Bugün : 28 Nisan 2017, Cuma

Favorilere Ekle!

pachypleuritis, n. Plevra liltihabı ve kalınlaşmas nedir?

pachypleuritis, n. Plevra liltihabı ve kalınlaşmas : a. Kalın ayaklı.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

bivalve : a. Vaginal spekulum'da olduğu gibi iki ağzı olan.


blennorrheal : a. Blenore ile ilgili.


bromish : n. Devamlı olarak veya fazla dozda bromid kullanılması nedeniyle gelişen kronik zehirlenme.


broncholithiasis : n. Bronş veya bronşiyollerde taş oluşması.


cystolithiasis : n. İdrar kesesinde bir veya daha çok sayıda taş bulunması hali.


diphenhydramine hydrochloride : n. biochem. Beyaz billuri bir toz olup, allerjik bozuklukların tedavisinde kullanılır (C17H23NO HCI).


dysontogenesis : n. Embriyonal veya fetal gelişimin kusurlu oluşu.


emmetrope : n. Gözü normal gören kimse, emetrop.


hepatolytic : a. 1. Karaciğerhücrelerinin tahribi ile ilgili; 2. Karaciğer hücrelerini tahrip edici.


interlocking : n. Kenetlenme, kilitlenme, birbirine geçme.


intra-arterial : a. Damar içinde hasıl olan, admariçi.


lavage : n. 1. Şırınga v.s. ile temizleme, lavaj; 2. Mideyi yıkama.


macrobiotic : a. 1. Uzun süre yaşayan, uzun ömürlü; 2. Bir bölgedeki gözle görülebilen hayvan ve bitkilerle ilgili.


noctalbuminuria : n. Geceleri idrarda albumin çıkması.


opiumism : n. 1. Afyon kullanma alışkanlığı, opiomani; 2. Devamlı afyon kullanımına bağlı zehirlenme hali, afyon zehirlenmesi.


organism : n. Uzviyet, beden, oluşum, teşkilat, organizma.


otagra : n. Kulak ağrısı, otalji.


plasmogen : n. see. bioplasm.


radioactivity : n. Radyoaktivite.


raisin : n. Kuru üzüm.