Bugün : 29 Haziran 2017, Perşembe

Favorilere Ekle!

pagetoid nedir?

pagetoid : a. Paget hastalığı (osteitis deformans)'a benzeyen.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

breathe : v. Teneffüs etmek.


cryoscopy : n. Herhangi bir sıvının donma noktasını ölçme, kriyoskopi.


dentinoblast : n. Dentini oluşturan hücre.


dilaceration : n. 1. Yarılma, yırtılma, birbirinden ayrılma; 2. Katarakt ameliyatında göz merceği kapsülüne kesit yapma.


hermetic : a. Hava geçmez, hava geçirmez.


hoof-bound : a. & a. Tırnağı sıkışmış, sakat tırnaklı.


intratracheal : a. Trachea içinde veya trachea boyunca.


ischiodidymus : n. Kalçalarından birbirine yapışık hilkat garibesi.


ixomyelitis : n. Omuriliğin lumbar parçasının iltihabı.


mercurochrome : n. Bir çeşit anticiva atomu ihtiva eden.


metropathic : a. Uterus hastalığı ile ilgili.


mono-amine-oxidase : n. Beyinde kate-kolaminlerin ve serotoninin parçalanmasında rol oynayan bir enzim.


nasopathy : n. Burun hastalığı, nazopati.


oculist : n. Göz uzmanı, (doktoru).


oothecocyesis : n. Yumurtalık dış gebeliği. See: Ovarian pregnancy.


pedicure : n. & v. 1. Ayak ve ayak hastalıklarının tedavisi, pedikür; 2. Ayak hastalıklarını tedavi etmek.


prostatic : a. Pirostata ait, prostaticus.


rancidify : v. Ekşimek, bozulmak.


scapuloclavicular : a. Kürekkemiği ile klaviküle ait.


smegma : n. Gulfe (sünnet derisi) girintilerinde bulunan yağlı ifrazat.