Bugün : 14 Aralık 2017, Perşembe

Favorilere Ekle!

New Year Istanbul

pahgophobia nedir?

pahgophobia : n. Yemekten tiksinme, yemeğe karşıürküntü gösterme.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

bromvaletone : n. Karbromal'e benzer etkide orta şiddetli hipnotik bir sedatif.


cervix : n. (pl. Cervices). Boyun.


cheilosis : n. Özellikle riboflavien eksikliğine bağlı olarak gelişen dudak köşelerinin çatlayıp yarılmasıyla belirgin durum.


chirurgenic : a. Cerrahi müdahaleye bağlı olarak gelişen, ameliyat sonucu oluşmuş.


dextranase : n. Şekerlerden asit açığa çıkarak diş minesinin bu asit tarafından mahvedilmesini engelleyen bir enzim.


dextrophobia : n. Vücudun sağ tarafında yer alan organ ve oluşumlardan aşırı tiksinme.


encephalomalacia : n. Beyin yumuşaması.


epulosis : n. 1. Nedbe oluşması, nedbeleşme; 2. Nedbe


fevered : a. Harareti olan, ateşli.


fibrinogenase : n. Proteini koagülasyona sevk eden enzim.


gingivostomatitis : n. Dişeti ve ağız mukozasının iltihabı.


hypsarrhythmia : n. Yüksek voltajlı yayın dalgaların oluması ile belirgin elektroensefalogram örneği (çocuklarda gelişen bazı konvülsiyon tiplerinde görülür).


intrathoracic : a. Göğüsiçi.


kypholordosis : n. Kifoz ve lordoz durumunun birarada bulunuşu.


margarine : n. biochem. Hayvan ve bitki yağlarından çıkarılan bir çeşit yağ.


omosternum : n. Sternum ile klavikula arasındaki oynak yerinde bulunan eklemlerarası kıkırdak.


osteomalacic : a. 1. Osteomalasi ile ilgili; 2. Osteomalasi gösteren, osteomalasi'ye müptela.


oxime : n. biochem. Hidroksilaminin bir aldehid veya keton tesiriyle elde edilen madde.


oxybromide : n. biochem. Oksijen ve brom ihtiva eden bir radikal, oksibromür.


pebrine : n. İpek böceklerinin sebep olduğu bir hastalık.