Bugün : 13 Aralık 2017, Çarşamba

Favorilere Ekle!

New Year Istanbul

pachytrichous nedir?

pachytrichous : a. Kalın saçlı, sert saçlı.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

epicanthus : n. Bazan gözün iç köşesini örten deri parçası (en çok Mongollarda rastlanır).


estrinization : n. Over hormonlarına bağlı olarak vagina epitelinde siklik değişiklikler meydana gelmesi.


extrarenal : n. böbrek dışında.


histodiagnosis : n. Dokuların mikroskopik muayenesi ile yapılan teşhis.


hormonopoiesis : n. Hormon oluşumu.


hypoalkaline : a. Normalden daha az kalevi.


inactive : a. Gayrifaal, hareketsiz, etkisiz.


lymphogonia : n. Lenfatik lösemide görülen büyük nüveli büyük lenfositler.


monogenesis : n. 1.Monojenez: Bütün varlıkların tek bir hücreden meydana geldiği nazariyesi; 2. Metamorfoz olmadan büyüme.


myosynizesis : n. Kasların yapıqması.


neuranagenesis : n. Sinirsel dokunun yeniden gelişmesi, harabiyete uğrayan sinir dokusunun kendisini yenilemesi.


otoconia : n. Kulağın membranöz labirentindeki küçük tanecik (otoconium)'ler, kulak tozu.


pachymeningopathy : n. İltihapsız Dura mater hastalığı.


partus : n. Doğum.


pneumolith : n. Akciğer taşı.


precostal : a. Kaburgaların önünde.


psycholeptic : a. Zihni sukunete sevkedici, ruhsal gerilimi azaltıcı.


run : v. Cerahat çıkmak ,cerahat akmak.


sciatic : a. Kalçaya ait, kalçada olan, kalça sinirine ait.


stereogram : n. X ışınları aracılığıyla alınan üç boyutlu film.