Bugün : 22 Mayıs 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

pachynsis nedir?

pachynsis : n. Kalınlaşma.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cholesterosis : n. Anormal kolesterol birikimi.


collagenic : a. 1. Kollajen'le ilgili; 2. Kollajen oluşturan.


edulcorate : v. biochem. Tmizlemek, asit veya tuz vs. maddeleri yıkayarak çıkarmak.


excrementitious : a. Dışkıya ait.


farcy : n. At cinsinden hayvanlara mahsus nezle gibi, fakat çok tehlikeli bir hastalık, ruam.


glucosin : n. biochem. Glükozdan amonyak tesiriyle meydana gelen bazik madde.


submalleolar : a. Malleolus altında.


immunifacient : a. Bağışıklık meydana getiren, bağışıklılaştıran, imünnojenik.


inhale : v. Solukla içeriye çekmek,teneffüs etmek, nefes almak.


kinematics : n. Hareket bilimi, kinematik.


kneepan : n. diz eklemi önündeki yası kemik, dizkapağı, patella.


laryngorrhea : Gırtlak mukozasının aşırı salgısı.


liquefacient : a. n. 1. Sıvılaştıran, sıvılaşmaya ait, sıvılaşan; 2. Sıvılaştırıcı faktör.


mitoma : n. See: Mitome.


mouthwash : n. Ağız ve boğazı çalkalayarak yıkamada kullanılan antiseptik ısvı, gargara.


oocephalus : n. Oval kafalı şahıs, başı yumurta şeklinde olan kimse.


oxyiodide : n. biochem.Oksijen ve iyotla birleşmiş bir element veya radikal.


parabiotic : a. 1. Parabiyoz'la ilgili; 2. Parabiyoz gösteren.


periodontal : a. diş etrafında dişi saran.


perispermatitis : n. Sperma kordonunu saran dokuların iltihabı, perispermatit.