Bugün : 29 Mart 2017, Çarşamba

Favorilere Ekle!

pachymeter nedir?

pachymeter : n. Madde (cisim) lerin kalınlığını ölçme aleti, pakimetre.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

collagenolytic : a. Kollajen'in erimesine sebep olan, kollajen'i eriten.


engastrius : n. Bir fetüs'ün diğer fetüs'ün karnı içinde bulunmasıyla belirgin ikiz hilkat garibesi.


felon : n. Tırnak altında veya yakınında olan ufak yara, dolama.


functio : n. See: function.


glutethimide : n. Orta etki süresine sahip olan hipnotik.


hemochromogen : n. biochem. Hem ve azotlu bir maddenin birleşmesinden meydana gelen cisim.


icterogenic : a. Sarılığa sebep olan, ikterojenik.


inflection : n. See: inflexion.


lambdoid : a. Yunan harfi lambdaya benzeyen, lambda şeklinde, lambdoid, lambdoides.


melomania : n. Musiki ile aşırı ilgilenme, musikiye aşırı düşkünlük.


nasiform : a. Buruna benzeyen, burun şeklinde.


omphalotribe : n. Göbek kordonunu ezme aleti.


osteosarcoma : n. Kemik sarkomu, kemki dokusu ihtiva eden sarkom.


perinephrium : n. Böbreği saran zar, böbrek zarı, perinefriyum.


pharmac(o)- : pref. İlaçla ilgili, ispençiyazi.


photopathy : n. Uzun süre kuvvetli ışığa maruz kalışın sebep olduğu herhangi bir hastalık veya rahatsızlık.


pneumoderma : n. Derialtı anfizemi.


postmenopausal : a. Menopoz meydana geldikten sonra cereyan eden.


pronunciation : n. Kelimeleri söyleyiş şekli, telaffuz.


squama : n. (pl. squamae). 1. Bağa, sedef kabuğuna benzeyen kemik bölümü; 2. Pul, pulsu.