Bugün : 21 Kasım 2017, Salı

Favorilere Ekle!

New Year Istanbul

pachyperitonitis nedir?

pachyperitonitis : n. Periton iltihabı ve kalınlaşması, pakiperitonit.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

chlorocresol : n. Koruyucu olarak kullanılan bir bakterisid madde.


chondralgia : n. Kıkırdak ağrısı.


cinnabar : n. Kırmızı cıva sülfit.


ginglyform : a. Sadece öne ve arkaya hareket yeteneği gösteren ekleme benzeyen, menteşe gibi.


subnarcotic : a. Yarı uyutucu.


tertian : a. Üç günde bir veya gün aşırı gelen (olan), gün aşırı tutan nöbet, tertius.


hypovitaminosis : n. Vitaminsizlikten ileri gelen durum, hipovitaminoz.


inaccessibility : n. Psikiyatride, şahsın reaksiyon vermediğini belirten bir deyim.


lymphocytotoxin : n. Lenfositleri yokeden toksin.


myoma : n. Kas hücrelerinden oluşan tümör, miyom.


ocular : a. 1. Göze ait; 2. Ocularis, See: Eyepiece.


panzerherz : n. Perikard yapraklarının ileri derecede kireçlenmesi.


periodicity : n. Belirli aralıklarla aynı olayın yeniden oluşması, belli aralarla tekrarlama.


phonetic : a. Ses veya seslerle ilgili ses tellerinin titreşimi sonucu oluşan seslere ait.


plegia : suf. Felç anlamına sonek.


polypiform : a. Polip'e benzer, polip şeklinde.


protozoon : n. Protozoa koluna mensup herhangi bir mikro-organizma.


pseudoplade : n. Küçük beyaz nedbelrle müterafık kellik.


radiometer : n. Enerji ışınlarının kuvvetini ölçme aleti, radyoaktif ışınlarının nüfuz gücünü ölçmeğe yarayan alet, radyometre.


semicirle : n. Yarım daire.