Bugün : 27 Nisan 2017, Perşembe

Favorilere Ekle!

pachyperitonitis nedir?

pachyperitonitis : n. Periton iltihabı ve kalınlaşması, pakiperitonit.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cleoid : n. Diş oyuklarını kazımada veya dolguyu parçalayıp çıkarmada kullanılan sivri uçlu alet.


crystalluria : n. İdrarda kristal bulunması, kristalüri.


cytosis : n. Hücre artımı, herhangi bir vücut sıvısında bulunması gereken fazla hücrenin görülmesi hali.


dacryocystography : n. Kontrast madde ile doldurulduktan sonra gözyaşı boşaltım aygıtının radyolojik olarak incelenmesi.


ganglioma : n. Başlangıcını lenfagangliyonundan almış tümör.


genetopathy : n. Üreme fonksiyonlarını bozan herhangi bir hastalık.


sublatio retinae : n. Retina yırtılması.


tepid : a. & n. 1. Ilık; 2. Kancalı kurt.


heteroploid : a. Kromozomlarının sayısı mutat haploid sayının tam katı olmayan.


hygienic : a. Sıhhi.


isomeric : a. biochem. Tabii mahiyette veya kimyasal özellikleri farklı olduğu halde bileşim ve ağırlık veya münasebet itibariyle eş olan (benzeyen), izomerli.


mors : n. Ölüm.


narcosynthesis : n. Hafif anestezi altında, hastaya geçmişe ait bazı olaylar hatırlatılması ve böylelikle hastalık sebebi olan olayın meydana çıkarılması.


olecranon : n. Dirsek çıkıntısı, olekran.


oxidosis : n. See: Acidosis.


pedunculated : a. Saplı.


perichondroma : n. Perikondr tümörü.


prosopospam : n. Yüz spazmı.


reflection : n. Aksetme, yansıma, refleksiyon.


residue : n. Kalan, artık, bakiye.