Bugün : 29 Mayıs 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

packer nedir?

packer : n. Bir boşluğa tampon koymaya yarayan alet.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

blastula : n. Morula'yı oluşturan hücre kümesinin artması ve ortada boşluk farklılaşmak üzere yeni bir diziliş göstermesiyle belirgin gelişim devresindeki gebelik ürünü.


detergent : a.&n. Temizleyici (madde); deterjan.


epiglottidis : n. Epiglotis'in iltihabı


fecalith : n. Barsakta bir kısım dışkının sertleşmesi sonucu oluşan kitle, dışkı taşı.


gravel : n. Kum, kum hastalığı, idrar taşı.


hematoncometry : n. Kan hacminin ölçülmesi.


homocerebrin : n. Beyin maddesinden elde edilen bir cevher.


lightening : n. doğum sancıları başlamadan iki veya üç hafta evvel uterusun pelvis boşluğuna inmesi.


maternity : n. Analık.


melanopathy : n. Cilt pigmantasyon fazlalığı, aşırı cilt pigmantasyonu.


panmyelophthisis : n. Kemki iliğinin tam iflası.


pararhotacism : n. (r) harfini doğru telaffuz edememe.


pelvirectal : a. Pelvis ve rektum'la ilgili.


perimeter : n. 1. Herhangi bir cismin çevre uzunluğu; 2. Görüş alanının sınırlarını ölçmede kullanılan alet ,perimetre.


placentolysin : n. Plasenta hücrelerini yok edebilen bir antikor.


polymorph : n. Çok ş ekilli veya değişik safhalı organizma veya böyle bir organizmanın şekillerinden biri, polimorf.


professional : a. 1. Meslekle ilgili; 2. mesleki uğraşıya bağlı, mesleki çalışma sonucu oluşan.


pseudopregnancy : n. Yalancı gebelik.


pyretolysis : n. Ateşin düşmesi, piretoliz.


raynaud's disease : n. İdiyopatik trophoneurosis.