Bugün : 26 Nisan 2017, Çarşamba

Favorilere Ekle!

pair nedir?

pair : n. 1.Çift, yanyana gelmiş iki şey, iki parçadan oluşmuş herhangi bir şey (alet v.s.); 2. Çift çift dizmek veya dizilmek; 3. Çiftleştirmek veya çiftleşmek.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

celom : n. Embriyo'nun gelişimi esnasında oluşan vücut boşluğu.


cyanosis : n. Siyanoz, deri ve mukozaların morarması.


cystosarcoma : n. yapısında yer yer kistik oluşumlar gösteren sarkom.


fibroangioma : n. Lifli elementler ihtiva eden anjiyom.


hemicolectomy : n. Kalın barsağın bir parçasının ameliyatal çıkarılması, kolonu kısmen kesip çıkarma ameliyesi.


heteradenoma : n. Bulunmaması gereken yerdeki bez dokusundan gelişen tümör, heteradenik dokudan gelişen tümör, heteradenom.


madness : n. Delilik.


marginoplasty : n. Herhangi bir oluşumun çevresel kısmı veya kenarı üzerinde yapılan estetik ameliyat, özellikle göz kapağı kenarı üzerinde uygulanan estetik ameliyat, marginoplasti.


media : n. Bir damarı meydana getiren tabakalardan orta kısımda yer alanı.


mesomorphy : n. Mezoderm'den gelişen dokuların diğer iki embriyonik tabakadan gelişen dokulara oranla çoğunluğu oluşturduğu vücut yapısı.


mycete : n. Mantar.


nephrolithotomy : n. Böbrekteki taşların ameliyatla çıkarılması.


orinotherapy : n. Tedavi maksadiyle yaylalarda veya dağlık (yüksek) yerlerde oturma (yaşama), orinoterapi.


paravertebral : a. 1. Vertebra (omur) yakınında, omur'a bitişik; 2. Columna vertebralis (omurga) yakınında, omurga'ya bitişik.


pathology : n. Hastalık ilmi, hastalık sebebi ile meydana gelen değişikliklerin bilimsel incelenmesi, patoloji.


pleocytosis : n. Serebrospinal sıvıda lenfositlerin artması, pleositoz.


presenility : a. Yaşlılık öncesi, ihtiyarlık meydana gelmeden önce cereyan eden.


psycholagny : n. Zihinde uyanan hayallerin kişide cinsel haz yaratması hali.


redissolve : n. Yeniden çözülmek tekrar çözülmek.


sarcostosis : n. Et dokusunun kemikleşmesi.