Bugün : 24 Ağustos 2017, Perşembe

Favorilere Ekle!

painter's colic nedir?

painter's colic : n. Kurşun zehirlenmesine bağlı kolik şeklinde ağrılar.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

capitate : a. Başlı, baş şeklinde, capitatus.


cervicitis : n. Cervix uteri iltihabı.


chemotherapeutic : a. 1. Hastalık yapıcı mikro-organizmalar üzerinde öldürücü veya onların üremelerini durdurucu etkiye sahip kimyasal madde, kimyasal ilaç; 2. Kemoterapi ile ilgili.


dextraural : a. Sağ kulağı ile sol kulağına oranla daha iyi duyan.


disturbance : n. Rahatsızlık.


ectromelia : n. Kol ve backaların konjenital yokluğu.


enteron : n. Barsak


histiocyte : n. Fagositik özellik gösteren bağ dokusu hücresi, histiosit (Yabancı cisimleri yapısına alıp imha eder).


hyperalkalinity : n. Alkalin fazlalığı.


hyperinsulinism : n. Aralıklı vyea devamlı olarak bilinç kaybı ile kendini gösteren, bazen konvülsiyonların da birlikteg örüldüğü klinik bir tablo.


infrapsychic : a. 1. Ruhi seviyenin altında olan; 2. Otomatik.


leukotrichia : n. Saç beyazlığı, saçın beyaz hali.


logadectomy : n. Konjonktivin bir parçasının ameliyatla çıkarılması, logadektomi.


logaphasia : n. Fikir ve düşüncelerini sözle ifade edememe hali, konuşma gücünün kaybı ile belirgin afazi şekli.


morphology : n. Canlılarda dışşekillerden bahseden bilgi, organ oluşumundan bahseden ilim, morfoloji.


numb : a. Uyuşuk.


percolate : v. n. 1. Süzmek, filtredeng eçirmek; 2. Süzülmek, sızmak, 3. Süzülen eriyik.


putrid : a. Kokuşma sonuu meydana gelen maddeler yüzünden kokan, pütrid.


sigmoidoproctostomy : n. Sigomid ile rektum arasında anastomoz yapılması.


steatopathy : n. Yağ bezi hastalığı, steatopati.