Bugün : 21 Kasım 2017, Salı

Favorilere Ekle!

New Year Istanbul

pachyrhinic nedir?

pachyrhinic : a. Düz ve kalın burun gösteren, kalın burunlu.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

choleperitoneum : n. Periton boluğunda safra bulunuşu.


cinnamon : n. Barsak gazlarını giderici etkisi olan ve orta derecede astrenjan tesire sahip aromatik bir ağaç akbuğu.


convulse : v. Çırpınma hasıl etmek.


hobnail liver : n. Karaciğer sirozu.


humectation : n. 1. Nemlenme, rutubetlenme; 2. Nemlendirme, tedavi amacıyla nemli tutma; 2. Doku hücreleri arasına seröz sıvı sızması.


hypo-osmolarity : n. Bir çözeltiye ait osmolarite değerini, diğer bir çözeltiye oranla daha düşük olması.


incest : n. Akraba (hısım) lar arasında cinsi münasebet, akraba ile zina.


lympho-epithelioma : n. Farinkste yerleşen ve süratle büyüyen kötü huylu bir tümör.n. Lenf damaralrının tıkanması nedeniyle dokulardan sıvı birikmesi.


megakaryocyte : n. pl. Trombositlerin ana hücresi olan kemik iliğine ait büyük, çok nüveli hücreler.


methane : n. biochem. Metan gazı (CH4).


microbrachius : n. Kolları normale oranla çok küçük olan fetüs.


omphalo- : pref. Göbekle ilgili.


overactivity : n. Aşırı çalışma, bir organın normalin üstünde çalışması hali.


porphyrinemia : n. Kanda porfirin bulunuşu, porfirinemi.


potentiometer : n. Elektrik kudretini ölçme aleti, Potansiyometre.


preclinical : a. 1. Hastalık görünüş veya gelişiminden önce; 2. Klinik öncesi (tıp öğretiminde).


progranulocyte : n. Beyaz seri hücresi olup miyeloblastla parçalı nüveli lökosit arasındaki bütün hücrelere verilen ad.


ranular : a. Ranula ile ilgili.


rhacoma : n. 1. Deriyi sıyırma, sıyrılma, sıyrık; 2. Sarkık skrotum testis torbasının sarkık duruşu.


sporoblast : n. Koksidyumda hücre bölünmesi sonucunda meydanag elen cisim.