Bugün : 22 Ekim 2017, Pazar

Favorilere Ekle!

pachypleuritis, n. Plevra liltihabı ve kalınlaşmas nedir?

pachypleuritis, n. Plevra liltihabı ve kalınlaşmas : a. Kalın ayaklı.

  • A

    Tıp Terimleri A

  • B

    Tıp Terimleri B

  • C

    Tıp Terimleri C

  • D

    Tıp Terimleri D

  • E

    Tıp Terimleri E

  • F

    Tıp Terimleri F

  • G

    Tıp Terimleri G

  • H

    Tıp Terimleri H

  • I

    Tıp Terimleri I

  • J

    Tıp Terimleri J

  • K

    Tıp Terimleri K

  • L

    Tıp Terimleri L

  • M

    Tıp Terimleri M

  • N

    Tıp Terimleri N

  • O

    Tıp Terimleri O

  • P

    Tıp Terimleri P

  • Q

    Tıp Terimleri Q

  • R

    Tıp Terimleri R

  • S

    Tıp Terimleri S

  • T

    Tıp Terimleri T

  • U

    Tıp Terimleri U

  • V

    Tıp Terimleri V

  • W

    Tıp Terimleri W

  • X

    Tıp Terimleri X

  • Y

    Tıp Terimleri Y

  • Z

    Tıp Terimleri Z

clairaudience : n. Normal olarak işitilmeyen sesleri işitme, fevkalade işitme hassası.


conjugate : a. & v. 1. Birleşmiş, birleşik, conjugatus; 2. Birleşmek.


disseminated : a. Yayılmış, yaygın, bütün organa veya vücuda yayılmış (hastalık hakkında).


divaricator : n. Konjenital kalça çıkığında kullanılan ve ayarlanabilen bir çeşit atel.


endomorph : n. Endomorfi gösteren canlı.


expiration : n. 1. Nefes verme, nefes çıkarma; 2. Nefes, soluk, espirasyon.


gemmule : n. 1. Ana hücreden gelişen, ilerde ayrılarak yeni bir canlıyı oluşturacak tomurcuklardan her biri, tomurcuk, gemül; 2. Sinir hücresi dendriti üzerinde ince lif eşklindeki uzantılardan her biri.


uviometer : n. Ultraviyole dalgaları ölçen alet, üviometre.


halazone : n. biochem. İçme suyunda dezenfektan olarak kullanılan beyaz billüri toz.


hyperinvolution : n. Normal boyutlara nazaran küçülme.


hyperphosphatasia : n. Vücut dokularında ve kanda aşırı miktarda alkalen fosfataz bulunuşu.


hypersialosis : n. Salya artması.


leukopenia : n. Kanda lökosit sayısının azalması, lökopeni.


neoplastic : a. Neoplazmaya ait.


nephrography : n. İntravenöz radyo-opak madde enjeksiyonuna takiben böbreklerin röntgen filminin alınması, nefrografi.


olecranarthritis : n. Dirsek eklemi iltihabı.


perichondrial : a. Perikondrium'la ilgili, perikondrium'a ait.


phlebolite : n. Damar tıkanıklığı.


photism : n. Beş duyu ile alınan her hangi bir uyarımın görme şeklinde tecellisi.


phototoxic : a. Işığın deri üzerinde oluşturduğu toksik reaksiyonla ilgili, fototoksik.