Bugün : 26 Haziran 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

pack nedir?

pack : n. 1. Hastanın vücuduna konan buzla dolu torba; 2. Kanamayı durdurmak için burun, uterus, vagina gibi boşluklara bez veya pamuk tıkama, tampon.

Ice pack : Küçük buz parçaları ükümesi, ufakbuz yığını (lastik torba veya kmopres içinde deri üzerinden uygulanır).


 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

bulbous : a. Soğanbiçim, soğansı.


chemoheterotrophic : a. Yaşamı için gerekli enerjiyi, özellikle karbon ihtiyacını organik maddelerden temin eden, kemoheterotrofik (bakteri hakkında).


choreoathetosis : n. Kore'de ve athetosis'de görülen hareketlere benzer hareketlerin birarada bulunuşu.


cowpox : n. 1. İnek çiçek hastalığı; 2. Vaksen.


cyasma : n. Gebe kadınların cilt pigmantasyonu.


digoxin : n. biochem. Digitalis lanata yapraklarından çıkarılan bir aktif glikosid (C41H64O14).


epigastrium : n. Göbeğin üst kısmındaki karın duvarı, üstkarın epigast(iyum).


ferruginization : n. Bir dokuya demir çökmesi.


flowers : n. biochem. T oz halinde madde.


heart : n. Kalb, cor. cordis.


jail-fever : n. Hapishane humması.


lime : n. Kireç


maldevelopment : n. Kusurlu gelişim, gelişim anomalisi.


myonosus : n. Herhangi bir kas hastalığı.


nephritis : n. Böbrek iltihabı, nefrit.


obituary : n.&a. 1. Ölüm ilanı, bir kimsenin ölümünü bildiren kısa yazı; 2. Ölümle ilgili, ölüme ait.


osmiophobic : a. Osmiyum ve ozmik asitle kolayca boyanmayan.


pneumonectasia : n. See: Pulmonary emphysema.


reduce : v. 1. Organları normal yerine getirmek; 2. Şiddetini azaltmak; 3. Küçültmek; 4. Oksijenden tasfiye etmek.


saccharometabolic : a. Şeker metabolizmasına ait.