Bugün : 18 Ekim 2017, Çarşamba

Favorilere Ekle!

pachynsis nedir?

pachynsis : n. Kalınlaşma.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cellular : a. & 1. Hücrevi; 2. Hücreli.


descensus : n. Aşağı inme, aşağı sarkma, düşme, bir organın normal yerine oranla aşağıya inmesi.


ear : n. Kulak.


endogastritis : n. Mide mukozasının iltihabı, endogastrit.


gnathoschisis : n. Üstçenenin konjenital yarığı.


subdermal : a. Derialtı, deri altında bulunan derialtınaait.


haptophore : n. Antijen'deki antikorla birleşen atomgrubu.


hemocytoblast : n. Henüz olgunlaşmamış eritrosit, genç eritrosit.


hepaticoenterostomy : n. Safra yoluyla barsak arasında anastomoz yapılması.


hyposulfite : n. biochem. Hiposülfüröz asidin herhangi bir tuzu, hiposülfit.


maggot : n. Sürfe, kurt, sinek kurdu, larva.


optimism : n. İyimserilk.


ovular : a. 1.Ovum'la ilgili; 2. Ovül'le ilgili.


pan- : pref.Bütün.


perfrigeration : n. Şiddetli soğuğa maruz kalışın deride meydana getirdiği sertlik, kızartı ve ağrı ile belirgin durum, yarı donma, soğuk ısırması.


pneumotherapy : n. 1. Akciğer hastalıkları tedavisi, pnömoterapi.


proteose : n. Hazım usaresinin tesiriyle proteinden hasıl olan bileiklerden biri, proteoz.


schwannosarcoma : n. See: Schwannoma.


spermatolysin : n. Spermatozoidleri yokeden bir lizin.


splenization : n. Bir organın (mesela akciğerin) bir kısmının dalak görünüşünü alması, splenizasyon.