Bugün : 22 Kasım 2017, Çarşamba

Favorilere Ekle!

New Year Istanbul

packer nedir?

packer : n. Bir boşluğa tampon koymaya yarayan alet.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

bromism : a. Brom zehirlenmesi, brom bileşiklerinin devamlı kullanımı sonucu meydana gelen kronik zehirlenme.


chymorrhea : n. Barsak yoluyla dışkıya karışmış olarak kimüs çıkışı.


costoaxillary : a. Kaburgalara ve koltukaltına ait.


dermatic : a. Deriye ait, cildi.


drepanocytemia : n. Orak hücreli anemi. See: Sickle-cell anemia.


female : n. Dişi, kadın.


generative : a. Reprodüksiyona ait, üreme yeteneği olan, doğuş ve doğuruşa ait, tenasüli, jeneratif.


glycogenosis : n. Glikojen metabolizmasını düzenleyen enzimlerden herhangi birinin eksikliği sebebiyle vücutta aşırı glikojen depolanması ve hipoglisemi ile belirgin çocuklarda görülen doğuştan mevcut hastalık, glikogenoz (Eksik olan enzimi ile glikojen toplanan organ ve dokulara göre çeşitli tipleri ayırt edilir).


heptaploidy : n. Hücrenin türe has haploid kromozom sayısının yedi katına sahip oluşu.


hemophiliac : n.&a. 1. Hemofilili; 2. Hemofiliye ait.


infiltrate : v. 1. İçeri geçmek, bir bölge içine sızmak; 2. Geçme veya sızma sonucu dokuda toplanan, katı veya sıvı haldeki madde.


macies : n. Cılızlık, zayıflık, hareketlerde isteksizlik.


nose : n. Burun, nasus.


nux vomica : n. Striknin elde edilen bitki, kargabüken.


oligogenics : n. 1. Zürriyetni azalması; 2. Doğum kontrolü.


orchiopexy : n. İnmemiş bir testisin cerrahi olarak skrotuma tesbit edilmesi.


oulitis : n. See: Ulitis.


overdose : n. 1. Belrili miktarından fazla ilaç verme, dozu aşma; 2. Fazla büyük doz.


perichord : n. Embriyo'da omur taslaklarını oluşturacak hücrelerin oluşturduğu kordon (notochord)'u zar şeklinde saran tabaka, notochord kılıfı.


photodysphoria : n. Işığa bakamama, ışıktan ürkme, ışıktan korkma.