Bugün : 19 Ekim 2017, Perşembe

Favorilere Ekle!

pachyperiostitis nedir?

pachyperiostitis : n. Periyostun iltihabı ve kalınlaşması, pakiperiyostit.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

blepharorrhaphy : n. Göz kapağı kenarlarını birbirine dikme (Göz kapağı aralığını daraltma veya kapatma amacıyla uygulanır).


coronary : a. taçsı, koroner.


ethmoiditis : n. Burun kemiği boşlukları iltihabı, etmoidit.


gastrulation : n. Gastrula safhasının oluşumu.


gibbus : n. Kambur


hyposensitivity : n. See: Hyposensitivitiveness.


meningoencephalomyelitis : n. Meninks, beyin ve omurilik iltihabı.


n(a)evus : n. See: mole


omnivorousness : n. Her çeşit gıda ile geçinme, her çeşit gıda üzerinde yaşama.


orchilytic : a. Testis dokularını yok eden.


paraxial : a. Vücut eksenine yakın olan.


plexal : a. 1. Pleksus'la ilgili; 2. Pleksus gösteren, pleksus'la belirgin.


pontine : a. Varol köprüsüne ait, pontin.


potassium : n. biochem. K sembolü ile bilinen, atom no: 19 ve atom ağırlığı 39.096 olan kimyasal element, potasyum.


pseudophlegmon : n. İltihaba bağlı olmaksızın derialtı dokusunun şişmesi ve derinin kızarması ile belirgin, flegmon'u andıran durum, yalancı flegmon.


quinalbarbitone : n. kısa etkili bir barbitürat.


reamputation : n. Önceden ampütasyon uygulanan kol veya bacak gibi bir organda kalan aprça üzerinde yeniden ampütasyon yapılması, ek ampütasyon.


retrocedent : a. Geriye giden.


rubrum : a. (pl. rubra). Kırmızı, ruber.


sellar : a. Eğere ait, eğersi.