Bugün : 26 Mart 2017, Pazar

Favorilere Ekle!

palamture nedir?

palamture : n. Parmaklarınbirbirine yapışık oluşu veya aralarında, birbirine bağlayıcı doku şeridi bulunuşu.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cavernoma : n. Kanla dolu geniş boşluklardan oluşan damar tümörü.


chlorothiazide : n. Kan basıncını orta derecede düşüren güçlü bir diüretik ilaç.


colibacillosis : n. Escherichia coli'nin sebep olduğu enfeksiyon.


gonyoncus : n. Diz tümörü.


terracing : n.Birçok tabaka halinde (kat kat) dikme.


homoiothermic : a. Etraf harareti ne olursa olsun vücut hararetini sabit tutan.


instinct : n.&a. 1. İçgüdü, sevki tabii, insiyak; 2. Dolu (can, his, kuvvet, v.s. ile).


leukocytic : a. Lökositlere ait.


lineament : n. 1. Yüzün ana çizgileri, çehreyi belirleyen ana hatlar; 2. Embriyo'nun ana çizgileri, embriyonun dış görünümünü belirleyen hatlar.


maggot : n. Sürfe, kurt, sinek kurdu, larva.


mesoappendix : n. Apandisi ileuma bağlayan periton kıvrımı.


monobulia : n. Belli bir şeye karşı aşırı istek gösterme, tek şey üzerinde yoğunlaşmış aşırı istek.


morcellation : n. İri bir tümör ve oluşumun parçalara ayrılarak çıkarılması.


myocyte : n. Kas dokusu hücresi, miyosit.


notomyelitis : n. Omurilik iltihabı, notomiyelit.


olophonia : n. Ses organlarındaki herhangi bir anomalinin sebep olduğu konuşma bozukluğu.


phrenicotripsy : n. Frenik sinirin cerrahi ezilmesi.


quadripolar : a. Dört kutuplu.


rachilysis : n. Omurganın çarpıklıkalrını düzeltmek iin kombine çekme ve baskı ameliyesi.


scapulovertebral : a. Kürek kemiği ve omurga ile ilgili.