Bugün : 25 Şubat 2017, Cumartesi

Favorilere Ekle!

pachytrichous nedir?

pachytrichous : a. Kalın saçlı, sert saçlı.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

catadicrotic : a. Sphygmogram'ın ien kolu üzerinde iki çentik gösteren.


centrifugation : a. İçinde sıvı bulunan tübün yüksek sür'atle döndürülerek ihtiva ettiği taneciklerin, merkezkaç kuvvetin etkisiyle dibe çöktürülmesi, santrifüj ayırma.


cholecystonephrostomy : a. Safra keseis ile böbrek pelvisi arasında ameliyatla geçit oluşturma.


citral : n. biochem. Limondan elde edilen yağlarda mevcut bir aldehid (C10H16O).


craniopharyngioma : n. Embriyoner artıklardan gelişen bir beyin tümörü (kraniofaringeal kanal atıklarından kaynaklanır ve genellikle cella turcica üzerinde gelişir).


cuirass : n. Yapay solunum için göğüse yerleştirilen mekanik bir aygıt.


epiploenterocele : n. İçinde omentum'la beraber bir kısım barsak bulunan fıtık.


ergotamine : n. Migren tedavisinde kullanılan bir ergot alkaloidi.


gummy : a. 1. Dişetine benzer; 2. Zamk gibi zamksı; 3. Frengi çıbanı biçiminde.


ingest : v. Midesine indirmek (yemek).


iridodilator : n. Gözbebeğini genişletici (kas veya ilaç).


labionasal : a. Üst dudak ve burunla ilgili.


malariotherapy : n. Vücuda sıtma parazitleri enjekte ederek yükzsek ateş meydana getirme, merkezi sinir sistemi sifilizine bağlı olarak gelişen felçlerin tedavisinde uygulanmış eski bir tedavi yöntemi (Daha sonra antimalaryal ilaçlarla yüksek ateş düşürülür).


mesencephalitis : n. Orta beyin iltihabı, mezensefalit.


oxidase : n. Oksidasyonun meydana gelmesinde rolü olan enzim, oksidaz.


para- : pref. Yanında, yan, para.


paraplasm : n. 1. Hücre sitoplazmasının sıvı kısmı; 2. Kusurlu yapı veya şekil gösteren protoplazma, anormal gelişim gösteren herhangi bir oluşum.


pentamidine : n. Tyrpanosomiasis, leishmaniasis ve kala-azar tedavisinde kullanılan sentetik bir bileşik.


position : n. 1. Durum, vaziyet, şekil, yer, pozisyon; 2. Çocuğun uterus içindeki durumu; 3. Özel muayeneler için vücuda verilen bazı durumlar.


prosthodontics : n. Takma veya sun'i diş yapmayı inceleyen dişhekimlği dalı, prostodonti.