Bugün : 27 Şubat 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

packing nedir?

packing : n. 1. Tampon koyma; 2. Tamponda kullanılan madde.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

chirology : n. Belli parmak ve el hareketleri yardımıyla karşılıklı anlaşma, parmak alfabesi ile konuşma.


dactylus : El veya ayak parmağı.


electrocision : n. Organların elektrik akımı ile çıkarılması elektrikle yapılan ameliyat.


electroshock : n. Beyine uygulanan elektrik akımı ile yapılan şok, elektroşok.


endophlebitis : n. Bir ven intimasının iltihabı, endoflebit.


facet : n. 1. Ufak yüz; 2. Kemiğin küçük düz yüzeyi, faseta.


flavonoid : n. biochem. P vitaminine benzeyen ve kanamaya karşı kullanılabilen maddelreden biri.


homeotranplantation : n. Aynı türden bir şahıstan diğerine yapılan doku nakli.


huncback : n. See: Humpback.


indigestion : n. Hazımsızlık, dispepsi, apepsi.


jejunotomy : n. Jejunumu yarma, jejunum ameliyatı.


lemniscus : n. (pl. Lemnisci) 1. şerit, 2. Beyincik sapının dış yüzünde bulunan beyaz şeit.


macroscopy : n. Gözle yapılan muayene, mikroskopsuz muayene, makroskopi.


metamorphology : n. Şekil değiştirme ilmi, metamorfoloji.


myelauxe : n. Kemik iliği hiperfonksiyonu.


paratrophic : a. 1. Gıdasını üzerinde yaşadığı canlıdan temin eden bu şekilde beslenen; 2. Kötü beslenme ile ilgili, beslenme bozukluğu ile ilgili.


pleurotomy : n. Plevra ameliyatı.


proctosigmoidoscopy : n. Rektum ve sigmoidin gözle muayenesi.


propagate : v. 1. Yavru meydana getirmek, üremek, çoğalmak; 2. Sayıca artmak; 3. Sayıca artmasına sebep olmak; 4. Yaymak, belli bir fikir veya inanışı etrafa yaymak.


scleral : a. Skleraya ait.