Bugün : 26 Nisan 2017, Çarşamba

Favorilere Ekle!

pad nedir?

pad : n. Pamuktan veya başka uygun maddeden yapılan küçük yastık, kompres.

Abdominal pad : Karın üzerindeki yara veya kesit yeri üzerine kapatılan ped, karın pedi;


Mikulicz's pad : Birkaç tabaka halinde hazırlanmış emici özelliğe sahip gazlı bez parçası (Karınameliyatlarında komşu organları ameliyat sahasındanuzaklaştırmada kullanılır);


Perineal pad : Vaginal kanama veya akıntı durumlarında, perine üzerine konularak kullanılan ped, perine pedi.


 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

carrier : n. Patolojik olan veya patolojik olma ihtimalleri mevcut bulunan mikro-organizmaları taşıyan, başka fertlere bulaştıran, ancak kendisi hasta olmayan kimse, portör, taşıyıcı.


convalescent : n. & a. 1. Nekahat devresine ait; 2. Nekahat halindeki


disinfection : n. Zarar verici maddelerin ve canlıların özellikle bitlerin imha edilmesi. Patojen mikroorganizmalardan temizlenme işi, dezenfeksiyon.


divisible : a. Bölünebilir, parçalara ayrılabilir.


dyschroa : n. Sarılıkta olduğu gibi cilt renginin değişmesi.


fennel : n. Rezene, raziyane.


globin : n. biochem. Heoglobinden çıkarılan bir protein.


gummy : a. 1. Dişetine benzer; 2. Zamk gibi zamksı; 3. Frengi çıbanı biçiminde.


jejunorrhaphy : n. Jejunumun dikilmesi.


lassitude : n. Bitkinlik, ileri derecede halsizli, dermansızlık.


lymphosarcomatosis : n. Vücudun çeşitli bölgelerinde çok sayıda lenfosarkom oluşması ile belirgin durum.


macroblast : n. İri hacım gösteren çekirdekli genç eritrosit, makroblast.


neurotomist : n. Sinir anatomisi veya ameliyatı uzmanı.


orthochorea : n. Kişinin sadece ayakta iken koreik hareketler göstermesi ile belirgin kore şekli, ortokore.


oxyphenbutazone : n.İltihapların ve artritlerin tedavisinde kullanılan ağrı kesici bir ilaç.


paraffin : n. biochem. Maden kömüründen çıkarılan renksiz bir yağ, parafin.


pharyngoglossal : a. Yutak ve dile ait, yutak-dil.


proximo-ataxia : n. kol veya bacağa ayın yere arız olan ataksi.


reduce : v. 1. Organları normal yerine getirmek; 2. Şiddetini azaltmak; 3. Küçültmek; 4. Oksijenden tasfiye etmek.


retrodeviation : n. Arkaya doğru çarpıklık.