Bugün : 28 Temmuz 2017, Cuma

Favorilere Ekle!

pahalangitis nedir?

pahalangitis : n. Bir veya daha fazla falanksların iltihabı.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

dysostosis : n. Kemikleşmede güçlük, disostoz.


exsiccation : n. Sıcaklıktan dolayı kuruma.


extinction : n. 1. Ortadan kaldırma, yok etme, imha etme; 2. Ortadan kalkma, yok olma, imha olma; 3. Şartlı refleks'in kendisiin yaratan faktörün yetersizliği nedeniyle kayboluşu.


hepatosis : n. Karaciğerin parankimasının dejeneratif hastalığı, hepatoz.


idioplasm : n. Plazmanın organizmanın niteliğini tayin eden kısmı, idyoplazma.


ischiosacral : a. İschium ve sakrum'la ilgili.


livor : n. Deri üzerinde morumsu renk gösteren leke.


linctus : n. Tatlı, şurup şeklinde bir sıvı.


miocardia : n. 1. Kalb kasılması; 2. Sistol.


myc(o) : pref. Mantar.


nasoseptal : a. İki burun boşluğunu ayıran bölme ile ilgili, burun septumu'na ait.


nephropyosis : n. Böbreğin cerahatlanması, nefropiyoz.


nucleoprotein : n. biochem. Prostatik grubunu nükleik asitlerin oluşturduğu protein sınıfı.


parabiosis : n. 1. İki fetüs'ün tek organizma oluşturacak şekilde doğuştan birleşik oluşu, parabiyoz (Bazı yapışık ikizlerde olduğu gibi); 2. Sinirin gerek uyarılma gerekse uyarıyı iletme yeteneğinin geçici olarak ortadan kaldırılması.


retroverted : a. Arkaya doğru eğilmiş.


rotator : a. 1. Dönen, ekseni etrafında dönme gösteren; 2. Dönmeğe bağlı, dönmenin sebep olduğu.


round : a. Yuvarlak, rotundus.


scatacratia : n. Dışkı (feçes) nın çıkarılmasını kontrol edememe, dışkıyı tutamama, incontinentia alvi.


scintiscanner : n. Dokuda ulunan ve gama ışını yayan bir izotopun yoğunluğunu ölçen alet.


sinogram : n. Bir sinusun, kontrast madde zerkedildikten sonra yapılan radyolojik muayenesi.