Bugün : 25 Temmuz 2017, Salı

Favorilere Ekle!

painful nedir?

painful : a.Ağrılı, acılı.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

ciresctomy : n. Ven'in genişleme gösteren kısmının ameliyatla çıkarılması, varis'in çıkarılması.


ecouteur : n. Şehevi söz veya hikayelerle cinsel bakımdan kolayca uyarılan kimse, bu çeşit söz ve hikayelerden cinsel zevk alan kişi.


ecstasy : n. kendinden geçme, ekstaz.


effervescence : n. Köpürme, erime sonucu küçük gaz kabarcıkları çıkarma.


elastosis : n. Elastik dokunun dejenerasyonu.


haustus : n. Bir defada içilen sıvı ilaç miktarı.


heat : n. Hararet, sıcaklık, ısı.


inductothermy : n.Endüktoterm cihazı ile sun'i hararet meydana getirilmesi, endüktotermi.


inflammable : a. 1. Kolay yanar, kolayca tutuşur; 2. Kolay tahrik olunur, kolay sinirlenir.


metagranulocyte : n. See: Metamyelocyte.


metrofibroma : n. Uterus fibromu.


mortification : n. Kangren, mortifikasyon, nekroz.


myoblastoma : n. Miyeloblastlara benzeyen hücrelerden müteşekkil kas tümörü.


orthognathia : n. Çene kemiklerinin yanlış durumlarını inceleyen ve düzelten bilim, ortognati.


pneumoarthrography : n. Hava zerkedildikten sonra bir eklemin radyografisi.


rectostenosis : n. Rektum'un daralması, rektum stenozu, rektostenoz.


roentgenkymograph : n. röntgenkimografi cihazı.


schistosomiasis : n. İnsanlarda görüeln schistosoma enfestasyonu.


somatotyping : n. Şahısların vücut yapılarına göre sınıflandırılması.


striation : n. 1. Müvazi ufak hatların tertibi; 2. Çizgili olma; 3. Çizgi, tırmık, hafif yara, tırnak beresi.