Bugün : 27 Şubat 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

packer nedir?

packer : n. Bir boşluğa tampon koymaya yarayan alet.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

craniorhachischisis : n. Kafatası ve omurga üzerinde doğuştan yarık bulunuşu hali.


ectodermosis : n. Ektoderm strüktürlerinin kusurlu gelişiminden doğan bozukluk.


Fallot's Tetralogy : n. İnterventriküler septal defekt (İVSD), pulmoner stenoz, sağ ventrikül hipertrofisi ve aortanın değişik yerde bulunması ile meydana elen konjenital bir kalp anomalisi.


female : n. Dişi, kadın.


lactoproteid : n. biochem. Sütten çıkarılan bir proteid.


hydrogenate : v. biochem. Hidrojenle birleştirmek.


hyperoxaluria : n. Aşırı miktarda cereyan eden oxaluria.


hyperpietic : a. 1. Esansiyel hipertansiyonla ilgili; 2. Esansiyel hipertansiyon gösteren.


hysteria : n. Histeri, beiynde organik bir bozukluk gösterilemeyen bir psikonevroz (ekseriya kadınlarda rastlanır).


metrodynamometer : n. Doğum seyri esnasında uterus kontraksiyonlarının gücünü ölçen alet, metrodinamometre.


mucopurulent : a. Cerahatli ve balgamlı, müko-prülan.


niclosamide : n. Erişkin barsak, barsak solucanlarının tedavisinde kullanılan bir madde.


normocytosis : n. Kan kürelreinin normal durumu, normositoz.


peyronie's disease : n. Bilinmeyen bir sebebe bağlı olarak meydana gelen fibroz doku çoğalmasına bağlı olarak, penisin ağrılı ereksiyonu ve şekil bozukluğu.


pulse : n. Nabız, pulsus.


radioactivity : n. Radyoaktivite.


salpingoscope : n. Nazofarenks ve Eustachi borusu muayenesinde kullanılan bir alet, salpengoskop.


sanguivorous : a. Kan içen, kan içerek yaşayan.


scaly : a. 1. Pullu, pul pul olan; 2. Kabukalrı soyulan.


scott's dressing : n. Kafuru, zeytin yağı, civa ve balmumu ihtiva eden bir merhem.