Bugün : 24 Nisan 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

pagetoid nedir?

pagetoid : a. Paget hastalığı (osteitis deformans)'a benzeyen.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

chitin : n. biochem. Böcek kabuğunu oluşturan madde, kitin.


conglutin : n. biochem. Acı bakla, bezelye, fasulye ve bademden çıkarılan bir proteid.


convulsive-therapy : n. Elektropleksi, elektroterapi, elektrokonvülsif tedavi, ruhi bozuklukların tedavisinden yararlı olan fiziksel bir yöntem.


cultivate : v. Mikroorganizmaları uygun ortamda üretmek.


cupric : a. biochem. Bakırdan içinde bakır olan.


dethyroidism : n. Tiroid bezi'nin çıkarılışından sonra meydana gelen, tiroid hormonu eksikliğine bağlı bazı belirtilerle karakterize durum.


epilepsy : n. Sar'a, epilepsi.


hypercholia : n. Safra salgısının artması, hiperkoli.


lymphangiophlebitis : a. Lenf damarlarının ve venlerin iltihabı.


oscheitis : n. Skrotum iltihabı.


parencephalitis : n. Beyincik (cerebellum) iltihabı.


piliation : n. Kıl veya tüylerin oluşması,kılların gelişmesi.


pitch : n. 1. Zift pix; 2. Bir takım ağaçlardan çıkan çamsakızına benzer madde.


pleuroparietopexy : n. İki plevra yaprağını birbirine dikmek suretiyle akciğerin tesbit edilmesi.


propepsin : n. biochem. See: Pepsinogen.


pseudomembrane : n. Yalancı zar.


pulsative : a. Ritmik atım gösteren, nabız şeklinde atan.


seat : n. Kıç, kıç kaynakları.


sphenoiditis : n. Sfenoid (kaması) sinüs iltihabı.


supersphenoid : a. Sfenoid kemik üstü, sfenoid kemik üstünde bulunan.