Bugün : 22 Kasım 2017, Çarşamba

Favorilere Ekle!

New Year Istanbul

pair nedir?

pair : n. 1.Çift, yanyana gelmiş iki şey, iki parçadan oluşmuş herhangi bir şey (alet v.s.); 2. Çift çift dizmek veya dizilmek; 3. Çiftleştirmek veya çiftleşmek.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

chirismus : n. El kaslarının ağrılı kasılması, el spazmı.


dentilingual : a. Diş ve dile ait.


deteriorative : a. 1.Bozukluk veya bozukluk hali ile ilgili; 2. Bozulma veya kötüleşme gösteren.


diaphysectomy : n. Diyafizin kısmen ameliyatla çıkarılması, diyafizektomi.


euphoretic : a. & n. 1. Öfori gösteren; 2. Öfori meydana getiren ilaç.


fibrinolysin : n. biochem. Fibrini eriten bir enzim.


folium : n. (pl. folia). Yaprak.


hysterocarcinoma : n. Rahim kanseir.


inanimate : a. Cansız, ölü.


karyo- : pref. Çekirdek anlamına önek.


lalorrhea : n. Kelimelerin anormal sarfı.


leptoprosopia : n. Yüzün, uzunluğuna oranla anormal şekide dar oluşu.


libra : n. (pl. librae) 1. 325 gramlık libre; 2. Muvazene, denge.


phasic : a. 1. Devre (faz) ile ilgili; 2. Devre (faz) gösteren, fazlı.


phenacemide : n. Temporal lop epilepside kullanılan bir antikonvülsan.


postbulbar : a. Medulla oblongata arkasında.


remittent : a. Artıp eksilen, azalıp çoğalan (ateş).


rhinorrhea : n. Burun kanaması.


somat(o) : pref. Vüut, beden.


splenology : n. Dalak tetkiki ilmi, dalak bilgisi, splenoloji.