Bugün : 24 Nisan 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

pahgophobia nedir?

pahgophobia : n. Yemekten tiksinme, yemeğe karşıürküntü gösterme.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cordal : a. Herhangi bir kordonla ilgili, özellikle larenks'teki ses teli ile ilgili.


diplomyelia : n. Omuriliğin doğuştan çift oluşu veya uzunluğuna seyreden yarık sebebiyle çiftmiş gibi iki parça gösterişi.


fastigatum : n. Kırmızı nüve, al çekirdek.


gastrohyponeuria : n. Mide sinirlerinin faaliyet bozukluğu.


intermediary : a. Arada meydana gelen seyir esnasında oluşan.


ionization : n. Elektrik cereyanı ile iyonlara parçalanma (bölünme), iyonlaşma.


lissencephalic : a. 1. Üzerinde kıvrım (girus)'lar bulunmayan beyine sahip, girurssuz beyin gösteren; 2. Lizensefali ile ilgili.


lipemia : n. Kandaki lipit konsantrasyonunun normalden fazla oluşu, lipemi.


maculocerebral : a. Retina üzerindeki sarı lekeye ve beyine ait.


malacotomy : n. Karın duvarı ameliyatı, malakotomi.


mesotitis : n. Orta kulak iltihabı.


mydriatic : a. & n. 1. Midriyasa ait; 2. Pupillayı genişleten (ilaç).


myelauxe : n. Kemik iliği hiperfonksiyonu.


myelorrhaphy : n. Omuriliğin dikilmesi, miyelorafi.


naturalist : n. Tabiat bilgisi alemi veya mütehassısı tabiatçı.


pericystic : a. Mesane kesesine ait.


phagotherapy : n. Fazla (çok) yedimke suretiyle yapılan tedavi, fagoterapi.


porencephalitis : n. Boşluk oluşumu ile müterafık beyin iltihabı.


precordium : n. Kalb bölgesi.


premortal : a. Öldükten sonra olan.