Bugün : 22 Kasım 2017, Çarşamba

Favorilere Ekle!

New Year Istanbul

pachyotia nedir?

pachyotia : n. Kulak kalınlaşması, kalın kulaklılık, pakiyoşi.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

buller's shield : n. Gözlerden biri enfekte olduğunda, diğerini korumak için kullanılan bir çevresi flasterle çevrili olan saat camı.


byssinosis : n. Fabrikalarda pamuk tozunu teneffüs eden işçilerin akciğerlerine arız olan hastalık.


cerebrifugal : a. Beyinden uzaklaşan, beyinden dışarıya doğru hareket gösteren.


cyanopsia : n. Mavi görme, cisimlerin mavi görülmesiyle belirgin görme bozukluğu (Bazı göz hastalıları ve dijital zehirlenmesinde görülür).


cytosine : n. biochem. Idenil asitten çıkarılan bir baz (C21H30N16O 5H2O).


mia disease : Göz hastalığı.


galeropsia : n. Galeropia.


globulicidal : a. Kanın alyuvarlarını yok eden.


glycolipid : n. Karbonhidrat ve yağ asitlerinden oluşan bileşik.


vaccinable : a. Aşılanabilir.


vaccination : n. 1. Aşılama, aşı; 2. Çiçek aşısı yapma.


loa : n. Bir çeşit kılcal parazit.


malleolus : n. (pl. Malleoli). Bacakla ayağın birleştiği yerde hem içi yanda hem de dış yanda deri altındaki kemiklerin yaptığı kabartı, aşık (çıkıntısı), malleol.


monogenous : a. Eşeysiz (asexual) olarak meydana gelen, monojen.


nonvillous : a. Vilüs ihtiva etmeyen, vilüssüz.


ocher, ochre : n. biochem. Çoğunlukla kırmızı veya sarı renkli bir çeşit demir cevheri.


omoclavicular : a. Omuz ve köprücük kemiğine ait.


postcordial : a. Kalb arkasında.


pretracheal : a. Trakea önünde.


primitive : a. 1.Gelişecek olan bir şeyin ilk şekli, embriyo'da herhangi bir organ veya oluşumun başlangıçtaki taslak şekli; 2. Gelişmemiş, ilkel, basit, iptidai (toplum v.s.); 3. Ham, kaba, işlenmemiş.