Bugün : 29 Mayıs 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

packing nedir?

packing : n. 1. Tampon koyma; 2. Tamponda kullanılan madde.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

carpus : n. Elbileği, karpus.


chlorosis : n. Genç kadınlarda kansızlıktan ileri gelen bir hastalık (cilt yeşilimsi renk alır).


chvostek's sign : n. N. Facialis üzerine fiske vurulduğu zaman, yüz adalelerinde meydana gelen aşırı seğirme.


ectocornea : n. korneanın dış tabakası.


esterolysis : n. Ester'in hidroliz sonucu alkol ve asit'e ayrılması, esteroliz.


fibirnogenesis : n. Fibrin oluşması.


gastrosplenic : a. Mide ve dalağa ait.


inter- : pref. Ara, arasında.


hypothalamus : n. Hipotalamus


malodorous : a. Hoşa gitmeyen koku gösteren, fena kokulu.


massotherapy : n. Masajla yapılan tedavi, masoterapi.


myelalgia : n. Belkemiği ağrısı, miyelalji.


natal : a. 1. Doğuşa ait, 2. İlye (kabaete)'ye ait.


neurotrauma : n. sinirin zedelenmesi, sinir incinmesi, nörotravma.


non repetatur : n. See: Non repetat.


otography : n. 1. Kulağın anatomi ve fizyolojisini belrileme, kulağı tanımlama; 2. Kulak üzerine yazılmış bilimsel eser.


plasmatheraphy : n. Hastaya tedavi amacıyla kan plazması verilmesi, plazma ile tedavi.


scapuloclavicular : a. Kürekkemiği ile klaviküle ait.


schistomelia : n. Kol veya bacak üzerinde doğuştan yarık bulunuşu.


streptomycosis : n. Streptomyces cinsi mantarların sebep olduğu herhangi bir hastalık.