Bugün : 22 Kasım 2017, Çarşamba

Favorilere Ekle!

New Year Istanbul

pachyostosis nedir?

pachyostosis : n. Kemki hipertrofisi, pakiyostoz.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

collagenic : a. 1. Kollajen'le ilgili; 2. Kollajen oluşturan.


denutrition : n. Beslenme bozukluğu (noksanlığı), beslenme yetmezliği (kifayetsizliği).


embryotomy : n. Doğum imkanı olmayan hallerde annenin hayatını kurtarmak için çocuğun kesilerek rahimden çıkarılması, embriyotomi.


erotopath : n. Cinsel arzu ve davranışlarını kontrol edemeyen kişi, anormal ve aşırı cinsel davranışlar gösteren kimse.


eurycehpalic : a. Geniş kafalı, kafatasının transvers kutru ön-arka kutruna oranla genişlik gösteren, brakisefalik.


facioplasty : n. Yüzün plastik ameliyatı, fasyoplasti


interfibrillary : a. Fibrillerarası.


histidine : n. biochem. Tabii bir amino asit.


hydrolysis : n. Maddelerdeki su molekülünün çözümlenmesi ile meydana gelen parçalanmaya, hidroliz.


hydrorophilic : a. Suyu emebilen, su emici, nem alıcı.


ischiac : n. See: ischiatic.


laminectomy : n. Omurların spinal çıkıntıları ile enine çıkıntıları arasındaki kemik levhasının ameliyatla çıkarılması, laminektomi.


lung : n. Akciğer.


myelinopathy : n. Beynin ak maddesinin veya omuriliğin dejenerasyonu, miyelopati.


onychosis : n. Tırnakların hastalık veya malformasyonu, onikoz.


osteoncus : n. Kemik tümörü.


palatitis : n. Damak iltihabı, palatit.


paranephric : a. 1. Böbrek yakınında, böbreğe komşu; 2. Böbreküstü bezi ile ilgili.


phlogistic : a. İltihaplı, flojistik.


phosphatic : a. biochem. Fosfat tuzlarına ait.