Bugün : 26 Nisan 2017, Çarşamba

Favorilere Ekle!

painful nedir?

painful : a.Ağrılı, acılı.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

coctostabile : a. Isıtılmakla değişmeyen, ısıtılmakla bozulmayan.


dermatoplasty : n. Cildin bir yerini tamir için vücudun başka bir yerinden bir cilt parçası kesip bu yere yapıştırma ameliyatı, dermatoplasti.


dietotherapy : n. Diyet (perhiz) tedavisi.


dysphagia : n. Yutkunamamazlık, disfaji.


fibrinogen : n. biochem. Kanda erimiş halde bulunan ve trombin tesiriyle fibrin şeklini alarak pıhtılaşmayı sağlayan protein, fibrinojen.


fortuitous : a. Tesadüfi.


gonocide : n. Gonokokları öldürücü.


hesperidin : n. biochem. Damar cidarının permeabilitesini düzelten bir madde.


hives : n. Ürtiker, urticaria.


hysterocele : n. Rahim düşüklüğü, uterus düşmesi, histerosel.


myoplasty : n. Kasa yapılan plastik ameliyat, miyoplasti.


neuroendocrine : a. Sinir sistemi ve iç salgı bezleri ile ilgili, nöroendokrin.


orthochromia : n. Eritrositlerin normal hemoglobin muhtevası, ortokromi.


phacocele : n. Göz merceği fıtığı.


photic : a. Işığa ait.


pronation : n. İçe dönme, pronasyon (aksi; supinasyon).


pseudoplade : n. Küçük beyaz nedbelrle müterafık kellik.


psychotherapeutics, psychotherapy : n. Ruhi tedavi, psikoterapi (ruhi anormalliklerin metodik telkinle tedavisi).


situs : n. yer, durum, vaziyet.


staphylopharyngeus : n. Yutak damak kası, farengopalatin kas.