Bugün : 25 Şubat 2017, Cumartesi

Favorilere Ekle!

pachytic nedir?

pachytic : a. Kalınlaşma gösteren, kalın.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cannula : n. Vücuda bir sıvı vermek veya bir sıvıyı vücut dışına boşaltmak için kullanılan içi boş tüp, sonda, kanül.


chemotropism : n. Hücrelerin bazı kimyasal maddelere karşı gösterdikleri yaklaşma veya bu maddelerden uzaklaşma.


corostasis : n. Devamlı peklik sonucu dışkı'nın sertleşerek barsakta toplanması.


cystalgia : n. Mesane'de hissedilen ağrı, mesane ağrısı.


dioptry : n. Bir merceğin ışığı kırma kudreti, diyopteri (odak noktası, merkezinden bir metre mesafede olan merceğin kırma kudreti birim olarak alınmıştır).


diprosopus : n. Çift yüze sahip hilkat garibesi (Gövde kol ve bacaklar tek fetüs halinde gelişmiştir).


ectiris : n. İrisin retina veya dış parçası.


examination : n. Muayene, hastalığı teşhis maksadiyle hastayı muayene etme.


fluoroscope : n. Röntgen ışınlarının yardımı ile iç organların görülebilmesini sağlayan alet, floroskop.


genus : n. (pl. 1. genera). Birkaç türden mürekkep cins; 2. Cins, türü.


tenosynovectomy : n. Kiriş kılıfını çıkarma ameiyatı, tinosinovektomi.


half-life : n. Radyoaktif madde gücünün yarıya inmesi için geçen zaman süresi, yarılanma müddeti.


inframarginal : a. Kenarın altında, herhangi bir oluşum kenarı veya kıyısı altında.


interstice : n. 1. Ara, aralık, açıklık; 2. Yarık, çatlak.


keratoscopy : n. Kornea muayenesi, keratoskopi.


lochiorrhea : n. Aşırı miktarda loşi ifrazı.


micro- : pref. Küçük, ufak.


normocytosis : n. Kan kürelreinin normal durumu, normositoz.


oothecalgia : n. See: Ovarialgia.


paramitome : n. See: Hyaloplasm.