Bugün : 28 Şubat 2017, Salı

Favorilere Ekle!

pachyperiostitis nedir?

pachyperiostitis : n. Periyostun iltihabı ve kalınlaşması, pakiperiyostit.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cephaloridine : n. Cephalosporin'lerden elde edilen yarı-sentetik bir antibiotik.


cholerine : n. 1. Kolerin: Hafif kolera, yaz kolerası; 2. Kolera başlangıcı; 3. Koleranın sirayet sebebi.


collagenous : a. 1. Kollajen ihtiva eden, kolaljen'den yapılı; 2. Kollajen oluşturan.


dermato- : pref. See: Derm.


entamebiasis : n. Entaboeba cinsi protozoonların sebep olduğu enfestasyon.


euchromatin : n. biochem. Kromozomlardaki gibi boyanan kromatin maddeis.


frenum : n. (pl. frena). Bir organın hareketini frenleyen zar kıvrımı.


hydrotropism : n. Canlı organizmanın gösterdiği nemli ortamda yönelme veya nemli ortamdan uzaklaşma eğilimi, hidrotropizm.


ideoplastia : n. Hipnotize edilen hastada meydana gelen hipnotist'in telkinlerine müsait sakin durum.


intraintestinal : a. Barsak içi,barsak içinde.


magnesic : a. biochem. Magnezyuma ait.


micromillimeter : n. 1. See: Micron; 2. Bir milimetrenin milyonda biri (µmm).


miscarriage : n.Gebeliğin düşükle sonlanması, düşük yapma, çocuk düşürme.


mononeuritis : n. Tek sinir iltihabı, mononevrit.


mucosal : a. Mukoza ile ilgili.


paraganglion : n. (pl. paraganglia). Sempatik sinir sistemi gangliyonlarının civarında bulunan kromafin hücrelerden oluşmuş düğümcük.


pericytial : a. Hücreiy saran, hücre çevresinde bulunan.


phlebemphraxis : n. Bir venin tıkanması.


phren- : pref. 1. Diafragma anlamına önek; 2. Akıl, zihin anlamına önek.


plasmatic : a. Plazmaya ait.