Bugün : 13 Aralık 2017, Çarşamba

Favorilere Ekle!

New Year Istanbul

pachymeninx nedir?

pachymeninx : n. (pl. pachymeninges). Pakimeninks (Pakimeneni), kranial dura mater, dura mater encephali.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

carbuncle, : n. 1. Kötü çıban, şirpençe; 2. Burun sivilcesi.


chromosome : n. Kromozom: Karyokinez yoluyla çoğalan hücrelerde kromatin ipliklerinin iki bölüğe ayrılmak üzere iken aldıkları kısa, ucu kıvrık çubuk şekli, ki bunların sayısı hayvan ve bitki türüne göre her hücrede bellidir ve türlü yeteneklerin eyni bireylere geçmesine yarar.


crystalloid : a. Kristalsi, billür şeklinde.


defemination : n. Kadınlık vasıflarından mahrumiyet


dermoid : a. Deriye ait olan, deriyi ilgilendiren, deriye benzeyen.


detachment : n. Ayrılma, bir oluşumun oturduğu veya yapıştığı yüzeyden ayrılması.


dol : n. Ağrı birimi, ağrının şiddetini belirtmede kullanılan ünite.


epidermophyton : n. Tırnaklarda ve deride yerleşen bir çeşit mantar.


folliculitis : n. Folikül iltihabı, folikülit.


garrotting : n. Boğazını sıkarak öldürme.


gastrophore : n. Ameliyat esnasında mide kenarlarını tutmağa mahsus cerrahi alet.


physiatrist : n. Fizyatri uzmanı.


histotherapy : n. Hayvan dokuları ile yapılan teadvi, histoterapi.


hormonogenic : n. Hormonun oluşmasıyla ilgili.


hypodynamia : n. Kuvvetin anormal şekilde azalması, kuvvetsizlik, hipodinami.


imagination : n. 1. Muhayyele, imgelem; 2. Hayal; 3. Tasavvur; 4. İcat kudreti.


mottling : n. Cildin yer yer lekeler arzetmesi.


navicular : a. Kayık şeklinde, sandalsı, navicularis.


necrotomy : n. 1. nekrotom; Kemiğin ameliyatla çıkarılması; 2. Ölü (ceset)'nün disseksiyonu.


phago : pref. Yeme veya yoketme (ile ilgili).