Bugün : 22 Kasım 2017, Çarşamba

Favorilere Ekle!

New Year Istanbul

pachyntic nedir?

pachyntic : a. Kalınlaşmaya ait.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

charcoal : n. biochem. Odun kömürü, organik kömür.


erythema : n. Kızıl, iltihaptan sonra derinin kızarması, eritem.


exanimation : n. Bilinç kaybının eşlik ettiği hastalık hali, koma.


flathead : a. Yassı kafa.ı


ginglymus : n. Dirsek gibi tek eksenli mafsal, reze eklem (kapı rezesi şeklinde birbirinin içine girmiş oynak).


insuloma : n. Pankreasın Langerhans adacıklarının adenomu.


physical : a. 1. Tabii; 2. Bedeni; 3. Tabiat bilgisine (fiziğe) ait, fiziki.


hematopneic : a. Kanın oksijenleşmesine ait.


innocent : a. Zararsız.


inquest : n. Ani veya beklenmedik ölüm vakalarının, bu işle görevli resmi bir kişi tarafından tahkik edilmesi, soruşturulamsı.


methohexitone (methohoxital) sodium : n. Çok kısa etkili bir barbitürat, ameliyat öncesinde damariçi yoluyla verilir.


oligoplasmia : n. Kanda plazma miktarının azalması.


oxygen : n. biochem. Oksijen, O sembolü ile bilinen, atom no: 8 ve atom ağırlığı: 16 olan kimyasal element, oxygenium.


paralgesia, par(a)esthesia : n. Uyuşma, karıncalanma, paraljezi (parestezi).


phlebectomy : n. Bir venin ya tamamen ya da kısmen çıkarılması, flebektomi.


pleurodesis : n. İki plevra yaprağı arasında yapışıklıklar meydana gelmesi.


polyarteritis nodosa : Vücudun çeşitil bölgelerindeki küçük arterlerde yaygın iltihap odakları ile belirgin zaman zaman ateşin eşlik ettiği kronik damar hastalığı.


porencephalous : a. Porensefali ile vasıflı.


postradiation : n. Işınlama (Röntgen, radyum v.s.) sonu, radyasyon (sonrası, aşırı ışınlamanın sebep olduğu.


purpuric : a. 1. Purpura hastaığına ait, 2. Erguvan renkli aside ait.