Bugün : 26 Haziran 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

pachyvaginitis nedir?

pachyvaginitis : n. Vagina duvarlarının kalınlaşması ile belirli kronik vagina iltihabı, pakivajenit.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

blastomycosis : n. Blastomyces'ler tarafından meydana getirilen granulomatöz oluşumlar.


cleidarthritis : n. Sternum ile klavikula arasındaki eklemin iltihabı.


colliculus : n. (pl. colliculi). 1. Tomurcuk; 2. Tepecik.


encephalolith : n. Beyin taşı.


galactotoxism : n. Süt zehirlenmesi, sütten meydana gelen zehirlenme, galaktotoksizm.


giganto : pref. İri, kocaman anlamına önek.


subglenoid : a. Glenoid çukur altında bulunan.


hydriatrist : n. Hidroterapi uzmanı.


hypochloremia : n. Kanda klorid azalması.


ichthyoid : a. Balıksı, balığa benzer.


omentotomy : n. Omentum ameliyatı.


orchiditis : n. Testis iltihabı, orşidit.


orrhoreaction : n. Serum reaksiyonu.


pavor : n. Müthiş korku, dehşet.


pneumocystography : n. Hava zerkedildikten sonra mesanenin röntgenle muayenesi.


pock-mark : n. Çiçek hastalığı kabarcığı (pistül)'nın deride iz olarak bıraktığı küçük çukurluk.


prolapse : v. & n. Prolaps, prolapsus; 1. İnme, sarkma, düşme, normal yerinden kayma (organ), 2. Yerinden oynamak, sarkmak, düşmek.


retrovaccination : n. İnsandan alınan suçiçeği virüsü ile danayı aşıladıktan sorna, ondan elde edilen virüsle insanları aşılama.


saphenectomy : n. Vena saphena'nın ameliyatla çıkarılması.


streptococcicide : n. Streptokokları sebep olduğu herang bir enfeksiyon, streptokok enfeksiyonu.