Bugün : 12 Aralık 2017, Salı

Favorilere Ekle!

New Year Istanbul

pachyvaginalitis nedir?

pachyvaginalitis : n. Tunica vaginalis'in iltihabı ve kalınlaşması.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

echolalia : n. hastanın kendisine söylenen sözleri anlamsız şekilde aynen tekrarlaması.


empyema : n. Kapalı bir boşlukta cerahat toplanması, ampiyem.


endophlebitis : n. Bir ven intimasının iltihabı, endoflebit.


femoral : a. Uyluğa ait, femoralis.


fervor : n. Sıcaklık, hararet, yüksek ateşin vücutta meydana getirdiği sıcaklık.


globular : a. Kürevi, küresi, globosus.


lactifuge : n. süt salgısını azaltan faktör, laktifüj.


hygienization : n. Sağlık tesisi, sıhhi şartların kurulması.


idioventricular : a. Yalnız kalp karıncığına ait, idyoventriküler.


karyokinetic : a. 1. Karyokinez'le ilgili; 2. Karyokinez gösteren, karyokinez niteliğinde.


leprology : n. Cüzam bilgisi, leproloji.


locator : n. Vücuttaki yabancı cisimlerin yerini tesbite yarayan cihaz.


meiosis : n. Nekahat (iyileşme) devresi, hastalığın şifa bulduğu devre.


melanedema : n. See: Anthrocosis.


microbic : a. Mikroplu, mikroba ait, mikrobik.


ophthalmodonesis : n. Gözlerin titreme hareketi.


pachymeter : n. Madde (cisim) lerin kalınlığını ölçme aleti, pakimetre.


parasympathicotonia : n. Vücut işlevleri üzerinde sempatetik sinirlere oranla parasempatetik sinirlerin daha hakim rol oynaması hali, vagotoni, parasempatikotoni.


pest : n. Veba.


photodynamic : a. 1. Işığın kazandırdığı enerji ile ilgili; 2. Işığın kazandırdığı enerji ile faaliyet veya hareket gösteren; 3. Işıkta parıldayarak kendisini belli eden.