Bugün : 22 Kasım 2017, Çarşamba

Favorilere Ekle!

New Year Istanbul

pachymeningitis nedir?

pachymeningitis : n. Dura mater iltihabı, pakimenenjit.

Hemorrhagic pachymeningitis : Dura mater iç yüzünün, altında kan toplanması ile müterafık iltihabı (Genellikle travma sonucu gelişir).


pachymeningitis externa : Dura mater'in dış yüzünün iltihabı.


pachymeningitis interna : Dura mater iç yüzünün iltihabı.


 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cardiology : n. Kalb ve kalb fonksiyonları ile uğraşan bilim dalı, kardiyoloji.


cyesis : n. Gebelik.


desmalgia : n. Bağ (ligaman) ağrısı.


esthesioneurosis : n. Duyusal sinirlerin çalışmasında dengesizlikle belirgin nevroz.


exogamy : n. Farklı hücrelerden meydana gelen elemenlerin birleşmesinden meydana gelen döllenme.


hypereosinophilia : n. Kanda eozinofil hücrelerinin artması.


hyponeuria : n. Sinirsel gücün azalması, sinir zayıflığı.


introducer : n. Herhangi bir boşluk veya kanal içinet üp v.s. sokmada kullanılan araç, özellikle larenks'ten tüp geçirmede kullanılan araç.


isoenergetic : a. Eşit enerji arzeden.


leucine : n. Temel aminoasitlerden biri.


lysis : n. 1.Ateşin yavaş yavaş düşmesi, lizis; 2. Lizin vasıtasiyle hücrelerin yokolması, hücreleri lizinle tahribetme.


macrodontism : n. Dişlerin anormal derecede büyük oluşu.


macrorrhinia : n. Büyük burunluluk, burnun aşırı büyüklüğü, makrorini.


metaphysis : n. Bir uzun kemik diyafizin epifizle birleştiği son parçası, metafiz.


murmur : n. Kalb v.s.yi dinlerken işitilen üfürüm, sufi.


polychromatophilic : a. Çeşitli boyalarla boyanabilme özelliğini taşıyan, polikromatofilk.


porencephalus : n. Beyinde içi su dolu defektlerin bulunması, ya doğuştan ya da sonradan geçirilen iltihaplarla meydana gelir, porensefali.


pragmatic : a. Pragmatizm'le ilgili.


protoplast : n. Bir hücrede bulunan protoplazma.


scall : n. Deri üzerinde meydana gelen kepek.