Bugün : 28 Nisan 2017, Cuma

Favorilere Ekle!

pachymenic nedir?

pachymenic : a. Kalın cildi veya zarı olan.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

colpatresia : n. Vagina'nın kapalı oluşu.


dance : n. Beyindeki bir lezyona bağlı olarak gelişen istemdışı düzensiz vücut hareketleri (Koredeki hareketler gibi).


dorsiflexion : n. Arkaya doğru bükülme.


elevator : n. Kaldırıcı, yükseltici araç, herhangi bir şeyi yukarı kaldırmada kullanılan alet (çökme gösteren kemik kısmını yükselterek eski haline getiren alet gibi).


gallbladder : n. safra kesesi ödtorbası.


grid : n. 1. Üzerinde deliler bulunan kurşun levha; 2. Üzerined birbiriyle kesişmek üzere yatay ve dikey çizgiler bulunan grafi kağıdı.


illusion : n. Dışarıdan göze gelen uyartıların olduklarından başka türlü anlaşılmaları (bir şeyin fazla sayıda görülmesi gibi) illüzyon.


immunologist : n. Bağışıklık uzmanı.


jurisprudence : n. Hukuk bilimi.


lymphangiogram : n. Kontrast bir madde zerkedildikten sonra lenf sisteminin radyolojik olarak incelenmesi.


maieusiomania : n. Doğumu takiben çılgınlık hali, doğum sonu psikoz.


metalliform : a. biochem. Maden şeklinde.


metatarsectomy : n. Metatars kemiğinin ameliyatla çıkarılması.


myxomatous : a. Miksomalı.


oxalic acid : n. biochem. Oksalik asit (HOOC.COOG.2H2O).


phosphuret : a. biochem. Bileşiminde fosfor bulunan.


radiodontia : n. Diş ve diş dokularının radyografisi.


rattles : n. 1.Göğüs hastalığı; 2. Can çekişme hırıltısı.


ridge : n. Kemikte kasların yapıştığı sahah.


rose : n. 1. Gül; 2. Yılancık.