Bugün : 23 Şubat 2017, Perşembe

Favorilere Ekle!

pachyrhinic nedir?

pachyrhinic : a. Düz ve kalın burun gösteren, kalın burunlu.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

biotin : n. biochem. Biyotin, B grubu vitaminlerinden olup hayat için lüzumludur (C10H16O3N2S).


biped : a. 1. İki yaağı bulunan, iki ayaklı; 2. İki ayaklı herhangi bir hayvan.


breath : n. Nefes.


chromoblast : n. Öncü piment hücresi, pigment hücresi ihtiva eden hareketli bir bakteri cinsi.


endoneurial : a. Endonöriyum'la ilgili.


fire : n. 1. Ateş; 2. İltihap; 3. Yılancık.


foveate : a. Çukurlu.


subhumeral : a. Omuzaltı, omuz altında bulunan.


grouping : n. Benzer ve müşterek özellikler göz önüne alınarak gruplama, gruplara ayırma, sınıflandırma.


hemihidrosis : n. Yarım terleme (vücudun tek tarafının terlemesi).


hepatocirrhosis : n. Karaciğer ve kalın barasğa ait.


heroin : n. Eroin, morfin hülasası, diyamorfin.


hygiene : n. Sağlık bilgisi, hıfzısıhha, hiyjen.


nostomania : n. Psişik bozukluğa uzanan ağır nostalji, nostomani.


paradentosis : n. Dişler etrafındaki dokunun parçalanması, paradentoz.


polyopia : n. Retinada bir cismin birden fazla görüntüsünün oluşum etmesi.


reproduce : v. Doğurmak, yavru meydana getirmek.


shot : n. Şırınga, iğne, aşı.


siccolabile : a. Kurutulmakla bozulmayan.


syllepsis : n. Gebelik.