Bugün : 24 Ocak 2017, Salı

Favorilere Ekle!

pair nedir?

pair : n. 1.Çift, yanyana gelmiş iki şey, iki parçadan oluşmuş herhangi bir şey (alet v.s.); 2. Çift çift dizmek veya dizilmek; 3. Çiftleştirmek veya çiftleşmek.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

coherence : n. 1. Yapışıklık, birbirine yapışma; 2. Tutarlılık, uygunluk.


colpostenosis : n. Vagina daralması.


creatotoxism : n. Et zehirlenmesi. See: Kreatoxism.


dimorphous : a. 1. Dimorfizm'le ilgili; 2. Dimorfizm gösteren.


dorsalgia : n. Sırt ağrısı.


electro-oculogram : n. Orbita yakınında cilt üzerine yerleştirilen elektrodlar aracılığı ile, göz kürenin ön veya arka kısımları arasındaki potansiyel farkının, ayrıca gözün pozisyon ve hareketlerinin yazılı olarak kaydedilmesi.


esophagocele : n. Özofagus fıtığı, Özofagosel.


furunculoid : a. Çıbanımsı, çıbana benzer.


grisea : a. Boz gri, griseus.


labiolingual : a. Dudaklar ve dille ilgili.


laryngopharyngitis : n. Gırtlak ve yutağın iltihabı, larengofarenjit.


meson : n. See: mesion.


necroscopy : n. See: autopsy.


oligohemia : n. See: oligemia.


parricide : n. 1. Bir kimsenin anne veya babasını öldürmesi; 2. Anne veya baba katili.


phallectomy : n. Penis ampütasyonu, falektomi.


phosphorylase : n. biochem. Glikojenin glikoz-1-fosfata çevrilmesini sağlayan enzim, fosforilaz.


presubiculum : n. Hippocampus kıvrımının, koku yolları ile subiculum arasında kalan kısım.


pupillotonia : n. Gözbebeğinin anormal tonik reaksiyonu.


sialoangiectasis : n. Salya kanalının genişlemesi.