Bugün : 28 Haziran 2017, Çarşamba

Favorilere Ekle!

pachypleuritis, n. Plevra liltihabı ve kalınlaşmas nedir?

pachypleuritis, n. Plevra liltihabı ve kalınlaşmas : a. Kalın ayaklı.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

bronchadenitis : n. Bronş duvarındaki bezlerin iltihabı.


cholesteroluria : n. İdrarda kolesterol bulunması.


confluent : a. Bir araya birikip karışmış, sık (çıbanlar).


crossmatching : a. Kan transfüzyonundan önce alıcı ve verici kanları arasındaki uygunluğu tesbit için yapılan (Karşılaştırma sonucu aglütinasyon olmayışı iki kanın aynı gruptan olduğunu gösterir).


curettage : n. Kürtaj.


deradenoncus : n. Boyun lenf bezi üzerinde oluşan şişkinlik.


diethyl : a. biochem. İki etil grubunu ihtiva eden.


diphenoxalate : n. Akut ve kronik diyarelerle, gastrointestinal bozukluklarda kullanılan bir madde.


ehrlich's diazo reagent : n. İdrarda ürobilinojen araştırılmasında kullanılan bir reakitf.


emedullate : v. İlikten mahrum etmek, iliksizleştirmek.


encephalitogenic : a. Beyin iltihabı yapan, ensefalite sebebiyet veren.


föelling's disease : n. Fenilpiruvik oligofreni (Asbjorn Föelling, çağdaş Norveçli bilim adamı).


lactoprecipitin : n. biochem. süt kazeinini çöktüren bir presipitin.


heliotropism : n. Canlı organizmanın gösterdiği güneş ışınlarına yönelme veya güneş ışınlarından uzaklaşma eğilimi.


hypoxemia : n. Kanın noksan oksijenleşmesi, hipoksemi.


hysterometry : n. Uterusun ölçülmesi, uterusu ölçme bilimi, histerometri.


iodometry : n. See: iodimetry.


Leniceps : n. Bebeği doğuştmakta kullanılan kısa saplı forseps.


neuromechanism : n. Bir organın fonksiyonunun sinir düzeni.


nucha : n. (pl. nuchae). See: Nape.