Bugün : 28 Temmuz 2017, Cuma

Favorilere Ekle!

packing nedir?

packing : n. 1. Tampon koyma; 2. Tamponda kullanılan madde.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

catagenesis : n. Geçici olarak büyümüş bir organın, bir seri katabolik olaylar sonucu tekrar eski haline dönüşü, involüsyon (Doğumu takiben bir süre sonra uterus'un eski haline dönüşü gibi).


cephalocentesis : n. Baş ponksiyonu, iğne veya trokar aracılığıyla beyine girerek apse veya sıvı boşaltılması.


cerebrosclerosis : n. Beyin dokusunun sertleşmesi, beyin sklerozu.


conjuntival : a. Konjonktive ait, conjuntivalis.


consulting : a. & n. 1. İstişare etme; 2. Müşavir.


dens(-tes) : n. Dişler.


evacuant : a. & n. Boşaltıcı (müshil, lavman, v.s.).


gamma-encephalography : n. Az dozda izotop verilerek yapılan bir inceleme.


submorphous : a. Tam şekilsiz olmamakla beraber billüri olmayan.


heinz body : n. Bazı hemoglobinopatilerde ,intrasellüler hemoglobinde mevcut bulunan kırıcı.


hyperphosphatemia : n. Kanda fosfat fazlalığı.


hypopotasemia : n. kanda potasyum miktarının ileri derecede azalışı.


hysterurynter : n. Rahim ağzı ve servikal rkanalı genişletmek amacıyla kullanılan alet.


leukocytoclasis : n. Lökositlerin parçalanıp dağılması.


lissencephaly : n. See lissencephalia.


malariologist : n. Malaryoloji mütehassısı.


metropathia : n. Uterus bozukluğu, rahim hastalığı, metropati.


nephrotic : a. Nefroza ait, nefrotik.


pathophobia : n. Marazi hastalık korkusu, patofobi.


pneumococcal : a. 1. Pnömokok'la ilgili; 2. Pnömokok'a bağlı, pnömokokların sebep olduğu.