Bugün : 28 Mart 2017, Salı

Favorilere Ekle!

pachymeningitis nedir?

pachymeningitis : n. Dura mater iltihabı, pakimenenjit.

Hemorrhagic pachymeningitis : Dura mater iç yüzünün, altında kan toplanması ile müterafık iltihabı (Genellikle travma sonucu gelişir).


pachymeningitis externa : Dura mater'in dış yüzünün iltihabı.


pachymeningitis interna : Dura mater iç yüzünün iltihabı.


 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cardiocentesis : n. Kalbe ponksiyon yapma, kalbin karıncık veya kulakçığına iğne ile girme.


cast : n. 1. Şaşılık; 2. Böbrek hastalıklarında idrarda görülen mikroskobik bir küme.


circular : a. Dairesel dairevi circularis.


craniostenosis : n. Kafatası kemikleri arasındaki sütürlerin erken kapanması nedeniyle kafatasının daralması hail.


dystonia : n. Kas tonusu bozukluğu.


explantation : n. Vücuttan alınan doku veya hücrelerin sun'i ortamda yaşatılması.


extrapleural : a. Plevra boşluğu dışında olan.


fruit : n. Meyva.


hyperphosphatemia : n. Kanda fosfat fazlalığı.


hysteroneurosis : n. Uterus lezyonuna bağlı sinir hastalığı, histeronevroz.


leischmania : n. İnsanın vücudunda yuvarlak, kanlı jelozda kuyruklu şekil alan bir cins parazit, layişmanya.


lymphocytoma : n. Büyük miktarda lenfosit ihtiva eden lenfatik tümör.


neuropathic : a. Nevropatiye ait.


otocatarrh : n. Kulak nezlesi.


perichondritis : n. Kıkırdak zarfı (perikondr) iltihabı.


phagocytes : n. Bakterileri ve sair yabancı cisimleri yiyebilen lökosit, fagosit.


pilosebaceous : a. Kıl ve yağ bezlerine ait.


pilula : n. Küçük yuvarlak ilaç, hap.


praxiology : n. Haraketbilim.


pyrogalliol : n. biochem. Fotoğrafçılıkta kullanılan beyaz ve zehirli bir madde, piragalol (C6H3(OH)3).