Bugün : 27 Mart 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

pachynsis nedir?

pachynsis : n. Kalınlaşma.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

diaphragmatic : a. Diyaframa ait, diyafragmatik.


disassimilation : n. Katabolik değişme.


erythropia : n. kırmızı görme, tüm cisimlerin kırmızıya çalar renkte görülmesiyle belirgin görme bozuklğu.


extrinsic : a. 1. Dışarıdan gelen sebeplerle olan; 2. Dışarı ile ilgili olan.


examiner : n. Muayene yapan kimse.


terpene : n. biochem. C10H16 formüllü herhangi bir karbonhidrat.


uterosalpingography : n. Rahim ve salpenksin radyografisi.


hemiglossectomy : n. Dilin kısmen ameliyatla çıkarılması.


homogeny : Bünyece birbirine benzeyiş, tecanüs.


hydronephrotic : a. 1. hidronefroz'la ilgili, 2. Hidronefroz gösteren, hidronefroz7la belirgin.


iatraliptic : a. Merhem ve masaj ile tedavi edici.


idiosome : n. Oosit'in çekirdeğine bitişik olarak görülen küçük cisimcik, Balbiani cisimciği.


ligation : n. Bağlama, bağlanma, ligatür konulması.


micrangiopathy : n. Kılcal damar hasatlığı.


myringotomy : n. timpan zarı ameliyatı, miringotomi.


paresthetic : a. 1. Parestezi ile ilgili; 2. Parestezi gösteren, parestezi ile belirgin.


paromphalocele : n. Karın duvarında göbeğe yakın oluşan fıtık.


phrenic : a. 1. Diyaframa ait, frenki, phrenicus; 2. Kafaya ait.


postconcussional syndrome : n. Kafa travmalarından sonra uzun süre var olabilen başağrısı, sersemlik ve bayılma duygusu gibi durumlar.


propylaraben : n. biochem. Antiseptik beyaz bir toz (10H12O3).