Bugün : 19 Şubat 2017, Pazar

Favorilere Ekle!

pachyperitonitis nedir?

pachyperitonitis : n. Periton iltihabı ve kalınlaşması, pakiperitonit.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

collidine : n. biochem. Bozulmuş hayvani maddeden açığa çıkan zehirli yağlı madde, ptomain [C6H2N(CH3)3].


duodenum : n. Onikiparmak barsağı.


emetology : n. Kusturucu ilaç bilgisi, emetoloji.


extraventricular : a. Ventrikül dışında.


interlobitis : n.Akciğerlopları arasında bulunan plevra iltihabı.


submalleolar : a. Malleolus altında.


hydropneumatosis : n. Dokularda sıvı ve gaz toplanması.


hypernormocytosis : n. Kanda aşırı nötrofil nispeti.


hyperproteinemia : n. Kanda protein fazlalığı.


incudiform : a. Örs ş eklinde, örsbiçim.


intertrigo : n. Nemli deri katları arasında meydana gelen yüzeysel iltihap.


labioplasty : n. Duda üzerinde yapılan estetik ameliyat.


laryngopharyngeal : a. Gırtlak ve yutağa ait.


micro-erythrocyte : n. See: Microcyte.


ophryosis : n. Kaş spazmı.


orinotherapy : n. Tedavi maksadiyle yaylalarda veya dağlık (yüksek) yerlerde oturma (yaşama), orinoterapi.


perienteric : a. Barsak çevresinde, barsağı çevreleyen.


perirectitis : n. See: Periproctitis.


phospholipid : n. biochem. Lipid ihtiva eden fosforik asit bileşimi.


pian : n. See: Yaws.