Bugün : 18 Ağustos 2017, Cuma

Favorilere Ekle!

pack nedir?

pack : n. 1. Hastanın vücuduna konan buzla dolu torba; 2. Kanamayı durdurmak için burun, uterus, vagina gibi boşluklara bez veya pamuk tıkama, tampon.

Ice pack : Küçük buz parçaları ükümesi, ufakbuz yığını (lastik torba veya kmopres içinde deri üzerinden uygulanır).


 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

biotherapy : n. Canlılardan alınıp ve hazırlanan materyel (kan, aşı v.s.) ile yapılna tedavi.


bipara : n. İki doğum yapmış kadın.


bregma : n. 1. Başın en yüksek kısmı; 2. Ön bıngıldağın bulunduğu alın kemiği ile şakak kemikleri arasındaki nokta, sagital dikişle koronal dikişin birleştiği nokta.


cloaca : n. a) Kuş, balık ve sürüngenlerde barsakların ve ürojenital kanalların müşterek olarak açıldığı yer. b) Osteomiyelit'te, cerahatın aktığı açıklık.


eyepiece : n. Mikroskopta göz merceği (lensi) oküler.


lactovorous : a. Sütle beslenen, yaşamını sütle sürdüren.


teratologist : n. teratoloji uzmanı.


histiocytosis : n. Kanda fazla miktarda histiosit bulunuşu ile belrgin patolojik durum.


humectant : a. 1. Islatıcı, nemlendirici; 2. Sulandırıcı (eritci) ilaç.


hyperchromatic : a. 1. Pigment fazlalığı gösteren, koyu renkli; 2. Boya alma yeteneği fazla, koyu boyanan; 3. Aşırı kromatin ihtiva eden.


iridectomy : n. Gözün iris tabakasının bir kısmını kesip çıkarma ameliyatı, iridektomi.


lithicosis : n. Lityum tozlarının, devamlı solunum sonucu akciğerlerde toplanması ile belirgin patolojik durum.


monozygotic : a. Tek zigota ait.


morphography : n. Canlılarda dış şekillerin tekamülünden bahseden eser, morfografi.


oleometer : n. Yağın saflığını muayene aleti.


ophthalmostat : n. Göz küresini hareket göstermesine engel olacak şekilde geçici olarak tesbit eden alet, oftalmostat.


orchidotomy : n. Testis ameliyatı, orşidotomi.


pain : n. 1. Ağrı, acı, sızı, dolor; 2. (pl). Doğum ağrıları.


pinnal : a. Kulak kepçesiyle ilgili, kulak sayvanı'na ait.


polygyria : n. Beyin kıvrımlarının çoğalması, poligiri.