Bugün : 29 Mayıs 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

pachymeter nedir?

pachymeter : n. Madde (cisim) lerin kalınlığını ölçme aleti, pakimetre.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

eccrinology : n. Salgı ve salgı bezleri bilgisi, ekrinoloji.


emmenia : n. See: Menstruation.


galvanocontractility : n. Galvanik akımla uyarılan kasın gösterdiği kasılma yeteneği.


hemostat : n. 1. Kesik damar ucunu sıkıştırarak kanamayı durdurmada kullanılan pens; 2. Bastırarak kanamayı kontrolde kullanılan küçük gazlı bez parçası.


homozygosis : n. Zigot'ta gen çiftini oluşturan iki gen (allele)'in birbirinin aynı oluşu hali, homozigoz.


hypogenesis : n. Kusurlu oluşan, oluşum anomalisi, hipojenez.


iatrogenic : n. Primer bir hastalığın tedavisi sırasında ortaya çıkan v bu tedaviye bağlı olarak gelişen sekonder bir rahatsızlık durumu.


labiomancy : n. Karşısındakinin dudak hareketlerinden konuşmayı anlama (sağırlarda görülür).


maidism : n. See: Pellagra.


metallotherapy : n. Bir takım sinir hastalıklarının vücuda maden parçaları koyarak tedavi usulü.


micropipet : n. Küçük miktarda sıvılar için kullanılan pipet (0.1 den 1 m.a kadar).


musculocutaneous : a. Kas ve derieye ait.


neologism : n. Düşüncelerle ilgili bozuklukları anlatmak için kullanılan bir deyim.


omentoplasty : n. Omentum aşısının kulanılışı, omentoplasti.


orthotist : n. Ortopdeik korse uzmanı.


photomania : n. 1. Işığa karşı aşırı arzu, aydınlığa veya ışıklı yerlere aşırı düşkünlük gösterme; 2. Uzun süre kuvvetli ışığa maruz kalışın sebep olduğu ruhsal dengesizlik hali.


posterior : a.&n. 1.Arka, arkada, geride; 2. (pl.) İlyeler, kabaet.


potentia : n. Güç, kuvvet, enerji.


ruminant : n. Geviş getiren havyan (bunların midesi dört bölümden müteşekkildir: Rumen, Retioulum, omasum ve abomasum).


serolemma : n. Yalancı amniyon meydana getiren zar.