Bugün : 26 Haziran 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

pachymenic nedir?

pachymenic : a. Kalın cildi veya zarı olan.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

bisulfate : n. biochem. Sülfata nazaran iki misli sülfat asidi ihtiva eden bir tuz.


boron : n. biochem. B sembolü ile bilinen, atom no: 5 ve atom ağırlığı: 10 olan kimyasal element, boron.


condylus : n. (pl. condyli): See: Condyle.


drastic : n.&a. 1. Kuvvetli müshil; 2. Tesiri kuvvetli olan.


fulminant : a. Yıldırım gibi birdeng elen (hastalık).


sublumbar : a. Lomber (bel) nahiyesi altında bulunan.


tent : n. & v. 1. Yara fitili; 2. Cerrah mili; 3. Cerrah mili ile yoklamak; 4. Fitil ile yarayı işletmek.


hematospectroscopy : n. Kanın spektroskopla muayenesi.


hyperbilirubinemia : n. Kanda bilirubin fazlalığı.


immersion : n. Mikroskopun objektifini su veya yağ içine batırarak cisimleri inceleme, imersiyon.


inoculation : n. 1. Aşılnama; 2. Aşı, transplantasyon.


intraretinal : a. Retina içinde.


mange : n.Uyuz hastalığı.


mastoidalgia : n. Mastoid bölge ağrısı.


melasicterus : n. Derinin koyu esmer renk aldığı kronik hepatik ikter, melasikterus.


mesarteritis : n. Arterlerin tunica media'sının iltihabı, mezarterit.


metaphysial : a. Metafiz'le ilgili.


omphalomesenteric : a. Göbek ve ince barsak askısı (mezenter) na ait.


opaque : a. 1. Donuk, şeffaf (saydam) olmayan, kesif; 2. Işığı geçirmeyen, opacus.


orphenadrine : n. Trankilizanlara ait Parkinsonizm belirtilerini önleyen ir ilaç.