Bugün : 20 Şubat 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

pagetoid nedir?

pagetoid : a. Paget hastalığı (osteitis deformans)'a benzeyen.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cache : n. Işınlamada, radyoaktif maddenin, içine konulduğu kurşundan, tepesi açık, koni şeklinde muhafaza.


cephalopathy : n. Baş vya beyini ilgilendiren herhangi bir hastalık veya patolojik lezyon.


chiropractic : n. Subluksasyona uğramış processus transversus'ların sinir kökleri üzeirndeki baskısını azaltmak için vertebralara elle yapılan müdahale.


diphenoxalate : n. Akut ve kronik diyarelerle, gastrointestinal bozukluklarda kullanılan bir madde.


end-body : n. See: Complement.


forsa : n. (pl. fossae). Çukur (özellikle kemikte), kemki üzerinde girinti halinde çukur.


gallbladder : n. safra kesesi ödtorbası.


gastrostolavage : n. Mide fistülü yolu ile midenin yıkanması.


genesiology : n. Jenerasyon ilmi, üremebilim, jenezyoloji.


lachesine : n. Atropine karşı duyarlı olan kimselerin göz muayenelerinde kulanılan midriyatik bir madde.


laıose : n. biochem. şeker hastalığında idrar bulunan şurupa benzer bileşim (C6H12H2%).


hypercenesthesia : n. Aşırı iyilik hissi.


jejunal : a. Jejunuma ait, jejunalis.


lienopathy : n. Dalak hastalığı, liyenopati.


madness : n. Delilik.


mnemic : a. Hafıza (bellek) ile ilgili.


oncography : n. Organdaki hacım değişikliklerinin, onkograf aracılığıyla kaydedilmesi, onkografi.


pancreatogenic : a. Pankreas'tan gelişen, pankreas'tan kaynaklanan.


postoral : a. Ağzın arka kısmıda, ağız ardı.


preagonal : a. Komadan hemen önce.