Bugün : 23 Mart 2017, Perşembe

Favorilere Ekle!

pachypleuritis, n. Plevra liltihabı ve kalınlaşmas nedir?

pachypleuritis, n. Plevra liltihabı ve kalınlaşmas : a. Kalın ayaklı.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

bradystalsis : n. Barsak hareketlerinin anormal şekilde yavaş oluşu.


choledochorrhaphy : n. Ameilyatla açılan ana safra kanalının kesit kenarlarını dikişle birleştirme, safra kesesini dikme.


ejaculate : v. Aniden dışarı atmak, fırlatmak, fışkırtmak.


gametogony : n. Gametler vasıtasiyle çoğalma.


glycorrhachia : n. Beyin-omurilik sıvısında şeker miktarı.


hymenorrhaphy : n. Vagina girişini kapatmak amacıyla kızlık zarının dikilmesi, himenorafi.


hypochondrium : n. Merak nahiyesi, karnın kaburga kemikleri kıkırdağı ve kısa kaburgalar altında olan sağ ve sol bölgelerinden iri, geğrek, hipokondr.


kataphraxis : n. Bir organı yerinde tesbit için çevresine metal destek koyma, bu amaçla yapılan ameliyat.


laparectomy : n. Karından ameliyatla bir şey çıkarma.


lorfan : n. Levallorphan'ın müstahzar adı.


migrainoid : a. Migren'i andıran, migren'e benzeyen.


nematosis : n. See: Nematodiasis.


normochromasia : n. Hücre veya dokuda normal boyama reaksiyonu, normokromazi.


omphalotribe : n. Göbek kordonunu ezme aleti.


peritoneal : a. Peritona ait.


scalma : n. Solunum güçlüğü ve öksürükle belirli, bulaşıcı ve ateşli bir at hastalığı.


septic : a. 1. Mikrop veya toksinden meydanag elen; 2. Bulaşık, mikroplu, septik.


somasthenia : n. İştahsızlık ve uykusuzlukla müterafık vücut zayıflığı.


splenocolic : a. Dalak ve kalın barsağa ait.


stevens-johnson syndrome : n. Şiddetli alerjik reaksiyon.