Bugün : 23 Ocak 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

painter's colic nedir?

painter's colic : n. Kurşun zehirlenmesine bağlı kolik şeklinde ağrılar.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

bubonocele : n. Kasık fıtığı.


cuticle : n. Üst deri, derinin dış zarı, ince deri, epiderma, kütikül, cuticula.


cyclopropane : n. biochem. Genel anestezide kullanılan renksiz ve çabuk alevlenir bir gaz (C3H6).


deionization : ş. biochem. Bir bileşimden iyonların çıkarılması.


deposit : n. 1. Tortu, çöküntü, çökelti; 2. Herhangi bir organ veya vücut bölümünde birikim gösteren madde.


emmetrope : n. Gözü normal gören kimse, emetrop.


entonic : a. Tansiyonu intizamsız.


gerodontia : n. Yaşlı insanlnarın diş meseleleriyle uğraşan dişçilik kolu.


interference : n. 1.Işık veya ses dalgalarının birbirleriyle birleşmesi, dolayısıyla dalgaların etrafa yayılım alanının genişlemesi; 2. Kalbte iki uyarı dalgasının birbiriyle çatışması, dalgaların üst üste binişi nedeniyle bir uyarı dalgasının diğerinin etkisini ortadan kaldırmasıyla belrigin iletim bozukluğu.


vaccinia : n. İneklerde çiçek hastalığı, vaccina.


hydroglossa : n. Dil altında gelişen kistik tümör, ranula.


intermediate : a. 1. İki şeyni arasında yerleşmiş, arada (ortada) bulunan; 2. Arada meydana gelen, seyiresnasında oluşan; 3. Kimyasal reaksiyonun seyri esnasında oluşanmadde, ara madde.


meningitis : n. Meninkslerin (beyin zarları) iltihabı, menenjit.


obitus : n. Ölüm.


obtusion : n. Hissizleşme, (ses) duyarlığın kaybolması, duygu körlenmesi.


organonomy : n. Organik hayat ve canlı organizmalar kanunu.


oviferous : a. Yumurtlayan, yumurta yapıcı, yumurta taşıyan.


paranesthesia : n. See: Paraanesthesia.


pelviperitonitis : n. Pelvis peritonun iltihabı, pelvi-peritonit.


peratodynia : n. See: Cardialgia.