Bugün : 23 Ağustos 2017, Çarşamba

Favorilere Ekle!

pachypleuritis, n. Plevra liltihabı ve kalınlaşmas nedir?

pachypleuritis, n. Plevra liltihabı ve kalınlaşmas : a. Kalın ayaklı.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

bottle : n. 1. İçine sıvı madde konulan şişe; 2. Bebeğin beslenmesinde kullanılan ağzı emzikli şişe, biberon.


cissa : n. Normalde arzulanmayan veya yenmeyecek şeyleri yeme arzusu gösterme, aşerme.


connivent : a. Birbirine yaklaşmış, yaklaşan.


dose : n.&v. 1. Bir ilacın muayyen zamanda alınacak miktarı, doz; 2. Muayyen miktarda ilaç vermek.


eczematous : a. Ekzemalı.


enter : pref. Barsak anlamına önek.


epitrochlea : n. Humerus'un iç lokması.


figure : n. Şekil.


flexibilitas : n. See: Flexibility.


gamogenesis : n. Cinsel reprodüksiyon.


hyperemic : a. Kan hücumuna ait.


methsuximide : n. Petit mal'ın ve temporal lob epilepsisi'nin kontrolunda kullanılan bir madde.


miosis : n. Pupillanın daralması, miyozis.


myelatelia : n. Omuriliğin kusurlu gelişimi, miyelateli.


nasolacrimal : a. Burun ve gözyaşlarına ait.


normo- : pref. Tabii, normal anlamına önek.


orthoptics : n. Görme eksenlerinin düzeltilmesi bilimi.


osphresiolagnia : n. Bazı kokuların kişide cinsel arzu uyandırması hali.


ovariosalpingectomy : n. Yumurtalık ve salpenksin ameliyatal çıkarılması.


scleroiritis : n. Sklera ve iris iltihabı.