Bugün : 24 Ağustos 2017, Perşembe

Favorilere Ekle!

pachysomia nedir?

pachysomia : n. Vücut kısımlarının kalınlaşması, pakisomi.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

dementia : n. Bunama, demans.


derivatine : n. 1. Türev, derivatif; 2. Tabii veya sun'i bükülme meydana getiren.


dextrocardia : n. Kalbin, thorax boşluğunda, sağ tarafta bulunması.


disfiguration : n. Normal şeklini kaybetme, bozulma.


fixation : n. 1.Sabit ve oynamaz hale getirme, tesbit etme, özellikle yerinden kaymış veya ayrılmış bir organı ameliyat veya diğer bir yolla eski yerine tesbit etme; 2. Mikroskopik muayene için ince kesit almayı kolaylaştırmak üzere dokunun parafin v.b. madde içinde tesbit edilmesi, anatomopatolojik muayene için organ veya oluşumunun ilaçlı eriyiğe konulması; 3. Kişide anne veya babaya aşırı düşkünlük sebebiyle psikoseksüel gelişimin duraksaması, cinsel ilginin bir başka kimseye yönelememesi; 4. Görüntünün retina'da sarı leke üzerine düşmesini temin edecek şekilde her iki gözün obje üzerinde odaklanması; 5. Kan serumunda bulunan komplement'in antikor, antijen kompleksi ile birleşmesi; 6. Belli bir şeyin zihni devamlı meşgul etmesi, sabit fikir; 7.Gaz halindeki bir maddenin kimyasal reaksiyonlar sonucu, diğer maddelerle birleşerek katı hale dönüşmesi.


hemangiomatosis : n. Çok sayıda hemenjiyomların oluşması ile belirgin durum.


hepatocolic : a. Karaciğer ve kalın barsağa ait.


hypospadias : n. 1. Erkekte urethra'nın penisin arka yüzüne açılışı ile belirgin doğuştan anomali; 2. Kadında urethra'nın vagina'ya açılışıyla belirgin doğuştan anomai.


isomeric : a. biochem. Tabii mahiyette veya kimyasal özellikleri farklı olduğu halde bileşim ve ağırlık veya münasebet itibariyle eş olan (benzeyen), izomerli.


isoprenaline : n. Bronşiyal astım'da bronş genişletici olarak kullanılan sentetik bir adrenalin türevi, izoprenalin sülfat.


meatometer : n. Bir kanalın veya kanala açılan deliğin genişliğini ölçmede kullanılan alet, meatometre.


mendelson's syndrome : n. Mide muhtevasının akciğerlere aspirasyonu ile meydana gelen durum.


metallography : n. biochem. Maden ve maden karışımlarını mikroskopla araştırma, metalografi.


myo-edema : n. Kas ödemi.


neurosclerosis : n. Sinir dokusu sertleşmesi, nevroskleroz.


pectinatus : n. (pl. pectinati). See: Pectinate.


perverted : a. Anormal hale dönmüş, gayritabii şekle girmiş.


phytophilous : a. Bitkileri seven veya bitkilerle beslenen.


prosopospam : n. Yüz spazmı.


semipermeable : a. Yarı geçirgen, muayyen molekülleri geçirebilen.