Bugün : 27 Haziran 2017, Salı

Favorilere Ekle!

pachysomia nedir?

pachysomia : n. Vücut kısımlarının kalınlaşması, pakisomi.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

Blast : n. 1. Patlama sonucu meydana gelen iç organlarda yırtılma v.b. ağır harabiyet yaratan yüksek basınçlı hava dalgası; 2. Herhangi bir cins hücrenin olgunlaşmamış (genç) şekli.


brow : n. 1. Kaş; 2. Alın.


carbaminohaemoglobin : n. Karbondioksidle hemoglobinin birleşmesi ile meydana gelen bileşim, kandaki CO2'nin bir kısmı bu şekilde taşınır.


cardinal : a. Esas, baş, en önemli.


cat scratch disease : n. Kedi tırmığı hastalığı, tipik birtularemi türü.


dermatoglyphics : n. Parmak uçlarındaki, avuç içlerindeki ve tabanlardaki cildin incleenerek herhangi bir gelişim anomalisi mevcut olup olmadığının araştırılması.


dextrality : n. Sağ elin sol ele oranla daha hakim ve hünerle kullanılması hali.


efflorescence : n. 1. Derinin kızarması; 2. Tozlanma, toz halineg elme.


endolumbar : a. Omurilik lomber parçasının içinde bulunan.


fecundity : n. Çok doğurma yeteneği, verimlilik, doğurganlık, dölceklik.


isocarboxazid : n. Antidepresan, MAO inhibitörü.


mazopathy : n. See: Mastopathy.


mechanism : n. 1. Belli birişin başarılmasını temin eden yol, usul, teknik, mekanizma; 2. Belli bir iş gören makinada bu işi gerçekleştiren tertibat, makina düzeni.


microscopy : n. Mikroskopla inceleme, mikroskopi.


monitor : n. 1. Bir olayı veya durumu devamlı izlemek, devamlı kontrol altına almak; 2. Bir olayı veya durumu devamlı olarak izlemede kullanılan alet, izleme aracı, monitör.


neostigmine : n. biochem. Parasempatomimetik bir madde.


nephrydrosis : n. Ureterdeki tıkanıklık sonucu pelvis renalis'in toplanan idrarla şişip genişlemesi, nefrohidroz.


paralbumin : n. Bir çeşit albümin, paralbümin (özellikle ovaryum kisti sıvısında bulunur).


retrocervical : a. Uterus boynu (cervix uteri) ardı.


rheo : pref. 1. Akış; 2. Akı (fizikte).