Bugün : 23 Ekim 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

pagetoid nedir?

pagetoid : a. Paget hastalığı (osteitis deformans)'a benzeyen.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cariogenicity : n. Herhangi bir faktörün diş veya kemikte çürük yapabilme kudreti, çürütme yeteneği.


catamenial : a. Aybaşı (adet) na ait.


chest : n. Göğüs, pektus, toraks


colloma : n. Koloid kanser.


cramp : n. Kas veya kas grubunun aniden istem dışı ağrılı kasılması, kramp.


diploic : a. Kafa kemiklerinin iki laminası arasındaki süngersi dokuya ait, diploik, diploicus.


echokinesia : n. See: Echopraxia.


endocomplement : n. eritrositte bulunan bir kompleman.


gasserectomy : n. Gasserian ganglionun cerrahi olarak çıkarılması.


phrenology : n. Zeka istidatlarını kafa biçiminden tanıma bilimi, kafa kemiği şeklinin akli melekelere alamet olması nazariyesi, frenoloji.


hepatocellular : a. Karaciğer hücrelerine ait olan veya karaciğer hücrelerini etkileyen.


hypo-osmolarity : n. Bir çözeltiye ait osmolarite değerini, diğer bir çözeltiye oranla daha düşük olması.


hypnonarcosis : n. Narkozla birarada uygulanan hipnoz, hipnonarkoz.


isomerism : n. biochem. Molekül ağırlığı, atom sayısı ve atom cinsi aynı olan ve farklı özellikler gösteren birden fazla cisimlerin durumu, izomeri.


looping ill : n. Koyunlarda görülen ve keneler tarafından bulaştırılan bir meningo-ensefalit çeşidi.


mycetoza : n. Mantar cinsi organlar grubu.


nonfebrile : a. Isı yükselişi göstermeyen, ateşsiz.


oophorotomy : n. Yumurtalığı yarma ameliyatı.


osmicate : v. Dokuyu osmik asit'le boyamak.


paliphrasia : n. Konuşmada kelime veya cümlelerin gereksiz ve anlamsız şeklide tekrar edilmesi, palifrazi.