Bugün : 19 Ekim 2017, Perşembe

Favorilere Ekle!

pahgophobia nedir?

pahgophobia : n. Yemekten tiksinme, yemeğe karşıürküntü gösterme.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

chordal : a. 1. Kordon veya kordon şeklindeki oluşumla ilgili; 2. Embriyo'da chorda vertebralis'le ilgili.


cytologist : n. Hücre biliminde uzmanlaşmış kimse, sitoloji uzmanı.


encephalomyelopathy : n. Beyin ve omurilikle ilgili hastalıklar.


hematoxylin : n. biochem. Doku ve hücre boyalarında kullanılan bir boya maddesi.


hymenotomy : n. Himen ameliyatı.


hypocholesteremia : n. Kanda kolesterol azalması, hipokolesteremi.


imperforate : a. Delinmemiş.


incised : a. Kesilmiş, kesik.


iodothyrine : n. Tiroid bezi hormonundaki proteinle birleşik iyot.


jacoumier's sign : n.Gebeliğin erkendevresinde vagina mukozasının mavimtırak renk alması.


nasosinusitis : n. Burun ek sinüslerinin iltihabı, nazosinüzit.


nauseous : a. 1. Mide bulandıran; 2. Tiksindirici; 3. Mide bulantısına ait.


nephelometry : n. Sıvı bulanıklığını ölçme (bilgisi).


notencephalocele : n. Kafatası arka bölümündeki bir açıklıktan bir kısım beyin dokusunun, fıtık şeklinde dışarı taşması ile belirgin anomali, notensefalosel.


oari- : pref. Yumurtalık (ovarium) anlamına önek.


onychatrophia : n. Tırnak atrofisi, onikatrofi.


ophthalmodesmitis : n. Göz kirişlerinin iltihabı.


per tertiam intentionem : Bir yaranın iki dudağının arasında büyük miktarda granülasyon dokusu bulunması.


phytophagous : a.Bitkilrele beslenen, bitki yiyen.


recrement : n. İfraz edilip tekrar vücuda alınan madde.