Bugün : 14 Aralık 2017, Perşembe

Favorilere Ekle!

New Year Istanbul

pachyperiostitis nedir?

pachyperiostitis : n. Periyostun iltihabı ve kalınlaşması, pakiperiyostit.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

bipara : n. İki doğum yapmış kadın.


cacogeusia : n. Hoşa gitmeyen tat, tiksinti yaratan tat.


cardioplasty : n. Cardia sfinkteri üzerinde yapılan plastik ameliyat.


citral : n. biochem. Limondan elde edilen yağlarda mevcut bir aldehid (C10H16O).


colpomicroscope : n. Serviks uteri'nin boyanmasını takiben yüzeyel hücrelerin muayenesinde kullanılan özel mikroskop, kolpomikroskop (Vagina'dan uygulanır).


conjugate : a. & v. 1. Birleşmiş, birleşik, conjugatus; 2. Birleşmek.


crypt. : n. 1. Kese şeklinde küçük kör boşluk, küçük kör kese, kript (ağzı dışarıya açılır), 2. Bez'de salgı yapan hücrelerin çevrelediği küçük boşluklardan her biri, bez boşluğu.


defecation : n. Dışkının dışarı atılması, defihacet.


descending : n. İnen, aşağıya doğru seyir gösteren.


diphtheria : n. Difteri, kuşpalazı.


euchlorhydria : n. Mide usaresinde asidin normal miktarda bulunması.


hidr- : pref. Ter.


hyperlordosis : n. Aşırı lordoz hali.


impurity : n. 1. Kirlilik, pislik; 2. Saflığını kaybetme, bozulma.


incoherent : a. Tutarsız, birbiriyle ilişkisiz, saçma.


medicament : n. İlaç, tedavide kullanılan madde.


melanodendrocyte : n. See. Melanocyte.


neurocytolysis : n. Sinir hücrelerinin harabiyete uğraması, nörositoliz.


odontocia : n. Diş yumuşaması, odontosi.


omentectomy : n. Omentumun kısmen ameliyatla çıkarılması, omentektomi.