Bugün : 14 Aralık 2017, Perşembe

Favorilere Ekle!

New Year Istanbul

pack nedir?

pack : n. 1. Hastanın vücuduna konan buzla dolu torba; 2. Kanamayı durdurmak için burun, uterus, vagina gibi boşluklara bez veya pamuk tıkama, tampon.

Ice pack : Küçük buz parçaları ükümesi, ufakbuz yığını (lastik torba veya kmopres içinde deri üzerinden uygulanır).


 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

bronchospirometer : n. Akciğerin kapasitesini ölçmekte kullanlılanl bir aygıt.


choroidoretinal : a. Choroid'e ve retina'ya ait olan, her iki oluşumla da ilgili.


compromise : baskı altında tutulan arzuları gizlemek suretiyle şuur tarafından kabul edileibilecek hale getirilmelerini sağlayan mental bir mekanizma, uyuşma, anlaşma.


creature : n. Yaratık (hayvan veya insan), mahluk.


dermatoxerasia : n. Derinin kuruyup sertleşmesi.


endophytic : a. 1. İçeriye doğru gelişen, organın içine doğru gelişme gösteren (Bu nitelikteki lezyon tümör v.s. hakkında); 2. İÇ parazit (endofit) ile ilgili.


fontanel(le) : n. 1. Bıngıldak; 2. Yeni doğmuş ve süt çocuğunun başında henüz kemikleşmemiş ve kıkırdak halini bir müddet daha muhafaza edecek olan yerler, fontanella.


gnathalgia : n. Çene ağrısı.


hemopathic : a. 1. Kan hastalığı ile ilgili; 2. Kan hastalığınınsebep olduğu, kan hastalığına bağlı.


intrascrotal : a. Skrotum içi, skrotum içinde.


iridectropium : n. İris'in bir bölümünün dışarıya dönmesi, iris eversiyonu.


laryngopharyngitis : n. Gırtlak ve yutağın iltihabı, larengofarenjit.


maieusiomania : n. Doğumu takiben çılgınlık hali, doğum sonu psikoz.


myogenic : a. Kas yolu ile olan, miyojen.


nephrocystitis : n. Böbrek ve mesane iltihabı, nefrosistit.


normoblastosis : n. 1. Kemik iliğinde aşırı miktarda normoblast oluşması; 2. Kanda fazla sayıda normoblast bulunuşu.


odontosteophyte : n. Diş tümörü.


phengophobia : n. Işıktan ürkme, ışığa bakamama.


phlebotomy : n. 1. Kan alma; 2. Damar (ven) ameliyatı, flebotomi.


pyrethrum : n. Bir çeşit böcek öldürücü ilaç, insektisid.