Bugün : 21 Kasım 2017, Salı

Favorilere Ekle!

New Year Istanbul

painful nedir?

painful : a.Ağrılı, acılı.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

chasma : n. Esneme, istemdışı ağızın açılıp kapanması.


cholangiocarcinoma : n. Intrahepatik safra yolları epitelinden gelişen adenokarsinom.


descent : n. 1. Düşme; 2. Aşağıya inme, sarkma, prolapsus.


diuril : n. Chlorothiazide'in müstahzar adı.


enarthroidal : a. Enartrozla ilgili.


esthesioscopy. : n. Herhangi bir duyuya ait hassasiyetin derecesini taiyn için yapılan muayene, özellikle deri üzeirnde ağrı hissedilen yerleri işaretleme suretiyle deri duyarlığını ölçmede uygulanan bir test.


esuritus : n. Midede ülser peydah olma.


eukinesia : n. Normal çalışma, bir hareketin veya görevin yeterli ve normal yapılması.


flow : a. 1. Akı; 2. Muayyenzamanda akan su v.s.miktarı.


ganglioneuroma : n. Gangliyon hücrelerinden meydana elen tümör.


hemokonia : n. Eritrositlerin parçalanması ile meydanag elen parçacıklardan her biri, parçalanmış eritrosit artığı.


homostimulation : n. Bir organı, özellikle salgı bezini aynı organa ait hayvansal doku özü verme suretiyle uyarma, homostimülasyon.


inactivation : n. 1. Hareketsizleşme; 2. Hareketsizleştirme; 2. Gayrifaal veya etkisiz hale getirme.


javellization : n. Suyun Javelle eriyiği ile arındırılması.


karyogonad : n. See: micronucleus.


keno- : Boş anlamına önek.


melanosome : n. Melanositler tarafından oluşturulan küçük melanin taneciklerinden her biri, melanozom.


palmitate : n. Palmitik asit'in tuzu.


pentothal : a. Thiopentone (thiopental)'in müstahzar adı.


pyopneumoperitonitis : n. Periton boşluğnuda cerahat ve gaz toplanmasının eşlik ettiği peritonit.