Bugün : 29 Mart 2017, Çarşamba

Favorilere Ekle!

packing nedir?

packing : n. 1. Tampon koyma; 2. Tamponda kullanılan madde.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

chromatophore : n. Pigment hücresi, pigment ihtiva eden renk verici hücre (Deri ve iris'te olduğu gibi).


ectopy : n. Herhangi bir organın bulunduğu yerden ayrılarak vücudun başka bir yerinde yerleşmesi, ektopi.


entrails : n. İç organlar, özellikle barsaklar ve karın içindeki organlar.


expire : v. 1. Soluk vermek, nefes vermek; 2. Ölmek son nefesini vermek.


insulinoma : n. Pankreastaki Langerhans adacıklarının adenomu.


vaccinia : n. İneklerde çiçek hastalığı, vaccina.


hematoblast : n. kandaki zerrelerden daha küçük renksiz küreciklerden biri, kan plaketleri.


hydrogenize : v. biochem. Hidrojenle birleştirmek.


keratometry : n. Korneayı ölçme ameliyesi (bilgisi), keratometri.


luxation : n. Çıkık, lüksasyon


mammotropic : a. Memeyi uyartan.


mourning : n. Sevilen bir kimsenin ölümü üzerine duyulan büyük üzütü, matem, yas.


myringa : n. Timpan zarı.


noci-inluence : n. Zarar verici etki, incitici etki.


pathologist : n. Patolog.


peribronchiolitis : n. Bronşiyal çevresi iltihabı, peribronşiyolit.


personology : n. Kişiliğin ve kişilik özelliklerinin incelenmesi.


prostatotm : n. Prostat ameliyatı.


recidivism : n. Sabıkalının, yeniden suç işlemesi, tekrar suç işleme eğilimi, itiyadi suçluluk.


subpial : a. Pia mater altında.