Bugün : 24 Ocak 2017, Salı

Favorilere Ekle!

pahalangitis nedir?

pahalangitis : n. Bir veya daha fazla falanksların iltihabı.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cilium : n. (pl. cilia). Kirpik.


colloidoclasis : n. Kan kolloidlerinin stabilitesinin bozulamsı.


cuirass : n. Yapay solunum için göğüse yerleştirilen mekanik bir aygıt.


declinator : n. Ameliyat esnasında herhangi bir oluşumu ameliyat sahasından uzak tutmaya mahsus alet, ekartör, özellikle kafatası açılırken beyin zarlarını çekip geride tutmağa mahsus ekartör.


deviance : n. Normalden sapma, nomalden uzaklaşma, düşünüş ve davranış bakımından normal kabul edilen durumun dışına çıkma.


diarrheal : a. Diyareye ait.


discission : n. Katarakt ameliyatında lens kapsülünü delme ameliyesi.


extrahoracic : n. Göğüs boşluğu dışında.


flaccidity : n. Gevşeklik, organ veya dokuda normal gerginliğin kaybolması hali.


goniotomy : n. Glokom ameliyatı, gonyotomi.


hyalogen : n. biochem. Hiyalene dönebilen ve kaburga camsı cisim gibi yerlerde bulunan proteinle madde.


hydrology : n. Sulardan ve suyun vasıfları ve yeryüzündeki dağılışı v.s. den bahseden bilim, su bilimi, hidroloji.


kleptolagnia : n. Herhangi bir şeyi çalmaktan cinsel haz duyma.


leucocyte : n. Akyuvar, lökosit, kandaki beyaz kürecik.


mandibulectomy : n. Alt çene kemiğinin ameliyatla çıkarılması.


mensuration : n. Ölçme, mesaha.


neuroglioma : n. İçinde sinir hücreleri bulunan gliyom.


omoclavicular : a. Omuz ve köprücük kemiğine ait.


paraperitoneal : a. 1. Periton yakınında, periton'a komşu; 2. Periton dışında.


phalanges : n. pl. El ve ayak parmaklarında bulunan küçük kemikler.