Bugün : 30 Mayıs 2017, Salı

Favorilere Ekle!

pachyotia nedir?

pachyotia : n. Kulak kalınlaşması, kalın kulaklılık, pakiyoşi.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

carnification : n. Dokunun, özellikle akciğer dokusunun, iltihap sonucu normal yapısını kaybederek et kıvam ve görünümü alması.


dibromomannitol : n. Busulphan gibi tesir eden ve önceden busulphan kullanılmış olna vakalarda da etki gösterebilen bir ilaç.


dispensatory : n. İlaçların terkibini ve kullanışını izah eden kitap, kodeks.


dysacousia : n. Bir çeşit işitme bozukluğu.


ependymoma : n. Ependimosit'lerden gelişen iyi huylu bir tümör; ependimom.


fibrocarcinoma : n. Lifli elementler ihtiva eden karsinom, fibrokarsinom.


galeanthropy : n. Kendisinin kedi olduğuna inanma.


gonococcide : n. Gonokokları yok eden faktör gonokoksit.


lagophthalmus : n. Gözkapaklarındaki bir arıza dolayısile gözün tamamen kapanmaması, lagoftalmi.


igniextirpation : n. Hasta doku veya patolojik oluşumun elektrikli bistüri ile keilerek çıkarılması.


insufficient : a. Yetersiz, kifayetsiz, eksik.


intoxation : n. Bakteri toksinlerininsebep olduğu zehirlenme hali.


mitome : n. Protoplazmanın ipliksi şebekesi, mitom.


myope : n. Gözü uzağı görmeyen kimse, miyop.


neuroblast : n. Sinir dokusunu oluşturan embriyonik hücre, nevroblast.


pelmatic : a. Ayak tabanı ile ilgili.


perniosis : n. Vücudun çeşitli yerlerinde olan mayasıl.


phacoscopy : n. Uyum esnasında göz merceğinde meydana gelen değişimlerin fakoskop aracılığıyla izlenmesi.


prediastolic : a. 1. Diyastol başlangıcıyla ilgili; 2. Diyasotl'den hemen önce (görülen veya oluşan).


pyramid : n. Konik tepe (kabartı), koni biçiminde tümsek, piramid.