Bugün : 23 Ağustos 2017, Çarşamba

Favorilere Ekle!

pachytic nedir?

pachytic : a. Kalınlaşma gösteren, kalın.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

calorie : n. biochem. Hararet ölçüsü, kalori.


cathetron : n. Radyoterapide uzaktan kontrol edilerek çok yüksek doz radyoaktivitenin hastaya uygulanması.


choleretic : a. 1. Karaciğeden safra salgılanmasıyla ilgili; 2. Karaciğerden safra salgılanmasını uyaran madde (ilaç vs.).


clot : n. 1. Pıhtı, küçüktaneciklerin kümeleşmesi sonucu oluşan yumuşak kıvamda küçük kitle (kan veya süt pıhtısı gibi); 2. Pıhtılaşmak.


depersonalization : n. Kişiliğini kaybetme.


dropsy : n. Sıskalık.


Freud : n. Sigmunt Freud (1856-1939), nöroloji ve psikiyatri dallarında çalışmalarıyla tanınmış, modern psikiyatri ve psikoanalizin kurucusu sayılan Avusturyalı hekim.


hypolarynx : n. Larenksin glotisaltı parçası.


isotypical : a. Aynı tipte, aynı tipe mensup olan, aynı tipe ait.


lateroversion : n. Yana anormal dönme.


nephrophthisis : n. Böbrek tüberkülozu, nefrofitiz.


nostalgia : n. Vatan (ev) hasreti, nostalji (home-sickness).


nystagmogram : n. Nistagmograf aracılığıyla elde edilen çizelge, nistagmogram.


olfactory : a. Koklamağa ait, koku almağa yarayan, olfactorius.


penia : Suff. Azlık, eksiklik anlamına sonek.


pfrophfhebephrenia : n. Esasen zihni bozukluk gösteren bir kimsede şizofreninin belirmesi.


pneumonic : a. Akciğerlere veya pnömoniye ait.


polyplast : n. Gelişim sürecinde birbirinden farklı şekiller gösteren herhangi bir canlı.


proctoperineorrhaphyy : n. Rektum ve perine dikilmesi.


reticuloendothelium : n. Rediküloendotel sistemi dokusu.