Bugün : 23 Haziran 2017, Cuma

Favorilere Ekle!

pahalangitis nedir?

pahalangitis : n. Bir veya daha fazla falanksların iltihabı.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

circulatory : a. Sirkülasyona ait, sirkülatuvar.


ductless : a. Atıcı kanalı olmayan (endokrin bezler gibi).


eriometer : n. Çok ufak taneciklerin büyüklüğünü ölçen alet.


gargling : n. Cee: gargarism.


glossitis : n. Dil iltihabı, glosit.


homeotypical : a. Normal veya mutat tipe benzeyen.


inorganic : a. Organik olmayan, cansız, inorganik.


magistral : n. Doktorun reçtesine göre yapılmış ilaç.


metagenesis : n. Zürriyet (nesil) değişimi, metajenez.


myosis : n. Gözbebeği (pupilla) ufalması, miyozis


neurotomy : n. 1. Sinir anatomisi; 2. Nevralji v.s.'yi tedavi için yapılan sinir ameliyatı, nevrotomi.


normochromia : n. Normal eritrosit rengi.


oncotherapy : n. Tümör tedavisi, onkoterapi.


orchi(o)- : pref. See: Testis.


ossiform : a. Kemik şeklinde, kemiksi.


paresthesia : n. Marazi hassasiyet, hastalık halinde duyarlık, parestezi.


pneumoencephalogram : n. Pnömoensefalografi ile elde edilen radyogram, pnömoensefalogram.


prosop : pref. Yüz anlamına önek.


ptomatopsy : n. Cesetin ölüm sebebini anlamak üzere kesilerek muayene edilmesi, otopsi, ptomatopsi.


salivator : n. Tükürük salgılanmasını artırıcı madde.