Bugün : 28 Mart 2017, Salı

Favorilere Ekle!

pair nedir?

pair : n. 1.Çift, yanyana gelmiş iki şey, iki parçadan oluşmuş herhangi bir şey (alet v.s.); 2. Çift çift dizmek veya dizilmek; 3. Çiftleştirmek veya çiftleşmek.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

blue : n. biochem. Mavi boya.


bradyuria : n. İşeyememe, sidik zorluğu.


catalyst : n. biochem. Katalizleyen, katalizatör, kolaylaştıran.


chromomycosis : n. See: Chromoblastomycosis.


erythroclastic : a. 1. Eritrositleri parçalayan; 2. eritrositlerin parçalanmasıyla belirgin.


flaccid : a. Tonüsünü kaybetmiş, gerginliğini kaybederek yumuşamış, gevşek.


gastratrophia : n. Mide atrofisi, gastratrofi.


gnathic : a. Çene ile ilgili.


hernial : a. Fıtıklı.


hysterolysis : n. Rahimi çevresindeki yapışıklıklardan ayırma, bu amaçla yapılan ameliyat.


lipodystrophy : n. Vücudun üst taraındaki yağın erimesi, lipodistrofi.


lumbarization : n. Birinci sakrum omurunun beşinci bel omuru enine çıkıntıları ile birleşmesi.


myoma : n. Kas hücrelerinden oluşan tümör, miyom.


nose : n. Burun, nasus.


oscheoncus : n. See: oscheoma.


oxygenize : v. See: Oxidize.


palpebra : n. (pl. palpebrae). Göz kapağı.


pathophoresis : n. Hastalık nakli.


perioral : a. Ağız çevreside, ağızı çevreleyen.


pestis : n. Veba. See: Plague.