Bugün : 19 Ağustos 2017, Cumartesi

Favorilere Ekle!

pachymeningopathy nedir?

pachymeningopathy : n. İltihapsız Dura mater hastalığı.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

biotin : n. biochem. Biyotin, B grubu vitaminlerinden olup hayat için lüzumludur (C10H16O3N2S).


collagenous : a. 1. Kollajen ihtiva eden, kolaljen'den yapılı; 2. Kollajen oluşturan.


corticoefferent : a. Uyarıları beyin korteksinden çevreye ileten.


disinterment : n. Mezar açılarak cesedin çıkarılması.


genetotrophic : a. Kalıtsal nitelikteki metabolizma bozukluğu ile ilgili.


glycoptyalism : n. Salyada şeker miktarı.


hematorrhea : n. Ağız v.s.'den kan gelmesi, genel olarak fazla kanama.


hemothorax : n. Göğüs (plevra) boşluğuna kan dolamsı, hemotoraks.


homeopathic : a. Homeopati ile ilgili.


iatrochemistry : n. 1. Kimyasal faktörlerle yapılan tedav, 2. Kimyanın tababete uygulanması.


languid : a. Lapacı, fazlaca, tombul olup hareketi az (çocuklar), pastöz.


lymphangioma : n. Lenfa damarlarından başlayan selim urlar, lenfanjiyom.


ocher, ochre : n. biochem. Çoğunlukla kırmızı veya sarı renkli bir çeşit demir cevheri.


ophthalmagra : n. Ani göz ağrısı.


pachysomia : n. Vücut kısımlarının kalınlaşması, pakisomi.


pathomorphism : n. Anormal morfoloji.


pilo- : pref. Kıl, saç anlamına önek.


staphylotome : n. Küçük dil (uvula)'e kesit yapma veya keserek çıkarmada kullanılan özel bistüri, stafilotom.


stercus : n.Gübre, dışkı, feçes.


stove-in chest : n. Kaburgalarda çok sayıda ön veya arka taraf kırıkları mevcuttur.