Bugün : 22 Kasım 2017, Çarşamba

Favorilere Ekle!

New Year Istanbul

pahalangitis nedir?

pahalangitis : n. Bir veya daha fazla falanksların iltihabı.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

dolorous : a. Ağrılı.


heterocladic : a. Değişik arter dalları arasında anastomoz gösteren.


inquisition : n. Soruşturma, hukuksal açıdan yapılan araştırma.


iridescent : a. Parlak nitelikte değişik renkler gösteren, yanardöner.


isochronal : a. See: isochronic.


jejunocolostomy : n. Jejunumu kolonla ameliyatla birleştirme.


laryngofisusre : n. Larenks'in orta çizgi üzerinde ameliyatla çılması.


leukoblast : n. Gelişmemiş lökosit.


nystagmogram : n. Nistagmograf aracılığıyla elde edilen çizelge, nistagmogram.


parasympathomimetic : a. Parasempatik sinir sisteminin tesirini kuvvetlendiren.


piperocaine hydrochloride : n. biochem. Profanol hidroklorür (mevzii veya spinal uyuşturucu olarak kullanılır).


polyploid : a.&n. 1. Poliploidi ile vasıflı; 2. Polipolidi ile vasıflı şahıs veya hücre.


posticus : a. Arka, arkada bulunan, arka ile ilgili.


proctoplasty : n. Rektumun plastik tamiir, proktoplasti.


pulpal : a. Pulpa ile ilgili.


radiculoneuropathy : n. Sinir kökü ve omurga (belkemiği) siniri hastalığı, radikülopati.


saccule : n. 1. Kesecik, sakül; 2. İç kulakta bulunan iki kesecikten biri.


scarlatiniform : a. Kızıla benzeyen, kızıl şeklinde.


spermatic : a. 1. Erkek cinsiyet hürcesi (spermatozoon) veya hücreleriyel ilgili; 2. Meni ile ilgili; 3. Meniyi ileten, meni taşıyan, spermatik, spermaticus.


strepogenin : n. Proteinlerin eksik hazmından meydana gelen bir peptid.