Bugün : 22 Kasım 2017, Çarşamba

Favorilere Ekle!

New Year Istanbul

pachymeter nedir?

pachymeter : n. Madde (cisim) lerin kalınlığını ölçme aleti, pakimetre.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

bythus : n. Karının alt kısmı, alt karın bölgesi.


galactoblast : n. Kolostrum içinde yağ damlacıklarından oluşan küçük taneciklerden her biri, kolostrum taneciği.


gynecomastia : n. Erkek memelerinin aşırı gelişmesi, erkekte büyük memelilik, jinekomasti.


homeopathist : n. See: homeopath.


hydroxocobalamin : n. Uzun etkili bir B12 vitamini çeşidi.


ingravescent : a. Şiddeti yavaş yavaş artan, ağırlaşan (hastalık).


keratoconus : n. Korneanın koni şeklinde olması.


moist : a. Nemli, ıslak.


myelonic : a. Omuriliğe ait.


neurochhorioretinitis : n. Göz siniri, koroid ve retinanın iltihabı.


neurothophy : n. Sinir dokusunun beslenmesi, nevrotrofi.


odontorrhagia : n. Diş çıkarıldıktan (çekildikten) sonra kanama yapması, odontoraji.


organoleptic : a. Organa tesir eden.


orthopsychiatry : n. Zihni ve teessüri gelişmeyi inceleyen psikiyatri dalı.


passion : n. 1. Kuvvetli his (heyecan, hırs, v.s.); 2. Acı, ağrı, ıstırap; 3. Merak, delilik.


pithiatric : a. 1. Telkin ve ikna tedavisi (pitiatri) ile ilgili; 2. Telkin ve ikna ile tedavisi mümkün, telkin ve ikna ile düzelebilen.


retothelioma : n. Retiküloendotelden oluşmuş tümör, retotelyum.


saccharogalactorrhea : n. Süt salgısında aşırı miktarda şeker bulunması.


solar : a. 1. Güneşe ait; 2. Güneşe benzeyen, solaris.


somatotrophin : n. Hipofiz ön lobu tarafından salgılanan gelişim hormonu, somatotrofin.