Bugün : 19 Ocak 2017, Perşembe

Favorilere Ekle!

packing nedir?

packing : n. 1. Tampon koyma; 2. Tamponda kullanılan madde.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

buccinatorial : a. Üfürten kasa ait, buccinatorius.


cavernoscope : n. Herhangi bir vücut veya organ boşluğunu gözle muayene için kullanılan alet.


chief : n. Baş, şef, amir.


cholecystagogue : n. Safra kesesinin boşalmasını kolaylaştıran ilaç.


coreometer : n. Gözbebeğinin çapını ölçen alet.


crack : n. Çatlak.


dextrase : n. biochem. Dekstrozu laktik aside çeviren bir enzim, dekstraz.


diuril : n. Chlorothiazide'in müstahzar adı.


ephialtes : n. Korkulu veya sıkıntılı rüya, kabus.


flucloxacilin : n. Staphilococcus aureus'un penisilinaz yapan türlerine karşı etkili olan bir tür isoxazole penisilin.


funicular : a. Fonikül (funiculus) e ait, foniküler.


isochronal : a. See: isochronic.


naphtolism : n. Naftol zehirlenmesi.


notencephalocele : n. Kafatası arka bölümündeki bir açıklıktan bir kısım beyin dokusunun, fıtık şeklinde dışarı taşması ile belirgin anomali, notensefalosel.


pancreectomy : n. Pankreas'ın kısmen veya tamamen çıkarılması.


phenazopyrdine hydrochloride : n. Özellikle sistit tedavisinde kullanılan idrar yolu sedatifi.


psychoprophylaxis : n. 1. Kişinin akıl ve ruh hastalıklarına karşı korunması, kişilerin akıl ve ruh hastalıklarından korunması için gerekli önlemlerin tümü; 2. Gebe kadını zihnen ve bedenen doğuma hazırlamada uygulanan bir yöntem, çeşitli yollarla doğumun mahiyetini izah yanında belli figürler içinde yapılan gebelik jimnastikleri ile kadını doğuma hazırlama amacına yönelik bir metot.


scrobiculate : a. Çukurları olan, çukurlu.


topesthesia : n. Dokunma duyusunun idrakı.


urethr(o) : pref. Üretra.