Bugün : 24 Şubat 2018, Cumartesi

Favorilere Ekle!

Bağış Bitcoin:1CcfTTwmUtTcDLxR3mkWRrsxFyGQUj59C4

pachyostosis nedir?

BINANCE.COM Kripto Para Al - SatDünyanın en büyük kripto para borsasında işlem yapın, kazanmaya başlayın.

pachyostosis : n. Kemki hipertrofisi, pakiyostoz.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

bronchomycosis, : n. Bronş veya bronşiyolleri tutan mantar enfeksiyonu.


cera : n. 1. Arı tarafından salgılanan bal mumu; 2. Balmumuna benzer madde; 3. Kulak kiri.


congested : a. Kanla dolu, aşırı kanlanmış, konjesyon halinde.


egg : n. See: Ovum.


endaortitis : n. Aortu örten zarın iltihabı.


fecalith : n. Barsakta bir kısım dışkının sertleşmesi sonucu oluşan kitle, dışkı taşı.


gallbladder : n. safra kesesi ödtorbası.


halazone : n. biochem. İçme suyunda dezenfektan olarak kullanılan beyaz billüri toz.


hypoinsulinemia : n. Kanda düşük miktarda insülin bulunuşu.


isomorphic : a. Aynı şekli gösteren, eş şekilli, izomorf.


laparotomaphilia : n. Aşırı ameliyat arzusu, kişinin ameliyatı düşündürecek bazı akut belirtileri yalandan göstermesiyle beraber seyreden aşırı ameliyat eğilimi.


myoinositol : n. Kasta bulunan inositol, miyoinositol.


necropneumonia : n. Akciğer gangreni, nekropnömoni.


neurorrhaphy : n. Parçalanmış sinirin dikilmesi.


pharygnotomy : n. Yutağı yarma ameliyesi, yutak ameliyatı, farengotomi.


pneogaster : n. Embriyo'nun solunum aygıtı.


polychromatophil : n. Birçok çeşit boyalarla boyanabilen element.


polyinfection : n. Birden fazla mkiropla intan meydana gelmesi.


prevertebral : a. Omur önünde bulunan, vertebra önü.


recline : v. Boylu boyunca uzanmak, yatar durum almak.