Bugün : 01 Mayıs 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

palamture nedir?

palamture : n. Parmaklarınbirbirine yapışık oluşu veya aralarında, birbirine bağlayıcı doku şeridi bulunuşu.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

caseous : a. Peynir gibi, peynirsi.


celiocentesis : n. Karın ponksiyonu, iğne ile karın boşluğuna girerek toplanan sıvı veya kanın dışarı çekilmesi.


cicatrization : n. Yaranın veya kesit yerinin nedbe dokusu oluşarak kapanması, nedbeleşme.


dacryuria : n. Histeri vak'alarında görülen ağlama esnasında idrar gelişi.


demise : n. Ölüm, vefat.


edacity : n. Oburluk.


edulcorant : n. Tatlılaştıran madde.


electrocardiograph : n. Elektrokardiyogramı kaydeden cihaz, elektrokardiyograf.


endosome : n. Bazı tek hücrelilerin çekirdeği içinde görülen cisimcik (çekirdek boyaları ile koyu boyanır).


facet : n. 1. Ufak yüz; 2. Kemiğin küçük düz yüzeyi, faseta.


gammacism : n. G ve K harflerini telaffuz edemme, bu harfleri telaffuzda güçlük gösterme.


hepatophyma : n. Karaciğer'de gelişen apse, karaciğer apsesi.


inductotherm : n. Elektrik endüksiyonu ile yüksek beden harareti meydana getiren cihaz, endüktoterm.


keratitis : n. Kornea iltihabı, keratit.


lipopenia : n. Kanda yağ noksanlığı, lipopeni.


lymphopenia : n. Kanda lenfositlerin azalması, lenfopeni.


manic-depressive : a. Münavebe ile mani veya melankoli arzeden.


meal : n. 1. Yemek; 2.Öğün.


odontolith : n. Diş taşı.


pericranium : n. Kafatası kemiklerinin yüzlerindeki periyost, perikran(iyum), kafatası zarı.