Bugün : 24 Ocak 2017, Salı

Favorilere Ekle!

pachymeningitis nedir?

pachymeningitis : n. Dura mater iltihabı, pakimenenjit.

Hemorrhagic pachymeningitis : Dura mater iç yüzünün, altında kan toplanması ile müterafık iltihabı (Genellikle travma sonucu gelişir).


pachymeningitis externa : Dura mater'in dış yüzünün iltihabı.


pachymeningitis interna : Dura mater iç yüzünün iltihabı.


 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

byssinosis : n. Fabrikalarda pamuk tozunu teneffüs eden işçilerin akciğerlerine arız olan hastalık.


croupous : a. 1. Krup hastalığı ile ilgili, 2. Krup hastalığına benzeyen.


disaccharide : n. Hidrolize olduğu zaman iki monosakkarid molekülüne ayrılan şeker (laktoz, maltoz, sukroz gibi).


fibrinocellular : a. Fibrin ve hücrelerden yapılmış.


teratogenesis : n. Ucube oluşumu, teratojenez, teratojeni.


hepatalgia : n. Karaciğer ağrısı, hepatalji.


hydrocyst : n. Sulu kist, hidrosist.


incision : n. 1. Yarma, kesme, şak, ensizyon; 2. Kesik, yara.


induration : n. See: induratio.


inframaxillary : a. Çenealtı.


intrapunitive : a. Kusuru kendisinde arayan.


mammalgia : n. Meme ağrısı.


orchiatrophy : n. Testis'in büzülüp küçülmesi, testis atrofisi, orşiatrofi.


pentamidine : n. Tyrpanosomiasis, leishmaniasis ve kala-azar tedavisinde kullanılan sentetik bir bileşik.


peristaphylitis : n.Küçk dil (uvula)'i saran bağ dokusunun iltihabı.


peritonsillar : n. Bademciği saran.


phobism : n. Herhangi bir şeye karşı korku gösterme hali, fobizm.


primigravida : n. İlk defa olarak gebe kalan kadın.


pselaphesia : n. Dokunma duyusu.


semisulcus : n. Bir oluğun yarım kanadı.