Bugün : 18 Ocak 2017, Çarşamba

Favorilere Ekle!

pachyntic nedir?

pachyntic : a. Kalınlaşmaya ait.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

breathing : n. Teneffüs, solunum, respirasyon.


carvacrol : n. biochem. Timolün izomeri olan antiseptik yağ.


cytoometaplasia : n. Hücre fonksiyon ve şekillerinde meydana gelen değişiklik.


defervescerice : n. Ateşin iniş safhası.


dermatic : a. Deriye ait, cildi.


descending : n. İnen, aşağıya doğru seyir gösteren.


distal : n.&a. 1. Bir organın merkezden uzakta olan kısmı; 2. Merkez veya mafsaldan uzak, distal, uzaksal, distalis.


fibrosis : n. Hücre aralarındaki liflerin artması, lif dejenerasyonu, fibrozit.


focalize : v. 1. Mihraka getirmek, temerküz ettirmek, mihrakı ayar etmek. 2. Muayyen mıntıkaya hasretmek (hastalık).


gliacyte : n. See: gliocyte.


hypoesthesia : n. Sinirlerdeki hassasiyetin azalması, duyarlık yitimi, hipoestezi.


karyopyknotic : a. 1. Karyopiknoz'la ilgili; 2. Karyopiknoz gösteren.


morbid : a. 1. Hastalıklı, bozuk, mariz; 2. Hastalığa ait, marazi.


mucinase : n. Sümüğe etki yapan enzim.


opticopupillary : a. Görme siniri ve gözbebeğine ait.


order : n. 1. Sistematik tasnif; 2. Biyolojide sınıfın altında ve ailenin üstünde bulunan kısım; alt sınıf.


oxyquinoline : n. biochem. Kinolinden türeyen bir madde [OH.O6H3(CH)2N].


periorbita : n. (pl. Periorbitae). Periorbit(a), Çöz çukuru, kemik zarı.


pharygnotherapy : n. Yutak bozukluklarını tedavi etme.


polypotome : n. Polip'i sapından keserek çıkarmada kullanılan bistüri.