Bugün : 24 Mayıs 2017, Çarşamba

Favorilere Ekle!

pachyvaginalitis nedir?

pachyvaginalitis : n. Tunica vaginalis'in iltihabı ve kalınlaşması.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

chondroangioma : n. Yer yer kıkırdak yapıda odaklar gösteren anjiyom.


cubiform : a. Kübbiçim, kübik, cubiformis.


dolichocephaly : n. Kafatası'nın uzun oluşu, kafatasında ön-arka kutrun transvers kuturdan uzun oluşu ile belirgin durum (sefalik indeks 75'in altındadır).


dorsal : a. Sırta ait, dorsal, dorsalis.


embologenic : a. Emboli meydana getirme özelliği olan, emboli yapabilen.


fibrositis : n. Lif dokusu iltihabı, fibrozit.


hepatomelanosis : n. Karaciğer melanozu.


inter- : pref. Ara, arasında.


hematoblast : n. kandaki zerrelerden daha küçük renksiz küreciklerden biri, kan plaketleri.


hemoalkalimeter : n. Kanın alkaliliğinin tayinine yarayan cihaz.


hirsute : a. 1. Kıllı; 2. Pösteki gibi kaba tüylü.


hyperchromemia : n. Kanda renk endeksinin yükselmesi.


ischiocele : n. Sakrasiyatik çentikte fıtık.


karyota : n. Nüveli hücreler.


lupous : a. Lupusa ait.


lymph : n. Akkan, lenfa.


micromastia : n. Memelerin normalden küçük olması, küçük memelilik, mikromasti.


neophobia : n. Yeni şeylere karşı duyulan marazi korku, neofobi.


nosogeny : n. See: Pathogenesis.


oophoromalacia : n. Yumurtalıkların ileri derecede yumuşaması, ooforomalasi.