Bugün : 27 Şubat 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

pairing nedir?

pairing : n. 1.İki benzer şeyin bir araya gelmesi, çiftleşme; 2.Erkek ve dişi arasındaki cinsel birleşim, çiftleşme.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

galactose : n. biochem. Süt şekerinden yapılan bir çeşit şeker.


hyperanakinesis : n. Aşırı mekanik faaliyet.


hypersomnia : n. Uyku fazlalığı.


immunifacient : a. Bağışıklık meydana getiren, bağışıklılaştıran, imünnojenik.


intervaginal : a. İki tabaka arasında bulunan.


lipoprotein : n. biochem. Bir proteinle bir yağ asidinin birleşmesinden meydana gelen madde.


malnutrition : n. Gıdasızlık, heterotropi.


melanoderma : n. Ciltte melanin muhtevası artmış parçalar bulunması.


micro- : pref. Küçük, ufak.


myxadenoma : n. mukoza bezi yapısında epitelyal tümör.


pelma : n. Ayak tabanı.


per saltum : Bir sıçrayışta, bir defadan


photoelectricity : n. Işık etkisiyle oluşan elektrikiyet, fotoelektrisite.


phrenemphraxis : n. Frenik sinirin ameliyatla ezilmesi.


platyrrhine : a. Basık ve geniş burunlu.


poliomyelencephalitis : n. Beyin ve omurilik boz cevherlerinin müştere kiltihabı, polyomiyelit ve polyoensefalit'in beraer oluşu, polyomiyelensefalit.


proctalgia : n. Rektum ağrısı, rektalji.


protein : n. biochem. Havyan ve bitki hücrelerinin esas yapı maddeis olan ve özellikle karbon, oksijen, azot, hidrojen ve kükürtten ibaret bileşimlerden biri, protein.


pulsus : n. See: Pulse.


salbutamol : n. İsoprenaline'den elde edilen bronkodilatör bir madde.