Bugün : 01 Mayıs 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

painter's colic nedir?

painter's colic : n. Kurşun zehirlenmesine bağlı kolik şeklinde ağrılar.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

blistering fluid : n. Karşıt tahriş yapan bir madde.


cerebriform : a. Beyin şeklinde, görünüş olarak beyine benzeyen.


dermatolysis : n. Kalınlaşan derinin kıvrımlra halinde sarkma göstermesi hali, gevşek deri, sarkık deri.


diaphyiss : n. Kemik (gövdesi), diyafiz.


distractibility : n. Dikkatini bir şeye verebilme yeteneğinin kaybolması ile karakterize olan psikolojik bir durum.


euthanasia : n. 1. Acı çekmeksizin ölüm, ağrısız ölüm; 2. Hayatından ümit kesilen veya tedavisi imkansız hastanın, ağrı ve acı duymaksızın ilaçla öldürülmesi.


fibroadipose : a. Lifli ve yağlı.


gastronomist : n. Midesine düşkün, yemek meraklısı, gastronom.


gastroplegia : n. Mide fecli.


tenontology : n. Kirişbilim, tendon bilgisi.


indurative : a. 1. Sertleşme ile ilgili; 2. Sertleşme gösterern; 3. Sertleşmeye sebep olucu, sertleştirici.


leukomatous : a. Lökomlu veya lökoma ait.


monogerminal : a. Tek hücreciğe (tohuma) veya yumurtaya ait.


nidation : n. Aşılanmış yumurtanın uterus mukozasında yerleşmesi, nidasyon.


nuclear : a. 1. Nüveye (çekirdeğe) ait; 2. Çekirdeğe benzeyen.


ophthalmodesmitis : n. Göz kirişlerinin iltihabı.


paragraphia : n. Yazarken sözcükleri yerinde kullanamama, istenilen anlamı verecek sözcükleri seçememe sebebiyle düşündüğünü yazı halinde ifade edememe.


polyarteritis : n. Çeşitli arterlerin iltihabı, poliarterit.


pyrology : n. Ateş veya hararet ilmi piroloji.


sarcocyst : n. Sarcocystis cinsi parazitlerin kaslarda meydana getirdiği, içleri parazit dolu küçük kistik oluşumlardan her biri.