Bugün : 28 Nisan 2017, Cuma

Favorilere Ekle!

pack nedir?

pack : n. 1. Hastanın vücuduna konan buzla dolu torba; 2. Kanamayı durdurmak için burun, uterus, vagina gibi boşluklara bez veya pamuk tıkama, tampon.

Ice pack : Küçük buz parçaları ükümesi, ufakbuz yığını (lastik torba veya kmopres içinde deri üzerinden uygulanır).


 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

chiropodist : n. Chiropody (uayak ve el bakımı) konusunda uzmanlaşmış kimse.


citrated : a. biochem. Sodyum sitratla muamele görmüş.


dispersion : n. 1. İntişar, dağılım, dağılma, çözgünlük; 2. Ayrışma; .Erime (ışın); 4. Koloid solüsyonu.


electromyography : n. Hareket halindeki bir adele tarafından meydana getirilenelektrik akımlarının yazılı olarak kaydedilmesi, elektromiyografi.


interbrain : n. See: Thalamencephalon.


isocytosis : n. Kandaki alyuvarların eşit büyüklükte oluşu.


mesoappendix : n. Apandisi ileuma bağlayan periton kıvrımı.


mosaicism : n. Aynı dokuya ati hücrelerin birbirinden farklı kromozom dizisi gösterişi.


nos(o)- : pref. Hastalık.


nostrils : n. Burun delikleri.


nystagmography : n. Nistagmus gösteren gözde oluşan hareketlerin nistagmograf aracılığıyla çizelge halinde kaydedilmesi, nistagmografi.


orthopraxy : n. Şekil bozukluklarının mekanik düzeltilmesi.


peccant : a. 1. Hasta, mariz, sıhhatsiz; 2. Sıhhati bozan, hastalığa sebep olan.


pharamcology : n. Eczacılık bilimi, farmakoloji.


phosphorous : a. biochem. 1. Fosfor'la ilgili; 2. Fosfor ihtiva eden, fosforlu; . Fosfor niteliğinde, fosfor'a benzeyen.


piesesthesia : n. Basınç duyusu.


proctocele : n. Rektumun bir parçasının vagina içine fıtık yapması, proktosel, rektosel.


protozoology : n. Protozoer bilgisi, tek hücreli hayvanları inceleyen zooloji dalı.


rhinosporidosis : n. Burnun mukozasında, gözlerde, kulaklarda, larinkste ve bazen de genital organlarda yerleşenbir çeşit mantar hastalığı.


sagittal : a. Sajital, oksal sagittalis sulcus sagittalis yönünde olan.