Bugün : 19 Ağustos 2017, Cumartesi

Favorilere Ekle!

pahgophobia nedir?

pahgophobia : n. Yemekten tiksinme, yemeğe karşıürküntü gösterme.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cavitation : n. Akciğer tüberkülozunda oludğu gibi, kavite oluşumu.


circular : a. Dairesel dairevi circularis.


endometrium : n. Uterus'un mukozası, endometr'ium).


fastigium : n. (pl. Fastigii) 1. Fastigyum tavan zirve;


gametocide : n. Sıtma parazitlerini öldüren ilaç.


phycocyanin : n. biochem.Yosunlardan elde edilen mavi bir pigment.


hematometachysis : n. Kan nakli.


hexasaccaride : n. biochem. Hidrolize olduğunda 6 molekül şeker açığa çıkaran madde.


hydremia : n. Kanın aşırı sulanması, hidremi.


hydrocholeretic : a.1. Hidroklerez'le ilgili, 2. Hidrokolerez gösteren; 3. Hidrokolerez'e sebep olan (madde, ilaç).


infertile : a. Çocuksahibi olma yeteneği az veya bulunmayan.


karyolymph : n. Hücre nüvesinin sıvı kısmı, karyolimf (syn, karyenchyma, paralinin v.s.).


leptocytosis : n. Kanda leptosit bulunması, leptositoz.


leukoerythroblastosis : n. Kanda gerek löksit gerekse eritrositlerin genç şekillerinin artışı ile belirgin, anemi'nin de eşlik ettiği patolojik durum, lökoeritroblastoz.


microcythemia : n. See: Microcytosis.


molecular : a. Zerrevi, moleküle ait veya moleküllerden oluşan.


myiasis : n. Sinek larvalarının sebep olduğu hastalıklar.


ophthalmodynamometry : n. Göz arterindeki kan basıncının, oftalmodinamometre aracılığıyla ölçülmesi, oftalmodinamometri.


otopolypus : n. Kulak polipi, otopolip.


pericerebral : a. Beyin (cerebrum) çevresinde, cerebrum'u çevreleyen.