Bugün : 24 Ağustos 2017, Perşembe

Favorilere Ekle!

pachytrichous nedir?

pachytrichous : a. Kalın saçlı, sert saçlı.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

clitoridotomy : n. Klitorisi kesme ameliyesi.


coition : n. See: Coitus.


configuration : n. 1. Baş, gövde, kol ve bacakların müştereken oluşturduğu şekil, vücudun genel görünümü; 2. molekülü oluşturan atomların diziliş şekli.


contortion : n. Burulu olma, burma, burulma, contortus.


coprophilia : n. 1. Dışkı'ya karşı anormal ilgi duyma, dışkı veya aptes eden kişi görmekten cinsel zevk alma eğilimi; 2. Bazı mikro-organizmalarda görülen dışkı üzerinde gelişip üreme niteliği.


croupy : a. Boğmacalı.


dermoblast : n. Mesoderm'in dermis (iç deri)'i oluşturan bölümü.


desensitize : 1. Nevrastenik halden muaf kılmak; 2. Duyarlığını azaltmak.


endogamy : n. 1. Aynı kabileveya sülale içinden evlenme adeti; 2. Aynı hücreden meydana elen gametlerin birbiriyle birleşmesi, bu tarz birleşme ile üreme.


episcleritis : n. Skleranın dış tabakalarının iltihabı, episklerit.


heterophthalmia : v. İris'lerin renk farkı göstermesi nedeniyle iki gözün değişik renkte oluşu, heteroftalmi.


hypnosia : n. Uyku basması ve uyuşuklukla belirgin durum.


internuncial : a. Vücudun farklı kısımlarını birbirine bağlayan (sinirler).


medicate : v. 1. İlaçlarla tedavi etmek; 2. İçine ilaç almak.


midgut : n. Embriyonda orta barsak.


miticide : n. Parazitleri yokeden ilaç, mitisid.


obesogenous : a. Şişmanlatıcı.


opportunistic infection : n. Normal olarak hastalığa sebep olmayan pek az patojeniteye sahip olan bir mikro-organizmanın, başka bir hastalık veya tedavi yöntemi nedeniyle aktivasyon kazanarak meydana getirdiği ağır hastalık tablosu.


osmium : n. biochem. Os sembolü ile bilinen, atom no: 76 ve atom ağırlığı: 190.2 olan kimyasal element, osmiyum.


pedicel : n. Sap.