Bugün : 23 Ocak 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

pagetoid nedir?

pagetoid : a. Paget hastalığı (osteitis deformans)'a benzeyen.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

bran : n. Kepek.


colliculus : n. (pl. colliculi). 1. Tomurcuk; 2. Tepecik.


deflagrate : v. biochem. Barut gibi ateş alan şeyi yakmak.


dentoalveolar : a. Diş alveolüne ait.


detrition : n. Sürtünme veya benzeri sebeplerle bir organ veya oluşum yüzeyinin yenmesi, yenme, aşınma.


dropsical : a. 1. Su toplanmasıyla ilgili; 2. Su toplanması gösteren.


dyschondroplasia : n. Gövdenin normal oluşuna karşıılk, kolların ve bacakların çok kısa oluşu.


ecchymotic : a. Ekimoz'la ilgili.


ferredus : a. biochem. Demirden, demirli, demir ihtiva eden.


frenulum : n. (pl. frenula). Gem.


galeophilia : n. Kedilere karşı duyulan anormal sevgi.


gas : n. 1. Gaz; 2. Yel.


genyplasty : n. Yanak plastik ameliyatı.


heterodermic : a. Başka bir şahıstan alınan deri ile yapılmış.


lymphangiography : n. 1. Lenf damarlarının radyografisi; 2. Lenf organlarının tavsifi (tarifi), lenfanjiyografi.


microscopy : n. Mikroskopla inceleme, mikroskopi.


omental : a. Omentuma ait, omentalis.


pancreatoncus : n. Pankreas tümörü.


pannus : n. Korneanın zar halini alıp görmeyi zorlaştıran patolojik damarlanması, göz perdesi, gözün dış zarında hasıl olan perde, pannus (trahom).


phrenasthenia : n. 1. Diafragma'nın normal gerginliğini kaybetmesi, hafif diafragma felci; 2. Zeka geriliği, psychasthenia.