Bugün : 14 Aralık 2017, Perşembe

Favorilere Ekle!

New Year Istanbul

pachyvaginitis nedir?

pachyvaginitis : n. Vagina duvarlarının kalınlaşması ile belirli kronik vagina iltihabı, pakivajenit.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

blepharosynechia : n. Alt ve üst göz kapaklarının birbirine yapışması.


cheiragra : n. Eli tutan gut hastalığı.


contre-coup : a. Etki eden kuvvetin iletilmesi sonucunda, darbenin vurulduğu yerde değil, bunun karşıt bölümünde yaralanma veya hasar meydana gelmesi.


dactylate : a. parmağa benzeyen.


denarcotize : v. Narkozsuzlaştırmak,


endoperimyocarditis : n. Endokard, perikard ve miyokardın iltihabı, endoperimiyokardit.


lactalase : n. biochem. Dekstrozu laktik aside çeviren bir enzim, laktaliz.


teratospermia : n. Meni içinde şekil bozukluğu gösteren spermatozoonların bulunuşu hali, teratospermi.


hyperacidity : n. hiperaksidite, aşırı asitlilik.


luminiferous : a. 1. Işığı geçiren; 2. Kendinden ışık veren, ışık saçan.


micrological : a. Mikroplar bilgisine ait.


mummification : n. 1. Mumyalama; 2. Mumyalaşma; 3. Dokuların tefessüh etmeden (kokmadan) kuruması hali, mumifikasyon.


myoplasty : n. Kasa yapılan plastik ameliyat, miyoplasti.


nostrum : n. 1. Formülü gizli tutulan ilaç; 2. Kocakarı ilacı.


otiatrics : n. Kulak hastalıkları ilmi ve tedavisi, otiyatri.


periprostatitis : n. Prostat çevresindeki maddenin iltihabı.


phenomenal : a. Doğal olaylarla ilgili veya bu olaylar kabilinden.


polycyclic : a. 1. Birden fazla halkası bulunan; 2. Anı cins semptomun belirli devirler halinde birden fazla görünmesi, polisiklikl.


rachitogenic : a. Raşitizme sebep olan.


radioparent : a. Işınım enerjisinin geçmesine engel olmayan.