Bugün : 27 Haziran 2017, Salı

Favorilere Ekle!

painter's colic nedir?

painter's colic : n. Kurşun zehirlenmesine bağlı kolik şeklinde ağrılar.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

canceration : n. Kanserleşme.


byssinosis : n. Fabrikalarda pamuk tozunu teneffüs eden işçilerin akciğerlerine arız olan hastalık.


chloride : n. biochem. Klorür.


deflagrate : v. biochem. Barut gibi ateş alan şeyi yakmak.


elastometry : n. Elastikiyeti ölçme.


forsa : n. (pl. fossae). Çukur (özellikle kemikte), kemki üzerinde girinti halinde çukur.


globe : n. Küre, yuvar, globus.


haptenic : a. Hapten'le ilgili.


ionization : n. Elektrik cereyanı ile iyonlara parçalanma (bölünme), iyonlaşma.


isodiametric : a. Aynı çapta.


luminescence : n. Işık verme özelliği.


mesoaster : n. Ortakarın, mideyi karnın duvarına bağlayan zar, dorsal mezenterin mideye bağlı olan kısmı, mezogastr(iyum).


metakinesis : n. Mitoz'da metafez devresine geçiş olmak üzere kromozomların hücrenin karşıt kutuplarına doğru hareketi, metakinez


metapneumonic : n. Pnömoniden sonra gelen, pnömoniyi takip eden, metapnömonik.


mimic : a. 1. Konuşurken yapılan yüz hareketi; 2. Taklit amacıyla yapılna yüz hareketi, mimik.


muciform : a. Mukozaya benzer.


neuropathy : n. Sinir (sistemi) hastalığı, nevropati (nöropati).


phenolemia : n. Kanda fenol bulunuşu.


pigmentary : a. 1. Boyaya ait; 2. İçinde boya bulunan, pigmentli.


pilosebaceous : a. Kıl ve yağ bezlerine ait.