Bugün : 26 Haziran 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

pahgophobia nedir?

pahgophobia : n. Yemekten tiksinme, yemeğe karşıürküntü gösterme.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

carpus : n. Elbileği, karpus.


coronoid : a. & n. 1. Çengel, kanca, gaga, coronides; 2. gagamsı, çengelsi, coronoideus.


debilitate : v. Zayıflatmak, kuvvetten düşürmek, halsizleştirmek.


dermatorrhagia : n. Cilt (deri) kanaması, dermatoraji.


exsufflation : n. Özel alet aracılığıyla herhangi bir boşlukta bulunan havayı boşaltma, bu şekilde menfi basınç meydana getirme.


extrarenal : n. böbrek dışında.


fairbank's splint : n. Erb felcinin tedavisinde kulanılan özel bir latel çeşidi.


female : n. Dişi, kadın.


fluid : n. Mayi, sıvı, likid, liquor.


gastrocolostomy : n. Mide ile kolon arasında anastomoz yapılması, gastrokolostomi.


hemiparaplegia : n. Vücudun tek tarafının alt yarısının felci.


hypocalcemia : n. Kanda kalsiyum azalması, hipokalsemi.


kilogram (me) : n. Bin gramlık ağırlık ölçüsü, kilogram.


lalohobia : n. Konuşma korkusu, lalofobi.


larynoscleroma : n. Gırtlak skleromu.


lymphocytoblast : n. See: Lymphoblast.


mitosis : n. Mitoz: Hücrenin indirekt olarak bölünmesi (bunun dört devresi vardır: 1- Profaz, 2- Metafaz, 3- Anafaz, 4- Telofaz).


myelocythemia : n. Kanda aşırı miktarda miyelosit bulunuş.


noci-inluence : n. Zarar verici etki, incitici etki.


obelion : n. Sagital dikiş üzerindeki nokta, obelyon.