Bugün : 13 Aralık 2017, Çarşamba

Favorilere Ekle!

New Year Istanbul

pachysomia nedir?

pachysomia : n. Vücut kısımlarının kalınlaşması, pakisomi.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cinefluorography : n. Floroskop ekranı üzerine akseden görüntülerin, sinema şeridi gibi seri halinde fotoğraflarının alınması.


clysis : n. a) Bir boşluğun yıkanması veya temizlenmesi. b) Ağızdan değil de, başka yollardan sıvı verildiğiz aman kullanılan bir deyim.


cooley's anemia : n. Akdeniz anemisi, çocuklarda görülür.


deliquescent : n. Absorbsiyon yeteneğine sahip olan, böylece sıvı haline gelen.


duodenitis : n. Duoednum iltihabı.


elaboration : n. incelikle işleme, özellikle ham madde veya maddaleri işleyerek belli bir özellikte bileşik (salgı vs.) haline getirme.


furunculous : a. Çıbanlı.


hawking : n. Öksürerek boğazdaki balgamı dışarı çıkarma, öksürme suretiyle boğazı temizleme.


hypochromasia : n. See: hypochromatism.


immobile : a. Hareketsiz, kımıldamaz, oynamaz.


kinesia : n. Hareket hastalığı, kinezi.


lumbosacral : a. Bel ve sakrum bölgesine veya bel omurları ile sakruma ait.


marginal : a. 1. Kenara ait; 2. Kenarda meydana gelen, bilicnin kenarında olan, belirsiz şekilde hissolunan, marjinal, marginalis.


micturate : v. İdrar etmek, işemek.


placentascan : n. Radyo-opak madde enjeksiyonunu takiben plasentanın uterus duvarında tutunduğu bölgeyi belirleme yöntemi.


polioencephalopathy : n. Beyin gri maddesinin iltihabı.


quadrigeminal : a. Dört parçalı (kısımlı), dört kat, quadrigeminus, dördüz.


rapport : n. Hasta ve hekim arasındaki münasebet.


rostrate : a. Gagalı.


sensorial : a. His merkezi (sensorium) ile ilgili.