Bugün : 26 Nisan 2017, Çarşamba

Favorilere Ekle!

pachymeningitis nedir?

pachymeningitis : n. Dura mater iltihabı, pakimenenjit.

Hemorrhagic pachymeningitis : Dura mater iç yüzünün, altında kan toplanması ile müterafık iltihabı (Genellikle travma sonucu gelişir).


pachymeningitis externa : Dura mater'in dış yüzünün iltihabı.


pachymeningitis interna : Dura mater iç yüzünün iltihabı.


 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

carbinol : n. biochem. See: Methanol.


cellulase : n. biochem. Selülozu selobiyoza çeviren bitkisel enzim.


cerebroid : a. 1. Dış görünüş olarak beyin (cerebrum)'e benzeyen, 2. Beyin dokusuna benzeyen, kıvam bakımından beyin dokusunu andıran.


decannulation : n. Herhangi bir vücut boşluğuna sevkedilen kanül (tüp)'ün çıkarılması.


diaceturia : n. İdrarda diasetik asit (asetoasetik asit) bulunuşu.


electromagnetic : a. Elektrik akımı ile meydanag etirilen (mıknatıslılık), elektromanyetik.


erythrosis : n. Deri ve mukozalnarın kırmızımtırak mor renk alışı (Polisitemi rubra'da görülür).


ethinyloestradiol : n. Genellikle iyi tahammül eden, ağız yolundan etkili bir östrojen.


fibrocyte : n. Lifli doku meydana getiren hücre, fibrosit.


gastrohysterectomy : n. Karın duvarına yapılan kesit aracılığıyla uterus'un çıkarılması.


inflexibility : n. Eğilme veya bükülme yeteneğinin olmayışı hali, sertlik.


iodism : n. İyodin veya iyotlu müstahzarın çok kullanılmasında marazi tesir, iyotla zehirlenme.


leucomaine : n. Canlı hayvan dokusundan alınan bir alkaloid


lobocyte : n. Parçalı lökosit, lobosit.


lymphocyte : n. Lökositlerin bir cinsi, lenfosit (Lenfositler koyu boyanan bir çekirdeğe ahip olup sitoplazmalarda granül ihtiva etmezler. Lenf dokusundan oluşan organlar ve lenf düğümlerinde bol miktarda bulunurlar. Sayıları kanın milimetreküpünde takriben 2000 kadardır ve dolaşımdaki lökositlerin %20'sini teşkil ederler).


nonstriated : a. Çizgisiz, düz.


periglossitis : n. Dil çevresinde doku ve oluşumların iltihabı.


plethysmography : n. Pletizmograf vasıtasiyle bir vücut kısmının hacmini ölçme (bilgisi).


psychoprophylaxis : n. 1. Kişinin akıl ve ruh hastalıklarına karşı korunması, kişilerin akıl ve ruh hastalıklarından korunması için gerekli önlemlerin tümü; 2. Gebe kadını zihnen ve bedenen doğuma hazırlamada uygulanan bir yöntem, çeşitli yollarla doğumun mahiyetini izah yanında belli figürler içinde yapılan gebelik jimnastikleri ile kadını doğuma hazırlama amacına yönelik bir metot.


quininism : n. Kinine karşı idiosenkrazi mevcduyitende veya uzun süre kinin kullanılması halinde ortaya çıkan semptomlar.