Bugün : 23 Şubat 2017, Perşembe

Favorilere Ekle!

pachymeningitis nedir?

pachymeningitis : n. Dura mater iltihabı, pakimenenjit.

Hemorrhagic pachymeningitis : Dura mater iç yüzünün, altında kan toplanması ile müterafık iltihabı (Genellikle travma sonucu gelişir).


pachymeningitis externa : Dura mater'in dış yüzünün iltihabı.


pachymeningitis interna : Dura mater iç yüzünün iltihabı.


 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cavernous : n. İçi boş aralıkları olan, boşluklu, kavernöz, cavernosus.


collidine : n. biochem. Bozulmuş hayvani maddeden açığa çıkan zehirli yağlı madde, ptomain [C6H2N(CH3)3].


connate : a. Doğuştan olan, konjenital.


contract : v. a) Birbirine doğur çekmek, kısaltmak, boyutlarını küçültmek, b) Bulaşma veya enfeksiyon yoluyla ele geçirmek.


ecto-antigen : n. biochem. Bakterinin dışına gevşek bir surette bağlanmış antijen.


eustachian : n. XVI. yüzyılın eustachius isminde İtalyan kulak doktoru nazariyesi mensubu.


fibroblast : n. Liflerin gelişmesini sağlayan hücresel element, bağ dokusunun ana hücresi, fibroblast.


galeanthropy : n. Kendisinin kedi olduğuna inanma.


ischiac : n. See: ischiatic.


metratrophia : n. Uterus atrofisi, metratrofi.


nas : pref. Burun anlamına önek.


offspring : n. 1. Mahsul, zürriyet, evlat; 2. Çocuk.


ostectomy : n. Kemiğin kısmen veya tamamen çıkarılması, ostektomi.


percolator : n. Süzen, süzücü, süzgeç.


poly : pref. Çok birçok


polyplast : n. Gelişim sürecinde birbirinden farklı şekiller gösteren herhangi bir canlı.


postdiastolic : a. Diyasotlden sonra.


protease : n. biochem. See: Peptidase.


pterygoid : a. Kanat şeklinde, kanatsı, pterygoides.


specific : a. Spesifik: 1. Bir hastalığa mahsus olan; 2. Türe ait.