Bugün : 26 Mart 2017, Pazar

Favorilere Ekle!

pachytrichous nedir?

pachytrichous : a. Kalın saçlı, sert saçlı.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

bisulphite : n. biochem. Sülfite nazaran iki misli sulfuroz asidi ihtiva eden bir tuz.


centrifugal. : a. Merkezden uzaklaşan, merkezden çevreye doğru hareket gösteren, merkezkaç.


chorionitis : n. 1. Koryon'un iltihabı; 2. Derinin kalınlaşmasıyla belirgin hastalık, skleroderma.


circulatory : a. Sirkülasyona ait, sirkülatuvar.


cuirass : n. Yapay solunum için göğüse yerleştirilen mekanik bir aygıt.


cycloserine : n. tüberkülozda kullanılan bir antibiyotik.


fluxion : n. Vücudun bir taraında kan v.s. toplanmasından hasıl olan şiş.


gastronephritis : n. Mide ve böbreğin iltihabı, gastronefrit.


geniculate : a. Ganliyonlu, dizli, diz gibi şişkin kısmı bulunan, geniculatus.


hemataerometer : n. Kandaki gazları ölçme aleti.


lip. : n. 1. Dudak; 2. Yaranın kenarı.


macrocephalic : a. 1. Makrosefali ile ilgili; 2. Makrosefali gösteren, iri başlı.


mesoblast : n. See: mesoderm.


mesonephric : a. Mezonefrona ait.


nephredema : n. 1. Böbreğin pelvis renalis'te idrar birikimi nedeniyle şişmesi, böbrek ödemi; 2. Böbrek hastalığına bağlı olarak vücudun muhtelif bölgelerinde gelişen ödem.


numb : a. Uyuşuk.


oromeningitis : n. See: Orrhomeningitis.


periappendicitis : n. Apandisle çevresindeki dokuların iltihabı.


perikaryon : n. 1. Sinir hücresinin gövde kısmı, nöron gövdesi; 2. Çekirdek dışındaki hücre kitlesi, protoplazma, sitoplazma.


piriformis : n. See: Piriform muscle.