Bugün : 25 Eylül 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

pachymeter nedir?

pachymeter : n. Madde (cisim) lerin kalınlığını ölçme aleti, pakimetre.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

bot : n. İnsan ve hayvanlar üzerinde parazit olarak yaşayan bazı sineklerin larvası.


epizoon : n. (pl. epizoa). Hayvansal dış parazit, epizoid.


fluorosis : n. "Fluorine" ile kronik zehrilenme.


hepaticolithotomy : n. Safra yolundan taş çıkarma ameliyesi.


immedicable : a. Tedavi edilemez.


leukocytoblast : n. Lökosit yapan hücre, lökositoblast.


lipotrophy : n. Vücut yağının çoğalması, lipotrofi.


movable : a. Müteharrik.


ovarin : n. Desiduanın gelişiminisağlayan ve hem corpus luteum ve hem de Graaf folikülünde bulunan hormon.


pleximeter : n. Perküsyon için kullanılan ve cilde uygulanan levha, pleksimetre.


pneumarthosis : n. Eklemde gaz veya hava blunması.


polyposis : n. Çok sayılı polip oluşumu, polipoz.


prismoid : a. Prizma'ya benzeyen, prizma şeklinde.


protective : a. Koruyucu.


radiosodium : n. biochem. Radyoaktif sodyum (Na24).


radiotherapy : n. Röntgen tedavisi.


redox : n. biochem. Oksidasyon-redüksiyon reaksiyonu.


splanchnocoele : n. Karın boşluğu organlarını yapan coelom kısmı (embriyoloji).


sunburn : n. Uzun süre güneş ışınlarına maruz kalış nedeniyle deri yüzeyinde meydana gelen kızartı ve çoğu kez veziküller oluşması ile belirgin durum, güneş yanığı.


superior : a. Üst, üst tarafında bulunan, yukarı, üstte.