Bugün : 26 Mart 2017, Pazar

Favorilere Ekle!

pachytic nedir?

pachytic : a. Kalınlaşma gösteren, kalın.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cyturia : n. İdrarda hücre bulunması, sitüri.


dislocation : n. Çıkık.


elasticity : n. Elastikiyet, esneklik,


enterography : n. Barsak hareketlerinin, enterograf aracılığıyla, çizelge halinde kaydedilmesi.


ergometer : n. Kas kontraksiyonlarının gücünü, dolayısıyla kasın çalışma yeteneğini ölçen alet.


esoteric : a. 1. Organ içind başlayan; 2. Gizli, saklı, ezoterik.


gastroplasty : n. Mide üzerinde yapılan estetik ameliyat, midedeki herhangi bir anomali'nin ameliyatla düzeltilmesi.


gill : n. Solungaç, suda yaşayan hayvanlarda açılıp kapanmak suretiyle solunum görevi yapan organ.


hypsarrhythmia : n. Yüksek voltajlı yayın dalgaların oluması ile belirgin elektroensefalogram örneği (çocuklarda gelişen bazı konvülsiyon tiplerinde görülür).


insemination : n. 1. Tohumlama, tohum ekme; 2. Dölleme, gebe etme, ilkah.


myopia : n. Uzaktan iyi görmemekle beliren refraksiyon bozukluğu, miyopi.


nasofrontal : a. Burun ile alın bölgesine (kemiklerine) ait.


nutrition : n. 1. Beslenme; 2. Besin maddesi, besin, gıda.


occipitobasilar : a. Artkafa ve kafa(tası) kaidesine ait.


oleometer : n. Yağın saflığını muayene aleti.


pancreotherapy : n. Pankreas dokusunun tedavi için kullanılışı.


paramedical : a. 1. Bir dereceye kadar tıpla ilgili, hekimliği kısmen ilgilendiren; 2. Hekim'in, hekimlik dışındaki uğraşısıyla ilgili.


retinene : n. Işık tesiriyle rodopsin şeklini alan bir pigment.


rimula : n. (pl. rimulae). Çok küçük çatlak.


saponification : n. biochem. Bir yağ asidinin sodyum veya potasyum tuzunu oluşturma.