etme; 2. Ortadan kalkma, yok olma, imha olma; 3. Şartlı refleks'in kendisiin yaratan faktörün yetersizliği nedeniyle kayboluşu.


heteroblastic : a. Değişik bir dokudan kaynak alan.


hyperalbuminosis : n. See: hyperalbuminemia


hyster : pref. Rahim (uterus) anlamına önek.


intralobular : a. Lobulus'un içinde.


lymphangiomatous : a. Lenfanjiyomlu.


mediopontine : a. Varol köprüsünün merkezine ait.


nephrocolic : a. n. 1. Böbrek ve kalın bağırsağa ait; 2. Böbrek koliği.


oocte : n. Olgunlaşma devresinden önceki dişi cinsiyet hürcesi, oosit.


pleiochromia : n. Renk koyuluğu, pleyokromi (özellile safra boyasının artmasından ileri gelir).


poll : n. Başın saç biten kısmı.


prader-willi syndrome : n. Noksan kilo ile doğum, hipotoni, zihinsel gecikme, erkenden balayan şişmanlık, acromicria ve diabetes mellitus belirtileri ile seyreden, çoğu zaman çocukluk çağında veya büyüme çağında meydana çıkan bir sendrom.


prehypophysis : n. Hipofizin ön lobu.


retro-esophageal : a. Özofagus ardı.