Bugün : 13 Aralık 2017, Çarşamba

Favorilere Ekle!

New Year Istanbul

palamture nedir?

palamture : n. Parmaklarınbirbirine yapışık oluşu veya aralarında, birbirine bağlayıcı doku şeridi bulunuşu.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

bradysphygmia : n. See: Bradyrhythmia.


cystotome : n. 1. Göz merceği kapsülüne kesit yapmada kullanılan özel bistüri; 2. Mesane veya safra kesesine kesit yapmada kullanılan bistüri.


emptysis : n. Akciğer kanaması.


erythropoiesis : n. Eritrosit oluşumu.


eunuchism : n. Hadımlık.


flavus : n. Sarı.


formative : a. 1. Şekil alma ile ilili, oluşma ve gelişmeyel ilgili; 2. Şekil verici, oluşmasını asğlayıcı.


lactacidase : n. biochem. Lastik asidi mayalandıran laktik asit bakterilerinin enzimi, laktasidaz.


heteromorphic : a. See: Heteromorphous.


hypoglossus : n. Büyük dilaltı siniri, nervus hypoglossus, hipoglos.


hypoisotonicty : n. Hipozizotonik nitelik gösterme hali, ozmotik eriyiğin basıncında daha düşük basınca sahip olma hali.


insulator : n.Elektrik veya ısıyı iletmeyen madde,izolatör.


local infection : Lokal enfeksiyon.


palindromic : a.Geçmişken tekrarbaşlayan, nükseden.


per anum : Anus (makat) yolu ile.


polytrophi : n. See: Overnutrition.


pulpal : a. Pulpa ile ilgili.


saprogen : n. Çürütücü mikro-organizma, saprojen.


spectrum : n. Işığın prizmadan geçreken yedi renge ayrılmasından meydana gelen renkli şerit.


stiffness : n. Sertlik.