Bugün : 17 Ocak 2017, Salı

Favorilere Ekle!

pachyperiostitis nedir?

pachyperiostitis : n. Periyostun iltihabı ve kalınlaşması, pakiperiyostit.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cavernoscopy : n. Kavernoskop aracılığıyla herhangi bir boşluğu muayene etme.


cholecystalgia : n. safra koliği


chondrocyte : n. Kıkırdak hücresi.


cytost : n. Harabiyete uğramış doku hücrelerinden açığa çıkan toksin niteliğinde bir madde.


dorsispinal : a. Sırt ve omurga ile ilgli, omurganın sırt tarafı ile ilgili.


elaterin : n. biochem. "Elaterium"un faal elementi olan beyaz ve billüri ve azacık acı bir madde (C30H28O5).


encephaloid : a. 1. Beyin madde ve yapısına benzeyen, beyinsi; 2. See: encephaloma.


epicanthus : n. Bazan gözün iç köşesini örten deri parçası (en çok Mongollarda rastlanır).


explanation : n. İzah etme, açıklama, yorumlama.


fluoroscope : n. Röntgen ışınlarının yardımı ile iç organların görülebilmesini sağlayan alet, floroskop.


hypoalimentation : n. Beslenme yetersizliği.


laryngoplegia : n. Gırtlak (larenks) felci, larengopleji.


levoversion : n. Sola dönme.


lipochromogen : n. Lipokron öncüsü made.


nervousness : n. Sinirlilik, asabiyet, nervozite.


nyctalgia : n. Gece gelen ağrı, gece sancısı, niktalji.


omoclavicular : a. Omuz ve köprücük kemiğine ait.


poculum : n. Ortası çukur kap, tas.


pyovesiculosis : n. Meni kabarcığında cerahat bulunması,cerahatli seminal vezikül.


salicylazosulphapyridine : n. Alındıktan sora, bağ dokusunda geniş şekilde yayıldığı söylenen bir sulfonamid.