Bugün : 30 Mayıs 2017, Salı

Favorilere Ekle!

pachyperitonitis nedir?

pachyperitonitis : n. Periton iltihabı ve kalınlaşması, pakiperitonit.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

breathless : a. Nefesi kesilmiş, Ölü, cansız.


colpodesmorrhaphy : n. Vaginal sfinkter'in dikilmesi, yırtılmış vaginal sfinkter'in ameliyatla normal hale getirilmesi.


ectropic : a. 1. Dışa dönmüş, dışa çevrilmiş, 2. Herhangi bir kısmın dışa dönüşüyle ilgili.


phycoerythrin : n. Kırmızı deniz yosunlarından elde edilen kırmızı boya maddesi.


hairy : a. 1. Kıl veya tüylerle örtülü, kıllı, tüylü; 2. Kıla benzer, tüy gibi.


hemonephrosis : n. Böbrek pelvisinde kan toplanması.


hydroplasmia : n. Kan plazmasının sulanması.


hygroscopy : n. See hygrometry.


inductor : n. Bir elektrik cihazının indüksiyon usulü ile tesir yapankısmı, endüktör.


inructation : n.Aşırı miktarda hava yutma.


laryngorrhea : Gırtlak mukozasının aşırı salgısı.


luadanum : n. Afyon ruhu.


leukoblast : n. Gelişmemiş lökosit.


leydigarch : n. Erkekte gonad fonksiyonunu tesisi ve başlanıcı.


mesenchymal : a. Mezenşim ile ilgili.


onychotrophy : n. Tırnakların beslenmesi, onikotrofi.


osteoporosis : n. kemik dokusunun içinde anormal derecede boşluklar oluşumu, osteoporoz.


otocerebritis : n. Orta kulak hastalığına bağlı beyin iltihabı.


panesthesia : n. Duyarlığın tamamen kaybolması, panestezi.


parasitology : n. Parazitlerin bilimsel incelenmesi, parazitbilim, parazitoloji.