Bugün : 23 Ocak 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

pachyvaginalitis nedir?

pachyvaginalitis : n. Tunica vaginalis'in iltihabı ve kalınlaşması.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cnemis : n. Alt bacak, bacağın diz ile ayak bileği arasındaki kısmı.


comissurotomy : n. Fibröz bantların veya halkaların cerrahi olarak kesilmesi.


ectropic : a. 1. Dışa dönmüş, dışa çevrilmiş, 2. Herhangi bir kısmın dışa dönüşüyle ilgili.


embryotoxon : n. Kornea kenarının konjenital donukluğu.


enterotome : n. Barsağa kesit yapmada kullanılan özel bistüri.


epiphrenal : a. Diyafragma üzerinde.


gamgee : n. İnc gaz içine beyaz pamuk yerleştirilerek yapılan bir çeşit emici madde.


glycyrrhiza : n. Öksürük ilaçlarında ve tat verici olarak da başka ilaçların yapımında kullanılan bir kök, meyan kökü.


gratification : n. Herhangi bir arzunun yerine gelişiyle hasıl olan ruhsal rahatlama, tatmin, memnuniyet.


heinz body : n. Bazı hemoglobinopatilerde ,intrasellüler hemoglobinde mevcut bulunan kırıcı.


jugulation : n. Tıbbi müdahale ile hastalığın derhal önlenmesi.


liposin : n. biochem. Kanda bulunan yağ eritici bir enzim, lipozin.


lymphangioplasty : n. Lenf damarının plastik tamiri.


megalophthalmus : n. Gözlerin normale oranla büyük oluşu.


nephrogenous : a. see: nephrogenic.


normotopia : n. Normal yerinde bulunma, normotopi.


orchilytic : a. Testis dokularını yok eden.


phytoplasm : n. Bitki protoplazması, fitoplazma.


proiotia : n.Cinsel organ veya duyguların vaktinden önce gelişmesi.


puruloid : a. Cerahat şeklinde, cerahata benzer.