Bugün : 19 Ağustos 2017, Cumartesi

Favorilere Ekle!

pachyperiostitis nedir?

pachyperiostitis : n. Periyostun iltihabı ve kalınlaşması, pakiperiyostit.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

claviformin : n. biochem. Aspergillus claviforme kültürlerinden elde edilen bakteri giderici madde.


costotomy : n. Kaburgaların kesilmesi, kostotomi.


mia glass : Gözlük


fibrochondroma : n. Lifli elementler ihitva eden kondrom, fibrokondrom.


hemafecia : n. Kanlı dışkı, feçeste kan bulunması.


history : n. Tarih, özellikle hastanın geçmişini kapsayan hikayesi, öz geçmişi.


hydroxychloroquine : n. Sıtma ilacı.


hypophrenium : n. Diyafram ile enine kolon arasında bulunan boşluk.


interstice : n. 1. Ara, aralık, açıklık; 2. Yarık, çatlak.


ischiocele : n. Sakrasiyatik çentikte fıtık.


malariotherapy : n. Vücuda sıtma parazitleri enjekte ederek yükzsek ateş meydana getirme, merkezi sinir sistemi sifilizine bağlı olarak gelişen felçlerin tedavisinde uygulanmış eski bir tedavi yöntemi (Daha sonra antimalaryal ilaçlarla yüksek ateş düşürülür).


methylcellulose : n. biochem. Selülozun metil esteri olup, müleyyin olarak veya losyon, merhem gibi müstahzarların hazırlanmasında kullanılan toz.


multiparous : a. Çok doğuran, ikiden fazla doğum yapan.


neurasthenia : n. Heyecandan doğan sinir zayıflığı, nevrasteni.


nucleosidase : n. biochem. Nükleozidleri parçalayan bir enzim.


oophoron : n. Yumurtalık.


pancreatico- : pref. 1. Pankreas anlamına önek; 2. Pankreas kanalı anlamına önek.


papillose : a. Meme başı şeklinde kabartılar gösteren, papilla'larla örtülü.


polyorrhomenitis : n. Seröz zarların habis iltihabı.


postscapular : a. Kürek kemiği (skapula) arkası, skapula arkasında.