Bugün : 28 Mart 2017, Salı

Favorilere Ekle!

pad nedir?

pad : n. Pamuktan veya başka uygun maddeden yapılan küçük yastık, kompres.

Abdominal pad : Karın üzerindeki yara veya kesit yeri üzerine kapatılan ped, karın pedi;


Mikulicz's pad : Birkaç tabaka halinde hazırlanmış emici özelliğe sahip gazlı bez parçası (Karınameliyatlarında komşu organları ameliyat sahasındanuzaklaştırmada kullanılır);


Perineal pad : Vaginal kanama veya akıntı durumlarında, perine üzerine konularak kullanılan ped, perine pedi.


 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

chemotaxis : n. Organizmanın kimyasal uyaranlara karşı verdiği cevap, kimyasal bir maddeye karşı cezbedilme gücü pozitif.


chromhidrosis : n. Renkli ter salgılanması (Kırmızıya çalar veya siyahımsı ter çıkışı gibi).


clitoridotomy : n. Klitorisi kesme ameliyesi.


cremasteric : a. Kremaster kasına ait, cremastericus.


empyema : n. Kapalı bir boşlukta cerahat toplanması, ampiyem.


explanation : n. İzah etme, açıklama, yorumlama.


extravascular : a. Damardışı.


internuclear : a. 1. Nüvelerarası; 2. Retinanın nüveli tabakaları arasında bulunan.


ketonic : a. 1. Keton'la ilgil, 2. Keton'dan meydana gelen.


levodopa : n. Sentetik anti-Parkinson ilacı.


maximum : a.&n. 1. Azami (miktar, had, değer v.s.), en büyük (magnus'un süperlatif şekli); 2. See: Acme.


medullar : a. 1. İlikle ilgili; 2. Organın korteks altındaki iç kısmı ile ilgil, 3. İlik yapısında, kıvam bakımından kemikiliğine benzeyen.


mesonephroma : n. Mezonerfondan kaynak alan tümör, mezonefrom.


papulopustule : n. Püstül'e dönüşme halindeki papül, püstülleşme gösteren papül, papülopüstül.


para : n. 1.Bir veya daha fazla doğum yapmış olan (çocuğu olan) kadın; 2. Benzol halkasında birbirine karşı mevkide bulunan elementlerin durumu.


sialoschesis : n. Salya salgısını durdurma.


simple : a. & n. 1. Basit, mürekkep olmayan; 2. İlaçlık ot veya kök; 3. Kocakarı ilacı, simplex.


skeletizaiton : n. 1. Zayıflama; 2. Yumuşak kısımların iskeletten ayrılması.


stent : n. Dişlerin izlerini almaya yarayan reçinalı madde.


strangulation : n. Bir organın etrafına sarılmış bir şey tarafından sıkılarak boğulması, strangülasyon.